X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28883
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 2012-2015

IMIĘ I NAZWISKO: Dagmara Droździak
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2012r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015r.
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel
POSIADANE KWALIFIKACJE:
Licencjat: Pedagogika wczesnoszkolna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
Magister: Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
NAZWA I ADRES PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ:
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 im. Przyjaciół Dzieci,
ul. Kasprowicza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

I.WSTĘP
Jestem nauczycielem z tytułem zawodowym magistra uzyskanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Od 18 stycznia 2014r. jestem absolwentką Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1.01.2008r. pracuję w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 im. Przyjaciół Dzieci w Gorzowie Wlkp.

II.CZĘŚĆ ZASADNICZA
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393).

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2 pkt 1 dotyczących umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1.Poznanie procedury awansu zawodowego, nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
• napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu
• opracowałam plan rozwoju zawodowego
• odbyłam rozmowę z opiekunem stażu i zostały ustalone zasady współpracy zawarte w kontrakcie
• obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu (1x w roku)
• prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (1x w roku)

2.Pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego:
- szkolenia Rady Pedagogicznej
• 4.12.2012r. prowadzenie WDN o tematyce: „Rysuję, maluję i tworzę” (prezentacja techniki serwetkowej);
• 13.11.2013r. współprowadzenie Rady Szkoleniowej WDN o tematyce „Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym-elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej”, podczas której w formie prezentacji i działań praktycznych zapoznałam Grono Pedagogiczne z metodą bajkoterapii oraz przedstawiłam wachlarz różnych technik arteterapeutycznych;
• 20.11.2014r. współprowadzenie Rady Szkoleniowej WDN o tematyce: Nagradzać, karać? Jak to zrobić by nie skrzywdzić dziecka? podczas której w formie prezentacji zapoznałam Grono Pedagogiczne z metodami i technikami proponowanymi w literaturze opierając się na doświadczeniach własnych i wypracowanych własnych sposobach;
• 10.03.2015r. współprowadziłam Radę Szkoleniową WDN o tematyce: Drzwi ukryte w książkach-wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim z dziećmi w wieku przedszkolnym, na którą zaprosiłam pracownika WOM w Gorzowie Wlkp. bibliotekarza i biblioterapeutę p. Maję Wilczewską-Wojczyszyn. Grono pedagogiczne na posiedzeniu Rady Szkoleniowej zostało zapoznane z różnorodną literaturą dla dziecka, od książek edukacyjnych, przygodowych po książki do pracy nad różnego rodzaju problemami i trudnościami, z którymi zmaga się dziecko w wieku przedszkolnym;
- studia podyplomowe
• 18.01.2014r. ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; obrona pracy dyplomowej pt. „Bajka w rozwoju dziecka”;
- seminaria metodyczne
• 28.02.2014r. seminarium metodyczne pt. „Twórcze projekty we wczesnej edukacji dziecka (w oparciu o projekt edukacyjny „P21-Twórcze Przedszkole XXI wieku”)”, organizator: PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
- uczestnictwo w konferencjach
• 25.09.2012r. konferencja „Dziecko- wspólny projekt. Placówka-Rodzice- Poradnia” zorganizowana przez Akademię Bambino, Zegar Słoneczny, Stowarzyszenie Rodziców TU oraz Moje Bambino, Poznań
• 16.03.2013r. Targi Edukacyjne w Poznaniu- Książka dla Dzieci i Młodzieży
• 9.04.2013r. konferencja „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne” zorganizowana przez wydawcę podręczników WSiP, Gorzów Wlkp.
• 29.08.2013r. Samodzielność przedszkolaka w aspekcie praktycznym, poznawczym i społecznym-konferencja metodyczna w Gorzowie Wlkp., organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
• 14-15.10.2013r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce. Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym”, organizator: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
• 01.03.2014r.konferencja „TOC- Nauczać nowocześnie, radośnie i efektywnie- o sposobach pracy z dzieckiem”, organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Targów Edukacyjnych
• 01.03.2014r. konferencja „Ruch, dialog, sztuka...”, organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Targów Edukacyjnych
• 01.03.2014r. konferencja „Dzieci nie słowem lecz życiem uczyć trzeba jak żyć mają- w świetle działalności bł. Edmunda Bojanowskiego”, organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Targów Edukacyjnych
• 28.08.2014r. konferencja metodyczna „Wychowanie to mówienie jednym głosem-przedszkole instytucją wspomagającą rodzinę w procesie wychowania”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 29.04.2014r. konferencja „Efektywna komunikacja w przedszkolu”, organizator: Wydawnictwo Nowa Era, Gorzów Wlkp.
• 21.03.2015r. „Język obcy w przedszkolu”- konferencja zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych,
• 21.03.2015r. „Dzieci lubią książki-książka jako pomoc w kreowaniu rzeczywistości edukacyjnej”- wykład otwarty zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych,
• 21.03.2015r. „Tanecznym krokiem przez świat”- wykład otwarty zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych
- uczestnictwo w warsztatach
• 18.03.2013r.warsztaty Gorzowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego : pt. „Znajdź sobie czas”, pt. „Szczęście jest w moich rękach”
• 21.10.2013r. warsztaty Gorzowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego : pt. „Babki, prababki-kobiety mojego życia”
• 19.02.2014r. warsztat biblioterapeutyczny pt. „Oswajanie lęku przy pomocy metod biblioterapeutycznych”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 24.05.2014r. warsztat metodyczny pt. „Wolno- nie wolno- czyli o tym jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć dziecko zasad”, organizator: Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu
-członkostwo
• Od grudnia 2014r. jestem członkiem Gorzowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
Podczas spotkań koła następuje między uczestnikami wymiana doświadczeń na temat stosowanych w pracy działań z wykorzystaniem dobrej literatury wspierającej sferę społeczno-emocjonalną dziecka, oraz dzielenie się informacjami o pojawiających się na rynku wydawniczym pozycji książkowych polecanych do pracy z dzieckiem i służących jego rozwojowi;

