X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29048
Przesłano:

Tworzenie stron internetowych - wstawianie rysunków. Scenariusz zajęć

Temat Lekcji: Tworzenie stron internetowych – wstawianie rysunków.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- wymienić podstawowe elementy kodu HTML,
B. Zrozumienie:
- Streścić proces tworzenia strony WWW,

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- Zastosować poznane elementy kodu HTML do tworzenia strony WWW,
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Zaproponować inne możliwości kodu HTML.

III. Postawy: rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, dokonywania wyboru, umiejętność samooceny.
Strategia: A, O.
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia.
Środki Dydaktyczne: komputery ćwiczeniowe z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, oprogramowanie Microsoft FRONTPAGE 2003.

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wzorowy pokaz danej czynności.

6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

8.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 1,5min

3,5min

5min

10min

15min

5min

2,5min

2,5min

0min
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z podstawowymi czynnościami w programie umożliwiającym tworzenie stron internetowych Microsoft FRONTPAGE 2003 tj. ogólne tworzenie kodu strony oraz wstawianie rysunków do strony WWW.”

N: przedstawia ogólne zasady programu FRONTPAGE odnoszące się do zagadnienia lekcji. Nauczyciel przypomina wiadomości odnośnie kodu HTML.
• przypomnienie podstawowych sekcji w strukturze pliku HTML (sekcja HEAD i sekcja BODY) i związanych z tym znaczników.
• przypomnienie innych znaczników i opisanie ich funkcji: znaczniki nagłówków od <H1> do <H6>, przypomnienie parametrów zmieniających kolory tła i czcionek.
U: słuchają oraz przypatrują się. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: wykonuje na rzutniku wzorowy pokaz wstawienie na stronę internetową rysunków lub zdjęcia zapisanego w katalogach szkolnych komputerów w plikach *.gif.
U: przypatrują się oraz zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie kolejnych poleceń nauczyciela pokazanych na rzutniku. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą.
Ćwiczenie 1
Stwórz stronę główną w programie FrontPage i zapisz ją jako index.html a następnie wstaw dowolny rysunek zapisany na komputerze.

N: prosi uczniów o wykonanie poleceń w dalszej części ćwiczeń (pokazuje je na rzutniku) które są odpowiednio urozmaicone.
U: ćwiczą.

Ćwiczenie 2
Stwórz stronę główną w programie FrontPage i zapisz ją jako index1.html a następnie wstaw dowolny rysunek zapisany na komputerze. Rysunek należy umieścić na środku strony internetowej oraz dodać ramkę o grubości 2px. Pod rysunkiem dodać 4 wiersze dowolnego tekstu z kolorem czcionki „green”.

Ćwiczenie 3
Skopiować index1.html do tego samego folderu i zmienić jego nazwę na info.html a następnie wstawić do nowej strony 3 zdjęcia oraz 4 wiersze dowolnego tekstu z kolorem czcionki „red”. Stworzyć linki na stronach odnoszące się do index1.html oraz info.html aby można było przemieszczać się pomiędzy stronami.

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy poszczególnych przypadkach oraz omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.
N: Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:
1. wymienić podstawowe elementy kodu HTML?
2. streścić proces tworzenia strony WWW.
U: odpowiadają na pytania.
N: podaje przykłady możliwego wykorzystania poznanych metod w szerszym zastosowaniu, przykładowe zastosowanie dla uczniów – tworzenie ich własnych stron WWW, umieszczania własnych zdjęć w Internecie itp.
U: słuchają.

N: informuje uczniów że poznane metody (podstawy kody HTML) będą często wykorzystywane przez uczniów w różnego typu pracach tworzenia stron WWW itd. Nauczyciel pokazuję serię stron internetowych napisanych w HTML które są dostępne w Internecie aby uświadomić uczniom jak mogą wyglądać gotowe strony WWW.
U: słuchają, przypatrują się oraz zapisują informacje.

Brak pracy domowej.

Literatura dla ucznia: Informatyka dla liceum - podręcznik
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania

Podpis Opiekuna Stażu:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.