X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28827
Przesłano:

Środowisko przyjazne osobom niedowidzącym

Grupa docelowa: Pracownicy domu pomocy społecznej pracujące z osobami niedowidzącymi
Czas trwania: 90 minut

Wizja: Działania pracowników pomocy społecznej spowodowały wzrost efektywności kształcenia, a także poprawienie sprawności funkcjonowania osób niedowidzących przebywających w placówce.
Misja: Pracownicy pomocy społecznej zwiększają swoją widzę na temat roli środowiska uczenia się w edukacji osób niedowidzących i stosują ją w praktyce.
Cele:
1)Zapoznanie pracowników domu pomocy społecznej z możliwościami różnorodnego kształtowania środowiska edukacyjnego osób niedowidzących.
2)Przedstawienie realnych możliwości zmian.
3)Zaprezentowanie możliwości kreowania środowiska edukacyjnego poprzez nowe technologie.

1. Przedstawienie się(5 minut)

Przestawienie osoby prowadzącej (imię, nazwisko, zawód, miejsce pracy). Zaprezentowanie tematu i celów warsztatu.

Cel: Wprowadzenie uczestników w tematykę spotkania

2. Prezentacja na temat „Osoby niedowidzące w sytuacji edukacyjnej” (25 minut)

Omówienie elementów przestrzeni edukacyjnej ukierunkowanej nie tylko na kompensowanie deficytów (wyraźne bodźce wzrokowe, oświetlenie, logiczne układy przestrzenne), ale także stymulującej rozwój poprzez inne kanały zmysłowe (materiały w formie dźwiękowej, udział eksperymentów dotykowych). Nawiązanie do roli nowych technologii w procesie uczenia się – oddziaływanie wielomodalne poprzez technologię. Przykłady w formie zdjęć ukazujące możliwości dobrego zorganizowania przestrzeni.

Cel: Zaproponowanie uczestnikom konkretnych rozwiązań i możliwości zmiany.

3. Ćwiczenie warsztatowe „Co wpływa na orientację w przestrzeni?” (20 minut)

Zadanie w parach – „Przypomnijcie sobie sytuacje, w której sprawność Waszego zmysłu wzroku była ograniczona np. w ciemności, przy braku okularów, przy ograniczonej widoczności na drodze itd. Co pomogło Wam zorientować się w przestrzeni?” – 10 minut w parach, następnie 3-4 osoby chętne mogą odpowiedzieć o swoich doświadczeniach grupie (10 minut). Nawiązanie do roli technologii, postępu medycznego (np. soczewki), cech przestrzeni fizycznej, ale także uwarunkowań osobowościowych (np. orientacja w terenie).

Cel: Wprowadzenie w tematykę pracy, integracja uczestników, wytworzenie zaangażowania

4. Ćwiczenie warsztatowe „Trudności bycia osobą niedowidzącą” (30 minut)

Uczestnicy według kolejności siedzenia dzielą się na 4 grupy po 3 osoby. Dostają polecenie „Proszę wypisać trudności z jakimi mogą się mierzyć osoby niedowidzące”. Pracują w grupach przez 10 minut. Po tym czasie uczestnicy omawiają swoje przemyślenia na forum grupy („Powiedzcie proszę do czego doszliście w Waszej grupie.”). Po przeczytaniu (10 min) uczestnicy wspólnie odpowiadają na pytanie „Jakie elementy przestrzeni mogą sprawić, że trudności , które wymieniliście nie będą odczuwane jako bardzo dotkliwe?”. Dyskusja 10 min.

Cel: Skonfrontowanie stereotypów na temat osób niedowidzących, samodzielne wypracowanie praktycznych rozwiązań, odwołanie się do wcześniej zaprezentowanej wiedzy.

5. Podsumowanie (5 minut)

Podziękowanie za udział w spotkaniu. Wypowiedzi uczestników.

Cel: Podsumowanie, możliwość wyrażenia opinii na temat szkolenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.