- uczestnictwo w szkoleniach
• 18-28.10.2012r. szkolenie „Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego bazą do efektywnego podjęcia nauki w szkole podstawowej, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 12-13.11.2012r. szkolenie „Szkoła z energią- jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”, Poznań
• 16-17.11.2012r. szkolenie „Innowacyjne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 28-31.01.2013r. szkolenie „Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 12.03.2013r. szkolenie „Nauczyciel- pedagog i kreator” zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja, prowadzenie- Dorota Krzywicka, Gorzów Wlkp.
• 7-8.09.2013r. szkolenie „Sztuka komunikowania rodzicom informacji o zachowaniach i funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 14.09.2013r. szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 20-21.09.2013r. szkolenie „Edukacja teatralna- uczeń widzem i twórcą teatru”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 18-19.10.2013r. szkolenie „Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym w przedszkolu”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 5-27.10.2013r. szkolenie „Profilaktyka oraz radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 23.11.2013r. szkolenie „Aspekty prawne bezpieczeństwa w szkole”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 26-28.09.2014r.szkolenie „Budowanie strategii współpracy z rodzicami”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
• 4-5.10.2014r. szkolenie „Innowacje pedagogiczne i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązania w procesie nauczania”, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

3.Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy przez przygotowywanie różnorodnych środków dydaktycznych oraz zastosowanie w praktyce wybranych metod

- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych; korzystanie z publikacji dla nauczycieli:
• Nauczycielka Przedszkola
• Wychowanie w Przedszkolu
• Bliżej Przedszkola

- zastosowanie w praktyce wybranych metod:
• od dn. 30.03.2015r. rozpoczęłam prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora; kontynuacja zajęć ze wzmożoną częstotliwością nastąpi w czerwcu bieżącego roku; zadaniem zajęć jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej co ma na celu przygotować dzieci do nauki czytania i pisania

• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem systemu Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora
-22.09.2014r. Zabawa poprzedzająca ćwiczenie na liniaturze Rytmiczny deszczyk
-17.10.2014r. Zabawa właściwa- czytanie liniatury Rytmiczny deszczyk
-26.01.2015r. Zabawa poprzedzająca ćwiczenie w zeszycie Rozmowa dłoni
-31.03.2015r. Zabawa właściwa- czytanie liniatury Rozmowa dłoni
-08.04.2015r. Zabawa poprzedzająca ćwiczenia na linii- Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna Zabawa rybek w morzu (modyfikacja własna nauczyciela)
-10.04.2014r. Zabawa właściwa zawierająca ćwiczenie czytania liniatury Zabawa rybek w morzu (modyfikacja własna nauczyciela)

• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem MAXI PLANSZ: Wesołe litery drukowane, Matematyczny twister, Niezapominajka według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora
- 24.10.2014r. Zabawa W wyrazowej krainie (wariant II) z wykorzystaniem planszy WESOŁE LITERY DRUKOWANE- ćwiczenie słuchu fonematycznego
- 04.11.2014r. Zabawa Bystre oczko z wykorzystaniem planszy NIEZAPOMINAJKA cel: doskonalenie percepcji wzrokowej
-17.12.2014r. Zabawa Niezapominajka z kostką z wykorzystaniem planszy NIEZAPOMINAJKA cel: doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby
-27.01.2015r. Zabawa Niezapominajka punktowa z wykorzystaniem planszy NIEZAPOMINAJKA cel: doskonalenie podziału wyrazów na sylaby; doskonalenie liczenia w zakresie 20
-30.03.2015r. Zabawa Nakrętkowe cyfry z wykorzystaniem planszy TWISTER MATEMATYCZNY- cel: utrwalenie cyfr w zakresie od 1 do 9; przeliczanie elementów w zakresie od 1 do 9
- 01.04.2015r. Zabawa Ile dźwięków słyszysz z wykorzystaniem planszy TWISTER MATEMATYCZNY- cel: doskonalenie umiejętności liczenia
-08.04.2015r. Zabawa Liczydło z wykorzystaniem planszy TWISTER MATEMATYCZNY- cel: doskonalenie umiejętności liczenia w przód od danej liczby po 1

• poprowadzenie zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
- 24.05.2013r. – dzieci na Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty prezentowały umiejętności taneczne i umiejętności gry na ręcznie wykonanych instrumentach

4. Doskonalenie umiejętności organizowania uroczystości przedszkolnych

- Bal Jesieni:
• 3.10.2012r. współorganizowałam i prowadziłam „Bal Jesieni”, wcielając się w postać „Leśnego ludka” prowadzącego konkursy dla dzieci
• 23.10.2013r. współorganizowałam i prowadziłam „Bal Jesieni”, wcielając się w postać „Deszczowego ludka” prowadzącego konkursy dla dzieci
• 27.10.2014r. współorganizowałam i prowadziłam „Bal Jesieni” wcielając się w postać pomocnicy Pani Jesieni prowadzącej konkursy dla dzieci

- Andrzejki:
• 30.11.2012r.
• 30.11.2013r.
• 28.11.2014r.

- Dzień Babci i Dziadka:
• 11.01.2013r.
• 21.01.2014r.
• 22.01.2015r.

- Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty:
• 24.05.2013r.
• 25.05.2014r.
• 25.05.2015r.
- wystawienie Jasełek dla całego przedszkola
• 18.12.2014r.

