X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29050
Przesłano:

Zadania na obwodach elektrycznych w programie Elektosym - scenariusz zajęć

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- Wymienić podstawowe funkcje programu Elektrosym,
B. Zrozumienie:
- Wyjaśnić posługiwanie się programem Elektrosym,

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- Obliczać proste obwody elektryczne za pomocą programu Elektrosym,
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Zanalizować wykorzystanie i przydatność programu w praktyce.

III. Postawy: kształcenie umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem do obliczania obwodów elektrycznych.
Strategia: A, O
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia
Środki Dydaktyczne: komputery ćwiczeniowe, program Elektosym, instrukcja programu Elektrosym, materiały ćwiczeniowe.

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

6.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

7.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

8.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

9.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

10.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 3 min

15 min

10 min

10 min

2 min

2 min

2 min

1 min
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z oprogramowaniem umożliwiającym obliczanie obwodów elektrycznych.”

N: omawia podstawowe funkcje programu Elektrosym - umieszczanie obiektów w programie (oporniki, amperomierze, woltomierze, źródła napięcia) oraz łączenia ich ze sobą. Wprowadzanie parametrów (napięcia, natężenia, oporu) do obiektów, posiłkuje się instrukcją programu Elektrosym którą udostępnia uczniom do zapoznania.
Załącznik: Instrukcja.doc
U: słuchają oraz przypatrują się. Zapoznają się z Instrukcją. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie pierwszego ćwiczenia w programie. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.

U: ćwiczą tworzenie prostych obwodów oraz dokonują obliczeń, wyciągają wnioski.
• Ćwiczenie 1.

N: prosi uczniów o wykonanie kolejnego ćwiczenia które jest odpowiednio urozmaicone.
U: ćwiczą tworzenie prostych obwodów oraz dokonują obliczeń, zapisują wyniki.
• Ćwiczenie 2.

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy tworzeniu, obliczaniu obwodów elektrycznych,
a także przy zapisie wyników (jednostki), omawia błędy
z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.

N: uświadamia uczniom zalety programu tj. szybkość obliczeń a zarazem dokładność, możliwość tworzenia odpowiednich wykresów.
U: słuchają.

N: podaje przykłady złożonych obwodów elektrycznych które są tworzone i obliczane na tej samej zasadzie jak ćwiczenia z lekcji.
Załącznik: przykłady złożonych obwodów elektrycznych
U: słuchają i obserwują.

Udostępnienie uczniom programu (darmowa wersja) oraz instrukcje programu do zapoznania się w domu.

Literatura dla ucznia: Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki samochodowej - podręcznik.
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania.

Podpis Opiekuna Stażu:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.