X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29202
Przesłano:

Autoprezentacja na mianowanego - swietlica

§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia: umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
• w roku szkolnym 2011/2012 opracowywałam szkolny program profilaktyczny i wychowawczy.
• Stosowanie metod aktywnych: burza mózgów, drama, ekspresja twórcza
• zastosowanie w świetlicy szkolnej metody projektu edukacyjnego,
TEMAT projektu „Co możemy zrobić, aby wszyscy ludzie odczuli magię Świat Bożego Narodzenia”, „Żyj smacznie i zdrowo” oraz w związku ze Światowym Dniem Zdrowia obchodzonym 7 kwietnia.
• opracowywania semestralnych planów pracy zajęć świetlicowych.
• Co roku opracowywałam harmonogram uroczystości świetlicowych,
• programy zajęć dodatkowych (kół zainteresowań).
• Wspólnie z innymi nauczycielami wykonywałam dekoracje do przedstawień i imprez szkolnych.
• Jako wychowawca świetlicy opracowałam regulamin świetlicy szkolnej dla uczniów tam przebywających, gdzie określone zostały ich prawa i obowiązki.
• Przez cały okres stażu prowadziłam cykliczne zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, przedstawiałam materiał z podstaw oligofrenopedagogiki i komunikacji pozawerbalnej, uczulając tym samym na pojęcie miłosierdzia i empatii
• W ostatnim roku stażu służyłam pomocą z doradztwa zawodowego i personalnego,
biorąc udział w projekcie unijnym: „Zespół Szkół Katolickich szansą na lepszą przyszłość” jako doradca zawodowy.
• W latach 2011-2014 prowadziłam zajęcia szkolnego wolontariatu.
• współpraca z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich(Maltańska Służba Medyczna- Pomoc Maltańska).
• Od ukończenia stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, ukończyłam formy doskonalenia zawodowego, między innymi:

• - „Jak radzić sobie z agresją i przemocą” –warsztaty w Centrum doskonalenia i Edukacji
• -„Wybrane metody i formy pracy z dzieckiem sześcioletnim ukierunkowane na osiągnięcie dojrzałości szkolnej”- warsztaty metodyczne
• -Kurs „Marketing”, w celu przygotowania do pracy z wykorzystaniem komputera
• -Kurs Doskonalenia Zawodowego z zakresu organizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
• -Forma Doskonalenia Zawodowego: Program „Spójrz Inaczej”: uprawniający do prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej i gimnazjum
• -Kurs na kierowników wycieczek szkolnych, których celem było przygotowanie kadry pedagogicznej do opracowania programu i kierowania wycieczkami szkolnymi.
• -Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, celem było przygotowanie do pełnienia roli kierownika w placówkach wypoczynku
• -Szkolenie „MAKATON”- program rozwoju komunikacji
• -Warsztaty Emisji i higieny głosu

Ponadto ukończyłam:
• - Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej – Oligofrenopedagogika
• -Studia Podyplomowe – Pedagogika Wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2012 roku) uzyskując odpowiednie kwalifikacje.
• - Studia Podyplomowe- Doradztwo Zawodowe i personalne
(Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie),uzyskując odpowiednie kwalifikacje

§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia: Umiejętność uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Duże znaczenie w moich oddziaływaniach wychowawczych stanowią rozmowy.
• organizowane przeze mnie spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka, Dnia św. Walentego
• . Przez cały okres stażu, przy współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego, w każdą środę, na świetlicy organizowane są zajęcia szachowe, podczas których wspólnie z młodzieżą doskonalimy wiedzę fachowej gry strategicznej.

• skierowałam w styczniu 2014 roku do uczniów krótką ankietę.
• zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