- rokroczne współprowadzenie festynów przedszkolnych

- rokroczna organizacja Mikołajek

5.Podejmowanie czynności dodatkowych w przedszkolu
- Współudział w pracach mających na celu podniesienie estetyki wystroju wnętrza przedszkola czerpiąc inspiracje z następujących publikacji: Mały Artysta, Hobby, Hobby extra, Window Color, Dekoracje
• dekoracja sali przedszkolnej zgodnie z aktualną porą roku
• wykonywanie i umieszczanie na holu okolicznościowych plakatów informujących i zapraszających na ważne wydarzenia odbywające się w przedszkolu
- Wykonywanie rękodzieł na kiermasz z okazji :
• Wielkanocy
• Bożego Narodzenia
- Prowadzenie dodatkowych zabaw ruchowych dla dzieci w różnych grupach wiekowych w latach 2012/2013, 2013/2014
- Prowadzenie warsztatów teatralnych w roku szkolnym 2014/2015 w grupie IV Kubusia Puchatka
Efekty:
- uczestnictwo w powyższych formach doskonalenia zawodowego wzbogaciło mój warsztat pracy i wpłynęło znacząco na atrakcyjność i różnorodność prowadzonych przeze mnie zajęć;
- podjęte przeze mnie działania oparte na samodzielnym prowadzeniu uroczystości i przygotowywaniu scenariuszy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, rokrocznym organizowaniu Andrzejek i Mikołajek w grupie Kubusia Puchatka oraz na współprowadzeniu balów, festynów a także wystawienie przeze mnie Jasełek z opracowaniem autorskich pomysłów na układy choreograficzne poszczególnych tańców, wpłynęło na zwiększenie mojej kreatywności i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia różnorodnych imprez i wydarzeń dla dzieci. W ogromnej mierze przyczyniło się też do zintegrowania i współdziałania grupy ze sobą i z nauczycielem oraz dało możliwość dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, a tym samym pokazania pracy naszego przedszkola i mojej;
- prowadzone przeze mnie zajęcia z wykorzystaniem Systemu Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej zmierzały do tego aby dzieci osiągnęły stosowną dojrzałość motoryczną w obrębie motoryki małej, oraz odczuwały swoje ciało w przestrzeni w różnych pozycjach- siedzącej, stojącej, a nawet w ruchu ponieważ ruch jest warunkiem koniecznym, aby nastąpiło wyostrzenie, dostrojenie pracy zmysłów, a w konsekwencji jak największa koordynacja własna. Zanim bowiem dziecko rozpocznie naukę pisania, powinno nauczyć się odpowiedniej pozycji, postawy ciała, która umożliwi mu wykonywanie tej czynności przy minimalnym napięciu mięśni, które wspomaga uczenie;
- prowadzone przeze mnie zajęcia z wykorzystaniem MAXI PLANSZ służyło rozwijaniu motoryki dużej i małej, rozwijaniu zmysłu równowagi i orientacji w przestrzeni oraz poznaniu możliwości własnego ciała. Dzieci w czasie ruchu przyswajały niezwykle cenna wiedzę z zakresu matematyki, edukacji językowej czy środowiskowej. W czasie zabaw kształtowane były i wzmacniane prawidłowe postawy społeczne: umiejętność przestrzegania reguł i zasad gry, czekania na swoją kolej oraz radzenia sobie z porażką;
- cykliczne wykonywanie przeze mnie okolicznościowych plakatów informujących i zapraszających na różnorodne imprezy wynikające z kalendarza przedszkolnego wpłynęło na podniesienie estetyki wystroju wnętrza placówki;
- wykonywane przeze mnie rękodzieła z wykorzystaniem różnorodnych technik na przedszkolne kiermasze wpłynęło na poszerzenie moich umiejętności w tym zakresie;
- ukończone przeze mnie Podyplomowe Studium w zakresie Arteterapii poszerzyło moje kwalifikacje zawodowe oraz umożliwiło mi podjęcie dodatkowych działań na rzecz dzieci szczególnie w obszarze bajkoterapii;
- prowadzenie dla dzieci dodatkowych zajęć w formie zabaw ruchowych w poszczególnych grupach wiekowych jak i warsztatów teatralnych w grupie Kubusia Puchatka miało wpływ na zwiększenie mojej wiedzy i umiejętności oraz korzystnie wpływało na wszechstronny rozwój dzieci oraz na wypowiadanie się przez dzieci przez sztukę i tym samym rozwój ich predyspozycji aktorskich i tanecznych;
- nabyłam niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust.2 pkt 2 dotyczących umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Diagnozowanie potrzeb i indywidualizacja pracy z wychowankami
- Prowadzenie arkuszy obserwacji poszczególnych cech rozwojowych dzieci w normie oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy ze specjalistami;
- Przeprowadzenie diagnoz gotowości szkolnej dzieci;
- Wydanie rodzicom: Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
- Konstruowanie planów indywidualnej pracy z dzieckiem na podstawie wyników diagnozy;
- Prowadzenie zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET);
- Analizowanie wyników logopedycznych badań przesiewowych dzieci;
- Konsultowanie przypadków dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym;

