X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29044
Przesłano:

Muzea w Internecie - zbieranie informacji, edycja oraz udostępnianie jej w Internecie. Scenariusz zajęć

Temat Lekcji: Muzea w Internecie - zbieranie informacji, edycja oraz udostępnianie jej w Internecie.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- Wymienić muzea dostępne w Internecie oraz ich nazwy stron internetowych,
B. Zrozumienie:
- Wyjaśnić jakie informacje można uzyskać ze strony internetowej muzeum,
II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- zbieranie informacji z Internetu, edycja oraz zapis w programie do edycji tekstu.
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Udostępnianie zapisanej informacji w Internecie za pomocą Google Drive.

III. Postawy: kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie, odpowiednia edycja wiadomości oraz dalsze jej udostępnianie w Internecie.
Strategia: A, O
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia
Środki Dydaktyczne: rzutnik multimedialny, pracownia komputerowa, dostęp do Internetu.

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

6.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

7.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

8.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

9.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

10.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 2 min

10 min

15 min

13 min

2 min

1 min

1 min

1 min
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z wyszukiwaniem informacji na temat muzeów w Internecie oraz na edycji tych Informacji i dalszym udostępnieniem danych w Internecie.

N: omawia w jakim zakresie uczniowie mają pracować -
ćwiczenie 1. pobranie z Internetu (platforma moodle edukacji medialnej) gotowego zadania (zadanie.doc) w formie elektronicznej w którym mają wyszukać i uzupełnić 10 adresów stron internetowych muzeów na podstawie ich nazw oraz uzupełnij tabelkę z szczegółowymi informacjami o jednym z wyszukanych muzeów.
ćwiczenie 2. Informacje zapisać w (zadanie.doc), przesłać na dysk Internetowy Google Drive oraz go udostępnić w Internecie.
ćwiczenie 3. Udostępniony plik jaki LINK umieścić na forum internetowym edukacji medialnej do oceny.
U: słuchają.

N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie ćwiczenia 1. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.)

U: ćwiczą

N: prosi uczniów o wykonanie kolejnego ćwiczenia 2, 3 które jest odpowiednio urozmaicone.
U: ćwiczą.

N: podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy wyszukiwaniu informacji, ich edycji oraz udostępnianiu w Internecie. Omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.

N: uświadamia uczniom stosowanie w/w elementów w codziennym użytkowaniu jako zastosowania szkolne, w pracy zawodowej.
U: słuchają.

N: wyjaśnia że sposób udostępniania informacji jest bardzo wszechstronny - możliwość dostępu do naszych danych w każdej chwili z każdego miejsca i dowolnego urządzenia jest w dzisiejszym świecie rzeczą bezcenną.
U: słuchają.

N: Zadaje uczniom prace domową – uczniowie którzy nie zdążyli wykonać w całości ćwiczeń muszą dokończyć pracę w domu - przypomina że praca jest oceniania wyłącznie poprzez LINK na forum edukacji medialnej.

Literatura dla ucznia: Materiały Internetowe tj. dysk Internetowy (Google drive, dropbox, InCloud).
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania.

Podpis hospitującego:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.