X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29049
Przesłano:

Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint - scenariusz zajęć

: Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- wymienić podstawowe funkcje programu PowerPoint,
B. Zrozumienie:
- wyjaśnić podstawowe funkcje programu PowerPoint,

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- Zastosować funkcje programu PowerPoint do tworzenia multimedialnych prezentacji, edycji oraz zapisu swojej pracy na różnych nośnikach informacji.

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Zaproponować inne możliwości wykorzystania poznanych funkcji programu PowerPoint.

III. Postawy: samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem.
Strategia: A, O.
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia.
Środki Dydaktyczne: komputery ćwiczeniowe, rzutnik multimedialny, oprogramowanie Microsoft PowerPoint 2003,notatka

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wzorowy pokaz danej czynności.

6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

8.
Usystematyzowanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 1,5min

3,5min

5min

10min

15min

5min

2,5min

2,5min

0min
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się z podstawowymi czynnościami w programie Microsoft PowerPoint 2003 tj. tworzenie prezentacji multimedialnej.”

N: przedstawia ogólne zasady programu PowerPoint odnoszące się do zagadnienia lekcji - - jak można poruszać się po programie.
Załącznik: Notatka.doc
U: słuchają oraz przypatrują się. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: wykonuje na rzutniku wzorowy pokaz tworzenia prezentacji multimedialnej stosując funkcje i metody zgodnie z wcześniejszymi informacjami.
U: przypatrują się oraz zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.
N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie kolejnych poleceń nauczyciela pokazanych na rzutniku. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą.
Ćwiczenie 1
Stwórz prezentację zawierającą 5 slajdów z tekstem o różnych czcionkach, wypunktowaniu, akapitach. Dodaj kilka zdjęć zapisanych na komputerze.

N: prosi uczniów o wykonanie poleceń w dalszej części ćwiczeń (pokazuje je na rzutniku) które są odpowiednio urozmaicone.
U: ćwiczą.

Ćwiczenie 2
Zaprojektuj prezentację na temat swoich zainteresowań wykorzystując w tym celu co najmniej 15 slajdów. W prezentacji umieść także dowolną ilość obiektów graficznych, niestandardowe tła. Do każdego slajdu zastosuj animację, przejście.

N: podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy poszczególnych przypadkach oraz omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.
N: Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:
1. wymienić podstawowe funkcje programu PowerPoint?
2. wyjaśnić podstawowe funkcje programu PowerPoint?.
N: podaje przykłady możliwego wykorzystania poznanych metod w szerszym zastosowaniu, do czego będą przydatne uczniom poznane funkcje, np. tworzenie własnych wystąpień, prezentacji.
U: słuchają
N: informuje uczniów że poznane metody (funkcje PowerPoint) będą często wykorzystywane przez uczniów w różnego typu pracach przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Nauczyciel pokazuje przykładowe prace z prezentacji multimedialnych i pokazuje na nich poznane elementy z dzisiejszej lekcji.
U: słuchają, przypatrują się oraz zapisują informacje

Brak pracy domowej.

Literatura dla ucznia: Informatyka dla liceum - podręcznik
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania


Podpis Opiekuna Stażu:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.