2.Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie zebrań z rodzicami
- Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami
-Systematyczne prowadzenie konsultacji dla rodziców w godzinach popołudniowych
- Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem rodziców:
• Andrzejki:
30.11.2012r.; 30.11.2013r.; 28.11.2014r.

• Zajęcia
28.10.2013r.zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców pod hasłem: Mamo, tato baw się z nami jesiennymi darami
01.03.2013r. zorganizowałam zajęcia otwarte z bajkoterapii: Przez różowe okulary. Poznajemy uczucia-radość
14.03.2013r. poprowadziłam zajęcia otwarte z bajkoterapii: To wspaniałe, że każdy z nas jest inny
16.10.2014r.- poprowadziłam zajęcia otwarte : Serduszko małego misia
30.01.2015r.-poprowadziłam zajęcia otwarte włączając aktywnie rodziców do zajęć poprzez zaangażowanie w czytanie bajki, temat zajęcia: Czytam ja, czytasz Ty
29.05.2015r. poprowadziłam zajęcia otwarte: Wspólnie konstruujemy grę ścigankę

• Promowanie czytelnictwa z udziałem rodziców pod hasłem Fundacji „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”: Czytaj dzieciom 20 minut dziennie codziennie
- Angażowanie rodziców do:
• pomocy przy organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych
-rokrocznie do roli św. Mikołaja angażuję dziadka jednego z przedszkolaków z grupy Kubusia Puchatka
- cyklicznie włączają się do współpracy poprzez organizowanie fantów na festyny dla dzieci oraz pieczenie ciast na okazje i uroczystości wynikające z kalendarza imprez przedszkola
3. Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Przeprowadzenie EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO do pracy dyplomowej pt. „Bajka w rozwoju dziecka” na Podyplomowym Studium z Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy współudziale grupy kontrolnej dzieci z rocznika 2008 (grupa Smerfów) z Przedszkola Miejskiego nr 29 w Gorzowie Wielkopolskim. Grupa eksperymentalna: dzieci z rocznika 2008( grupa Kubusia Puchatka) z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 im. Przyjaciół Dzieci w Gorzowie Wielkopolskim. Realizacja eksperymentu na podstawie przeprowadzonego w grupie eksperymentalnej cyklu spotkań z bajką terapeutyczną pt. :”Spotkania z bajką” w terminach:
• 01.03.2013r. Przez różowe okulary. Poznajemy uczucia- radość (cel: poznawanie i określanie uczuć)
• 08.03.2013r. Wygląd nie jest w życiu najważniejszy (cel: wyrabianie u dzieci pozytywnego stosunku do rówieśników)
• 14.03.2013r. To wspaniałe, że każdy z nas jest inny (cel: wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie)
• 22.03.2013r. Możecie bawić się wszyscy razem (cel: wyrabianie pozytywnego stosunku do siebie i rówieśników)
• 26.03.2013r. Przyjaciel nigdy nie ocenia kogoś po wyglądzie (cel: wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych ludzi)
• 05.04.2013r. Brzydki pajączek z kudłatymi ośmioma łapkami, może pomóc innym w niebezpieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem (cel: ukazanie dobrych cech i wyjątkowości każdego dziecka)
• 11.04.2013r. Z Makiem na naszej łące jest ciekawiej (cel: wzmocnienie poczucia wartości dziecka)
• 19.04.2013r. Dzisiaj wietrzyk jest taki miły, a nie tak jak ten, co wczoraj, co wszystko nam wzburzył ( cel: rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
• 26.04.2013r. Jest czas zabawy i czas sprzątania (cel: rozwijanie odpowiedzialności za własne uczynki)
• 10.05.2013r. Lisek już zawsze dzielił się swoimi zabawkami i nigdy nie był samolubny (cel: doskonalenie umiejętności porozumiewania się, komunikowania, współpracy)
• 17.05.2013r. Nieśmiały dinozaur (cel: zwiększenie wiary w siebie i we własne możliwości)
• 24.05.2013r. Gwiazdka z nieba pomaga Ani uwierzyć w siebie ( cel: zwiększenie wiary w siebie i we własne możliwości).
W czasie tych zajęć wykorzystywałam bajkę terapeutyczną oraz stosowałam różnorodne techniki z zakresu arteterapii służące przepracowaniu bajeczki oraz utrwaleniu pożądanych zachowań. Zajęcia z bajkoterapii poprzedziłam przeprowadzeniem eksperymentu (pretest: luty/marzec 2013) na podstawie testu rysunkowego Kate Franck pochodzącego z publikacji M. Jąder „Krok w kierunku kreatywności. Program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.” Test poddałam modyfikacji i wykorzystałam do analizy zachowań dzieci, określenia poziomu współpracy oraz poziomu ich twórczości. Po zakończeniu spotkań dokonałam powtórzenia eksperymentu (posttest: czerwiec 2013). Analiza zajęć i zebranych materiałów podczas spotkań z dziećmi posłużyła mi do napisania pracy dyplomowej, a wnioski z analizy przysłużyły się do zgłębienia i poszerzenia mojej wiedzy na temat dziecka.