• Wprowadzając i rozwijając wolontariat, wzbogaciłam ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły.
• Prowadzę zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych: burza mózgów, drama, metoda projektu, metody artystyczne
• organizując wycieczki tematyczne:
• Byłam organizatorem szeregu konkursów i imprez szkolnych promujących szkołę i świetlicę w środowisku lokalnym:
• - Podczas drzwi otwartych w naszej szkole, przedstawiłam prezentacje multimedialna szkolnego wolontariatu, zachęcając jednocześnie do podjęcia nauki w murach ZSK
• -Promowałam talenty muzyczne dzieci w środowisku lokalnym. Wspomagając prace chóru szkolnego we współpracy z nauczycielem muzyki, systematycznie pracowałam z uczniami w zakresie rozwoju muzycznego: pianino, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, wokal.
• -Koordynator czwartej edycji programu edukacyjnego: „Żyj smacznie i zdrowo”
• -Konkurs ogólnopolski; „Stop agresji i przemocy” organizowany przez OHP
• -Konkurs Wolontariusza Roku: organizowanego przez Centrum Wolontariatu
• -Konkurs : „Ośmiu wspaniałych ”wolontariuszy organizowany przez Urząd Miasta
• -Konkurs parafialny na najwyższą własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną
• -szkolny konkurs sportowy w bilarda i tenisa stołowego
• -organizacja koncertu z okazji Dnia chłopaka
• -organizacja koncertu z okazji dnia Św. Walentego
• -organizacja Dnia Matki, Dziecka itp.
• - We współpracy z wychowawcami internatu szkolnego zorganizowaliśmy:
„Długoszańskie kolędowanie”, które zaprezentowaliśmy w Domu Małego Dziecka.
• -Kampania profilaktyczna: „Tydzień zdrowego odżywiania”, „Światowy Dzień Zdrowia” we współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami biologii, zajęć artystycznych ,szkolnego koła PCK i wychowawców internatu. Pomysł akcji zainicjowany został w związku z rosnąca liczbą młodych ludzi nie dbających o racjonalne odżywianie. Celem kampanii było przede wszystkim upowszechnienie wśród młodzieży idei zdrowego odżywiania. Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. To promocja postaw proekologicznych oraz idei nie marnowania żywności. Wspólnie z wolontariuszami ZSK przez cały tydzień w świetlicy szkolnej, promowaliśmy zdrowy styl życia, między innymi poprzez prezentacje multimedialną programu edukacyjnego: „Żyj smacznie i zdrowo”, krzyżówki ,Quizy i ankiety dotyczące zdrowego odżywiania. Jeden z uczniów naszej szkoły wziął udział w olimpiadzie dotyczącej zdrowego odżywiania, której został olimpijczykiem. Podczas przerw wolontariusze zachęcali do spożywania warzyw i owoców w surowej postaci, wraz z przekazywaniem wiedzy na temat znajdujących się w nich witamin, składników mineralnych i działania na organizm człowieka. Zamiast napojów gazowanych promowali mleko.
-nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową im. ks. Jana Długosza poprzez rozpowszechnienie idei wolontariatu
• -Przygotowanie i zorganizowanie kiermaszów świetlicowych, których ekspozycje przedstawione zostały na stronie internetowej:
- Kiermasz Ozdób i kartek Bożonarodzeniowych
- Kiermasz Ozdób i kartek Wielkanocnych
- kiermasz lampionów adwentowych
• -Poprzez organizowanie szkolnych akcji charytatywnych :
-zbiórka plastikowych nakrętek
-zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących
-zbiórki artykułów spożywczych, artykułów codziennego użytku, odzieży, obuwia
-zbiórki zabawek dla podopiecznych Domów dziecka we Włocławku
- dyskoteki charytatywne
-zbiórki na schronisko dla zwierząt( karma, koce, )
-organizacja spotkań przedstawicieli Maltańskiej Służby Medycznej(Akcja Ogólnopolska)
- akcja zbiórki kartek urodzinowych dla Oliwki chorej na nowotwór(Akcja Ogólnopolska),
-akcja „Pielucha dla malucha”
-akcja „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i Ja”
-akcja dla Kacpra Piekarskiego - sportowca

§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia: umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

a) przygotowanie dokumentacji związanej z awansem;
b) korespondencja elektroniczna z uczniem;rodzicem,nauczycielem

c) praktyczne zastosowanie komputera w codziennej pracy: opracowywanie dokumentacji wychowawcy, testów, ankiet, pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych;

§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia: umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

• pełnienie roli opiekuna dyskotek szkolnych;
• udział w opracowywaniu szkolnych dokumentów
• organizowanie wyjść jedno- i kilkudniowych (bądź pełnienie funkcji opiekuna);
• organizowanie imprez kulturalnych
• samodzielna lektura książek i artykułów poświęconych powyższej tematyce;
• opracowanie cyklu lekcji wychowawczych integrujących klasę, dotyczących agresji, tolerancji, preorientacji zawodowej;
• współpraca z pedagogiem szkolnym;
• wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie kursów poświęconych doskonaleniu komunikacji interpersonalnej, pracy z uczniem trudnym, radzeniu sobie z agresją uczniów i własnym stresem;
• wykorzystywanie na lekcjach metod aktywnych;
• rozwiązanie problemów wychowawczych w swietlicy;
• zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.