X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29701
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program autorski Kółka Plastycznego

PROGRAM AUTORSKI KÓŁKA PLASTYCZNEGO
"KOLOROWY ŚWIAT”

1 Wprowadzenie

Działalność plastyczna stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji i uzdolnień dziecka. Ukazuje jego sposób postrzegania świata ,a obcowanie ze sztuką dostarcza doświadczeń poznawczych i twórczych. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im wyciszenie własnych myśli i uczuć , oraz stworzenie obrazu świata widzianego z własnej perspektywy.
Kontakt ze sztuką kształtuje w młodym człowieku poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość , pomaga w odkrywaniu własnego ,,ja”. Dziecko podczas aktu tworzenia, angażując się w swoje dzieło pozbywa się zahamowań i poczucia niepewności, uczy wiary we własne siły i możliwości. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową i instynktowną. Młody człowiek podczas aktu tworzenia przeżywa radość i zadowolenie, co pobudza go do dalszego działania, Efekty własnej pracy motywują zaś do dalszych poszukiwań indywidualnej drogi artystycznej.
Wszystko co jest dla dziecka nowe i ciekawe działa na jego zmysły kształtuje percepcję i wyobraźnię, jest źródłem dobrego samopoczucia i pozytywnie wpływa na wszystkie sfery jego osobowości.

2.Charakterystyka i założenia programu

Program jest zgodny z podstawą programową. Zawiera zadania , których poziom i stopień trudności dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest skierowany do dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy szkolnej przed i po lekcjach. Opiera się na aktywności młodego człowieka na polu działalności plastycznej j, oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnorodnymi materiałami plastycznymi
Program zakłada dostarczenie dzieciom określonej wiedzy na temat tworzenia prac plastycznych przy wykorzystaniu różnych technik. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, odkrywając ukryte w nim indywidualne zdolności, siłę wyobraźni i kreatywność.
Zajęcia plastyczne będą się odbywać w roku szk. 2014/2015 od października do czerwca, w grupach 10-15 osobowych ,w każdy piątek tygodnia. Uczestniczyć w nich będą dzieci w wieku od 6-9 lat

3.Cel główny programu

- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

4.Cele szczegółowe

- aktywizowanie procesów poznawczych
- wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka
- uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych
- kształtowanie wrażliwości, otwartości na odczucia innych
- kształtowanie postawy poszanowania wytworów innych
- doskonalenie sprawności manualnej - rozwijanie własnych uzdolnień
- poznawanie różnorodnych technik plastycznych, oraz eksperymentowanie z różnorodnym materiałem
- budowanie wiary we własne możliwości i zdolności
- rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania i decydowania
- kształtowanie twórczego podejścia do radzenia sobie z problemami
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i indywidualności
- kształtowanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych w swojej pracy
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
- bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami
- Kształtowanie umiejętności dbania o ład i porządek w miejscu zajęć

5 Przewidywane osiągnięcia dzieci

Dziecko:
- dostrzega piękno w otaczającym go świecie ,przedstawia poprzez działalność plastyczną swoje przeżycia.
-zna i stosuje różnorodne techniki plastyczne
- samodzielnie podejmuje pracę, jest cierpliwe, wytrwałe, pełne inwencji
- jest systematyczne, planuje swoje działania
- bezpiecznie posługuje się przyborami plastycznymi i narzędziami
- zna kolory podstawowe i pochodne
- dba narzędziami ład i porządek w miejscu pracy

6.Metody pracy

- praktycznego działania
- podająca, pokazu i obserwacji
- metody twórcze (doświadczanie i eksperymentowanie)

7.Formy pracy

- praca indywidualna
- praca w grupie
- praca zespołowa

8.Ewaluacja

Ewaluacja obejmować będzie:
- systematyczna ekspozycję prac dzieci w galerii szkolnej i na stronie internetowej świetlicy szkolnej
- opinia rodziców o uczestnictwie dziecka w zajęciach(ankieta)
- własne obserwacje i rozmowy z dziećmi

Ankieta dla rodzica dziecka (zaznacz właściwą odpowiedź)

1.Cz uważacie państwo, że zajęcia plastyczne, na które uczęszcza państwa dziecko są potrzebne:
a) Tak
b) Nie

2.Jak oceniacie państwo poziom prowadzonych zajęć
a) Bardzo dobry
b) zadowalający
c) Niewystarczający

Techniki plastyczne zastosowane w programie
i ich charakterystyka

Mozaika z makaronu
Gromadzimy drobne makarony o różnych kształtach i kolorach. Na przygotowanym kartonie (białym lub kolorowym) układamy dowolną kompozycję i przyklejamy mocnym klejem. Makarony układamy gęsto i dociskamy dłonią do podłoża. Kompozycję możemy również mocować na podłożu z plasteliny i uzyskać dodatkowo kolorowe tło. Fragmenty pracy można pomalować plakatówką lub akwarelą.