- W roku szkolnym 2013/2014 nawiązałam współpracę, a w roku szkolnym 2014/2015 kontynuowałam współpracę z pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. -biblioterapeutą, Panią Mają Wilczewską –Wojczyszyn, która w ramach realizacji Rocznego planu wspomagania placówek w obszarze bajkoterapia cyklicznie 1 raz w miesiącu była obecna w przedszkolu na zajęciach w grupie, wspólnie z nauczycielem realizując założone cele z wykorzystaniem metody bajkoterapii.
Celami wynikającymi ze współpracy z biblioterapeutą były:
- przygotowanie dzieci pięcioletnich do przekroczenia progu szkolnego poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie odpowiedzialności za własne uczynki oraz wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych ludzi;
-wsparcie rodziców w pracy z własnym dzieckiem i przygotowaniu go do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
-doskonalenie przez nauczyciela wykorzystania metod bajkoterapeutycznych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Spotkania z dziećmi odbywały się w następujących terminach:
• 19.09.2013r. Spotkanie integrujące nauczyciela z grupą przedszkolną pt. „Mam dla Ciebie czas” -budowanie poczucia bezpieczeństwa
• 3.10.2013r. Spotkanie pt. „Moja wyspa”-budowanie poczucia własnej wartości, integracja grupy
• 28.11.2013r. Spotkanie pt. „Nasze drzewo siły”- budowanie poczucia własnej wartości, poszukiwanie swoich mocnych stron, radzenie sobie z własnymi słabościami
• 19.12.2013r. Spotkanie pt. „Kubusie ratują rafę koralową”- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, proszenie o pomoc
• 23.01.2014r. Spotkanie pt. „Podróż w wyobraźni” - radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zabawy relaksacyjne
• 19.02.2014r. Spotkanie pt. „Ptaki mojego lęku”- radzenie sobie z lękiem, rozmawianie o sytuacjach lękowych, poszukiwanie sposobów wspierających w sytuacjach lękowych
• 10.04.2014r. Spotkanie pt. „Z Legusiem przeżywam nowe przygody”- budowanie poczucia własnej wartości, otwieranie się na nowe, praca z lękiem przed pójściem do pierwszej klasy
• 24.04.2014r. Spotkanie pt. „Wybieramy się do szkoły”- oswajanie lęku przed pójściem do szkoły
• 22.05.2014r. Spotkanie pt. „Nasze cegiełki”- radzenie sobie z rozstaniem z przedszkolem oraz kolegami i koleżankami z grupy
• 14.06.2014r. Spotkanie pt. „Tworzymy swoje przygody” - budowanie poczucia własnej wartości, nauka samodzielności
• 25.09.2014r. Spotkanie pt. Wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, ważności i wyjątkowości
• 27.11.2014r. Spotkanie pt. Leniuch potrafi-wszyscy jesteśmy wyjątkowi – oswajanie z niepełnosprawnością, uświadomienie sobie, że każdy jest wartościowy
• 04.12.2014r. Spotkanie pt. W świecie emocji- uświadomienie istnienia emocji i ich odczuwania- praca z tekstem „Czaro-statki i paro-dzieje”
• 05.02.2015r. Spotkanie pt. Rozpoznajemy i nazywamy emocje- rozpoznawanie i nazywanie emocji- praca z tekstem „Szary chłopiec”
• 19.03.2015r. Spotkanie pt. „W naszym domu jest”- kształtowanie pojęć matematycznych na podstawie anatomii człowieka, uświadamianie tożsamości
• 29.04.2015r. Spotkanie pt. Mój przyjaciel Kemushi- uświadamianie sobie przemijania na podstawie przemian w przyrodzie i rozwoju motyla, oswajanie przed nowym
• 27.05.2015r. Spotkanie pt. „Jesteśmy dzielni jak koi-nobori”- budowanie wiary we własne siły i pokonywania przeszkód na podstawie japońskiej legendy
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach współpracy z biblioterapeutą odbyły się również dwa spotkania z rodzicami dzieci w przedszkolu, na których Pani Maja Wilczewska-Wojczyszyn:
• dn. 20.09.2013r. zapoznała rodziców z metodą bajkoterapii i możliwością wykorzystania jej w domu jako wsparcie własnego dziecka oraz omówiła założenia planowanych spotkań,
• dn.11.03.2014r. omówiła sposoby radzenia sobie z lękiem dziecka wynikającym z pójścia do pierwszej klasy z wykorzystaniem bajek.

