X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28896
Przesłano:

Uwagi do realizacji programu pracy rewalidacyjnej

1. Miejsce w klasie:
Ze względów bezpieczeństwa uczeń musi zajmować oddzielne miejsce w klasie, w sąsiedztwie tzw. dobrych uczniów, którzy pracują zgodnie z tempem całej klasy i nie stanowią dodatkowych bodźców zakłócających.
Ważne aby miejsce było dostępne dla nauczycieli, ponieważ M......... często należy udzielać
wsparcia podczas rozwiązywania zadań i pozytywnie motywować do pracy.
2. Sposób komunikacji, współdziałanie w grupie rówieśniczej:
Mocną stroną ucznia jest poprawna artykulacja, dobry zasób słownictwa umożliwiający komunikację. Potrafi wyrażać swoje potrzeby. Stara się nawiązywać relacje z rówieśnikami, jednak często mają charakter negatywny: wchodzi w konflikty, reaguje impulsywnie, jego zachowanie jest często nieadekwatne do sytuacji. Nie umie radzić sobie z porażkami zarówno w pracy jak i grach lub zabawie.
3. Metody i formy pracy najbardziej skuteczne dla dziecka:
Nie potrafi pracować zgodnie z tempem całej klasy, zazwyczaj skupia uwagę na innej aktywności
(wymyśla gry, zabawy). W pracy z M. dobre efekty daje wprowadzanie metod aktywizujących w postaci gier i zabaw o charakterze edukacyjnym, markowanie współzawodnictwa, ustalanie zasad nastawionych na uzyskanie nagrody w krótkim czasie. Poza tym należy stosować szeroko pojętą indywidualizację w zakresie: dzielenia zadań na etapy, naprowadzania na właściwe rozwiązanie zadania, wydłużania czasu pracy , służenie pomocą i wsparciem podczas rozwiązywania zadań.
4. Prace domowe (przedmiot - forma, sposoby sprawdzania): .
Na obecnym etapie wykonuje zadania domowe jak pozostali uczniowie w domowniczku. Zazwyczaj po zajęciach z rewalidacji indywidualnej ma zadawane do domu dodatkowe ćwiczenia doskonalące techniki szkolne.
5. Sposoby sprawdzania stopnia opanowania wiedzy:
Należy doceniać wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie, w mniejszym stopniu efekty, szczególnie
dotyczące pisania. W zakresie prac pisemnych dawać uproszczone zadania, np. w formie uzupełnianek literowych, w późniejszym etapie wyrazowo – zdaniowych itp.
6. Sposób oceniania i motywowania do pracy:
.W ocenie uwzględniać zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonanie zadania, w mniejszym stopniu efekty. Chłopiec ma niską motywację do podejmowania zadań typu szkolnego. Należy stosować atrakcyjne dla ucznia wzmocnienia pozytywne ( słoneczka, buźki, pochwała słowna, okazanie zadowolenia, również słodycze), w dłuższej perspektywie, np. raz na tydzień lub dwa tygodnie możliwość zabawy na komputerze lub telefonie komórkowym w jego ulubione gry.

Do wiadomości:
- wychowawcy klasy:
- nauczycieli uczących w klasie:
- rodziców:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.