Rysunek pastelami lub kredkami na papierze ściernym
Na arkuszu drobnoziarnistego papieru ściernego (najlepiej w ciemnym kolorze) wykonujemy rysunek pastelami (suchymi) lub kredkami ołówkowymi. Po skończonym rysowaniu spryskujemy powierzchnię werniksem lub lakierem do włosów, aby kredka się nie zsypywała.

Woskowe obrazki
Strugamy kredki świecowe (uważajmy, aby nie pomieszać kolorów). Na kartce papieru układamy z ostrużyn dowolną kompozycję (dość cienką warstwę). Na tak przygotowany podkład nakładamy arkusik kalki technicznej lub folii aluminiowej (przy kalce technicznej możemy lepiej kontrolować efekty) i całość lekko przeprasowujemy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki rozpuszczą się i utworzą kolorowe plamy, co da nam efektowną pracę

Collage
Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów i tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty można dorysować lub domalować farbami.

Malowanie widelcem
Wykorzystujemy do tej techniki farby plakatowe w tubach. Wyciskamy farbę do miseczki, dodając odrobinę wody. Zanurzamy widelec i malujemy nim różne wzory na kartce bloku technicznego.

Puentylizm
Technika polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno czubkiem pędzla.
Na przygotowanym na kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu stemplujemy - „kuleczkujemy” obraz. Na kolorowej kartce dobrze wygląda obraz wykonany białą farbą, zaś na białej kartce można używać wszystkich barw. Można „malować” również na kartce, którą wcześniej samemu się zamalowało na wybrany kolor.

Orgiami
Sztuka składania papieru

Kompozycje z papierowych kół i innych figur z elementami techniki origami.
Z białych lub kolorowych kartek papieru wycinamy kółka różnej wielkości. Koła tworzą „bazę kół” z których zostaną wykonane prace. Kolejne etapy wykonania pracy:
•wybranie kółek o odpowiedniej wielkości,
•składanie kółek – w pierwszym etapie składamy koła na połowę (koła można składać w dowolny sposób – pojedynczo lub wielokrotnie, ilość złożonych kół w danej pracy jest dowolna), •ułożenie kompozycji,
•przyklejanie kolejnych elementów kompozycji na kartkę,
• drobne elementy można dorysować mazakami, kredkami lub wyciąć z papieru kolorowego.

Stemplowanie
Technika polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym materiale. Technika ta daje możliwość wykonania szlaczków prostych, poprzez stosowanie jednego wzoru lub szlaczków złożonych z kilku występujących rytmicznie wzorów. Metodę stemplowania można wykorzystać także podczas tworzenia złożonych kompozycji mozaikowych. Do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane lub samodzielnie wykonać stemple np. z warzyw, plasteliny.

Posypywane obrazki
Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku. Bierzemy z woreczków garść herbaty, piasku, kaszy lub innego sypkiego materiału i posypujemy obrazek. Dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału

Prace z masy solnej
Przepis na masę solną: •400g mąki pszennej •400g sól (drobnoziarnista) •250 ml wody
można dodać trochę oleju
Składniki mieszamy w równych proporcjach stopniowo dodając wodę. Masa ma być plastyczna, dobrze wyrobiona. uwagi:
•do masy solnej można dodać 4 łyżki kleju do tapet (rozrobionego wcześniej w niewielkiej ilości wody), •masę solną można zabarwić na dowolny kolor pigmentem, który należy dodać podczas jej wyrabiania, •po wyschnięciu modele można pomalować w dowolne wzory farbami plakatowymi.

Malowanie na podkładzie z kaszy
Kartkę grubego papieru- kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami.

Kwiaty przestrzenne z bibuły
Wycinam z bibuły płatki kwiatu, następnie mocujemy je za pomocą kleju na patyku doklejamy listki.

Wycinanki
Dzieci samodzielnie operują nożyczkami, nadając wycinankom odpowiednie kształty. Tworzą kompozycje Wybrane rodzaje wycinanek:
•z papieru kolorowego o jednej barwie •z papieru kolorowego o różnych barwach •ze starych gazet i czasopism: czarno- białych i kolorowych •o kształtach dowolnych •o kształtach wybranych figur geometrycznych – jednego lub kilku rodzajów (kwadraty, wielokąty itp.) •z wykorzystaniem światła (symetryczne, asymetryczne) •łączenie wycinanki z farbami, tuszem, kredkami

Prace przestrzenne z nieużytków
Nieużytkami będą tu .np.: gazety , balony, skrawki materiału ,skrawki papieru prace na materiale naturalnym

Praca plastyczna na materiale naturalnym
Materiałem plastycznym mogą tu być liście, ziarna ,kasza piasek ,kawa

Nakrapiane obrazy
Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze, następnie rozprowadzamy kolorową, rozcieńczoną farbę za pomocą szczoteczki do zębów i grzebienia, pocierając zamoczoną w farbie szczoteczkę o grzebień.

Prace z modeliny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.