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach współpracy z biblioterapeutą odbyło się również jedno spotkanie z rodzicami dzieci w przedszkolu, na którym Pani Maja Wilczewska-Wojczyszyn:
• dn. 03.09.2014r. zapoznała nowych rodziców z metodą bajkoterapii, podsumowała rok szkolny 2013/2014 oraz omówiła założenia planowanych spotkań na rok szkolny 2014/2015.

- Nawiązanie współpracy z Fundacją ABCXXI ; aktywne uczestnictwo w kampanii Cała Polska czyta dzieciom, realizacja programu Czytające przedszkola poprzez wynikające z kalendarium programu wydarzenia

• 07.09.2012r. zgłoszenie się do udziału w kampanii w roli lidera programu Czytające przedszkola

• 15-17.10.2012r. z okazji obchodów Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia, kolejno odwiedziłam wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu wprowadzając dzieci w urodzinową atmosferę czytając urodzinową historię Kubusia Puchatka, rozkładając symbolicznie obrus i wspólnie z dziećmi nakrywając do stołu. Dzieci Książkowym Misiom odśpiewały STO LAT i w towarzystwie Kubusia Puchatka przystąpiły do poczęstunku zachowując dobre maniery „przy stole”

• Odbyte spotkania z rodzicami w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom
rok szkolny 2012/2013
- spotkanie z książką: „Wiersze o Krasnoludkach” K. Świątkowski
- spotkanie z książką: „Pan Kuleczka”- bajka „Okulary”W. Widłak
-spotkanie z książką: „Pan Kuleczka”- bajka „Układanka” W. Widłak

rok szkolny 2014/2015
- spotkanie z książką: „Pan Kuleczka”- bajka „Świat” W. Widłak

• 25 listopada rokrocznie obchodzimy w grupie Światowy Dzień Pluszowego Misia czytając dzieciom przygody książkowych bohaterów i wspólnie pląsając z ulubionymi misiami przynoszonymi z domów

- Nawiązanie współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim- cykliczne wyjścia do biblioteki celem wypożyczenia książek i rozbudzania zainteresowań czytelniczych;

