X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29653
Przesłano:
Dział: Języki obce

Cклонение глагола. (odmiana czasownika). Konspekt lekcji języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum

Przedmiot: Język rosyjski
Klasa: I gimnazjum
Temat lekcji: Cклонение глагола. (odmiana czasownika)

Cele ogólne:
-praca nad nowym materiałem gramatycznym mająca na celu przygotowanie uczniów do
rozwiązywania ćwiczeń leksykalno-gramatycznych;
- zwracanie uwagi na prawidłową wymowę i poprawną pisownię rosyjską;
- ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu mające na celu doskonalenie wszystkich tych umiejętności;

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić zasadę odmiany czasowników1 i 2 koniugacji,
- odmieniać czasowniki przez osoby;
- czytać krótkie teksty;
-wykonywać ćwiczenia leksykalno- gramatyczne dotyczące tematu lekcji;

Uwagi dotyczące organizacji lekcji:
- czas trwania przeznaczony jest na jedną jednostkę lekcyjną.

Metody pracy (formy socjalne):
- praca indywidualna, praca w grupach;

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy,
- karteczki z napisami;
- odtwarzacz oraz płyta CD.

Tok lekcji:
a) Część przygotowawcza (wstępna)
- czynności organizacyjno porządkowe,
- sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie pracy domowej
b) Część główna
- wprowadzenie w temat lekcji,
- zapoznanie z celami lekcji,
- zapisanie tematu lekcji,
- wysłuchanie przez uczniów słów i zwrotów wyrazowych z ćwiczenia, a następnie przeczytanie i przetłumaczenie ich przez wybranego ucznia;
- wykonanie przez uczniów ćwiczenia ( uzupełnienie szeregów tematycznych podanymi rzeczownikami);
- wysłuchanie przez uczniów odmiany czasowników, analiza, wypisanie przez nauczyciela zaimków osobowych i odpowiednich form osobowych czasowników na tablicy;
- przepisanie przez uczniów do zeszytu podanej przez nauczyciela tabelki;
-wypisanie nowego słownictwa na tablicy i w zeszytach;
- wykonywanie ćwiczeń leksykalno- gramatycznych;
c) Część podsumowująca
- uczniowie krótko przypominają co było na lekcji;
- ocena pracy uczniów na lekcji,
- określenie pracy domowej: nauczyć się odmiany czasowników

Zakończenie zajęć.

Katarzyna Świrydowicz
Centrum Wiedzy Tukan
www.cwt.edu.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.