X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29043
Przesłano:

Podstawy tworzenia rysunku technicznego i jego wymiarowanie w programie AutoCAD 2008 - scenariusz zajęć

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
• Wymienić rodzaje warstw (linii) potrzebnych do utworzenia rysunku w programie AutoCAD 2008.
B. Zrozumienie:
• Wyjaśnić do czego służą warstwy w programie AutoCAD 2008.

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
• Rysować podstawowe rysunki za pomocą warstw oraz umiejętnie je wymiarować.

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
• Opracować złożony rysunek pod kątem wykonania go w programie AutoCAD 2008.

III. Postawy: wiadomości i umiejętności do zadania praktycznego egzaminu zawodowego.
Strategia: A, O.
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenie.
Środki Dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, oprogramowanie AutoCAD 2008, pracownia z stanowiskami komputerowymi.

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wzorowy pokaz danej czynności.
6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

8.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 2 min

10 min

10 min

10 min

20 min

30 min

2 min

2 min

2 min

2 min N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: "Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z elementami tworzenia rysunku technicznego w programie AutoCAD oraz sposobami jego wymiarowania".

N: przypomina treści z poprzednich zajęć odnośnie ustawiania poszczególnych warstw w programie, pasków narzędziowych programu oraz stylów wymiarowania.
Następnie pokazuje na rzutniku przykładowy rysunek wykonany w oprogramowaniu AutoCAD 2008 oraz omawia jego elementy (sposób wykonania).
U: przypatrują się.


N: wykonuje na rzutniku wzorowy pokaz wykonania rysunku wraz z wymiarowaniem.
U: przypatrują się.
N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie rysunku przedstawionego na rzutniku multimedialnym. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą tworzenie rysunku oraz jego wymiarowanie.
• rysunek1.dwg

N: prosi uczniów o wykonanie rysunków w dalszej części zajęć. Rysunki rozdaje na kartkach nauczyciel - zadania są odpowiednio urozmaicone. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą tworzenie rysunku oraz ich wymiarowanie.
• rysunek2.dwg
• rysunek3.dwg
• rysunek4.dwg

N: prosi uczniów o wykonanie rysunków w dalszej części zajęć. Ponownie rysunki rozdaje na kartkach nauczyciel - zadania są odpowiednio urozmaicone - zadania złożone. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą tworzenie rysunku oraz ich wymiarowanie.
• rysunek5.dwg
• rysunek6.dwg

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy poszczególnych czynnościach rysowania podstawowych rysunków i ich wymiarowania w programie AutoCAD 2008 oraz omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.

N: podaje przykłady możliwego wykorzystania poznanych już metod
tworzenia rysunków, do czego będą przydatne uczniom poznane funkcje. (jeszcze bardziej złożone rysunki - pokazuje przykłady).
U: słuchają.

N: tłumaczy dla uczniów że poznane techniki tworzenia rysunków są podobne w innych programach typu CAD, różnią się nieznacznie metodyką wykonywania jednakże są zbliżone do siebie przez co praca w innych środowiskach takiego oprogramowania nie powinna sprawiać większych trudności. Zaś umiejętne posługiwanie się takimi programami na pewno będzie przydatne na egzaminie zawodowym części praktycznej bądź przyszłej pracy zawodowej.
U: słuchają.

N: "Odszukam w Internecie inne programy typu CAD z darmową licencją - zainstalowanie programu na komputerze w celu porównania podobieństw wykonywania podstawowych rysunków technicznych.
U: Zapisują
Literatura dla ucznia: M.44.1 Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn
i urządzeń, Stanisław Kowalczyk, WSIP
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania

Podpis Obserwatora:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.