X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29652
Przesłano:
Dział: Języki obce

Liest du gern Bücher? (Czy czytasz chętnie książki?). Konspekt Lekcji języka niemieckiego I gimnazjum

Temat lekcji: Liest du gern Bücher? (Czy czytasz chętnie książki?)


Cele ogólne lekcji:
-wprowadzenie i rozwijanie słownictwa związanego z zainteresowaniami;
-prowadzenie dialogów na temat zainteresowań;
-utrwalenie i rozszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego „Familie”;
Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń na podstawie asocjogramu:
-wymyśla zainteresowania do hasła „Hobbys”;
-przyporządkuje podpisy do rysunków;
-czyta ze zrozumieniem tekst i sprawdza poprawność wykonanego wcześniej ćwiczenia;
-słucha ze zrozumieniem;
-przedstawia scenki i dialogi na podstawie karteczek do „Rollenspiel”;
-zadaje pytania na temat zainteresowań np. kolegi;
-odpowiada na pytania dotyczące swoich zainteresowań;
Formy pracy:
praca indywidualna, praca w parach, praca w plenum;
Metody pracy:
praktyczne ćwiczenia językowe według metody komunikacyjnej;
Środki dydaktyczne:
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, ksero z nowym słownictwem, karteczki do „Rollenspiel”, odtwarzacz CD, płyta CD;

Przebieg lekcji:
a)część wprowadzająca
-powitanie, sprawy organizacyjne;
-sprawdzenie zadania domowego:

b)część główna

WPROWADZENIE TEMATU, ROZGRZEWKA JĘZYKOWA, PODANIE CELÓW LEKCJI
- Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, uczniowie piszą w zeszytach;
- rozgrzewka językowa:
-Jeden z uczniów podchodzi do tablicy i wypisuje skojarzenia do hasła „Hobbys” napisanego wcześniej przez nauczyciela;

PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU I PRACA NAD NIM

- Nauczyciel rozdaje uczniom kserówki z nowymi słówkami;
- Uczniowie zapoznają się po cichu z nowym słownictwem;
- Nauczyciel zwraca uwagę na pisownię i wymowę czasowników lesen, fahren, sprechen w 2 i 3. os. liczby poj.
- Uczniowie oglądają obrazki, czytają napisy między ilustracjami a następnie przyporządkują podpisy do osób według wzoru;

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE NOWY MATERIAŁ

- Uczniowie słuchają tekstu co Fabian chętnie robi i zaznaczają w ankiecie jego odpowiedzi;
- Uczniowie słuchają tekstu co Fabian chętnie robi i zaznaczają w ankiecie jego odpowiedzi;
- Jeden z uczniów odczytuje poprawne odpowiedzi;
Nauczyciel zadaje uczniom pytanie dotyczące ich zainteresowań „Was machst du gern?”, Spielst du gern Volleyball?
- uczniowie odpowiadają;

c. część podsumowująca

Uczniowie losują przygotowane przez nauczyciela karteczki z danymi osobowymi i prezentują dialogi z wykorzystaniem podanych informacji;

- Nauczyciel sprawdza, czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane cele lekcji;
- Uczniowie kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdania

Katarzyna Świrydowicz
Centrum Wiedzy Tukan
www.cwt.edu.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.