- Współpraca z filharmonią gorzowską poprzez udział w cyklu audycji dla przedszkoli pt. Przygody w krainie nutek celem umożliwiania dziecku kontaktu z muzyką poważną i kształtowania umiejętności zachowania się w miejscu publicznym podczas trwania koncertu;

- Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim; cykliczne zbiórki karmy, wycieczki do schroniska celem rozbudzania w dzieciach postaw prospołecznych;

- Udział w uroczystościach, konkursach i imprezach organizowanych przez inne instytucje. Promowanie własnej placówki:
• tuż przed rozpoczęciem stażu w maju 2012r. zajęcie I-szego miejsca w plebiscycie EKOPRZEDSZKOLAKI zorganizowanym przez Gazetę Lubuską i firmę Ragn- Sells- publikacja 10.05.2012r. artykułu o zwycięstwie Kubusiów w rankingu sms-owym w Gazecie Lubuskiej oraz 19/20.05.2012r. publikacja artykułu o zwycięstwie Kubusiów w plebiscycie po zsumowaniu głosów sms i zbiórki surowców wtórnych- zajęcie I-szego miejsca i wygranie telewizora dla przedszkola,
• 26.03.2015r. udział w V Angielskim Turnieju Przedszkoli,
• 19.05.2015r. udział dzieci z grupy IV Kubusia Puchatka w XIV Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.- wyróżnienie za ciekawą scenografię, choreografię oraz przestrzeganie regulaminu,
• Zgłoszenie dzieci z grupy IV Kubusia Puchatka do udziału 10.06.2015r. w I Lekkoatletycznej Spartakiadzie Sportowej.

- Udział w akcjach lokalnych uwrażliwiających dzieci i rodziców na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz kształtowanie postawy proekologicznej:
• rokroczne uczestnictwo w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA
• systematyczne zbiórki surowców wtórnych

- Współpraca z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji, z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielami Straży Miejskiej w formie cyklicznych spotkań w ramach realizowanego programu „Bezpieczna zerówka”

Efekty:

- podjęcie wszystkich powyższych działań w obszarze bajkoterapii przyczyniło się do poszerzenia mojej wiedzy oraz wzrostu umiejętności w tym zakresie, a także wpłynęło na poniesienie jakości mojej pracy oraz uatrakcyjnienie prowadzonych przeze mnie zajęć;

- odbyte spotkania biblioterapeuty z rodzicami wpłynęły na zwiększenie wiedzy wśród rodziców w zakresie metody bajkoterapii i dały im możliwości korzystania z dodatkowego narzędzia pracy z dzieckiem w domu jakim jest bajka terapeutyczna;

- poprzez włączanie rodziców w powyższe formy życia przedszkola w postaci zajęć otwartych, okolicznościowych imprez, a także organizowane przeze mnie zebrania, spotkania oraz indywidualne konsultacje z rodzicami zwiększyło ich zaangażowanie i zainteresowanie wydarzeniami odbywającymi się w przedszkolu, wpłynęło korzystnie na usprawnienie współpracy z rodzicami, a uczestniczenie ich w tak różnorodnych formach zwiększyło ich wiedzę zarówno w kwestiach wychowawczo- dydaktycznych na zajęciach, zebraniach i konsultacjach jak i wpłynęło na wzrost świadomości jak wiele działań podejmowanych jest w przedszkolu aby dbać o wszechstronny rozwój ich dzieci;

- udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, przyczyniło się do uatrakcyjnienia oferty przedszkola, dało dzieciom możliwość różnorodnych doświadczeń w różnych dziedzinach poszerzając ich wiedzę, a mi jako wychowawcy dając tym samym dodatkową możliwość do dostrzeżenia predyspozycji poszczególnych dzieci;

-rzetelne diagnozowanie potrzeb dzieci, konsultacje ze specjalistami oraz prowadzenie arkuszy obserwacji poszczególnych cech rozwojowych dzieci w normie oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy ze specjalistami wpłynęło na zindywidualizowanie pracy nauczyciela z poszczególnymi dziećmi i dostosowywaniu metod i form pracy do poszczególnych dzieci według ich potrzeb.

W ramach realizacji zadań wynikających z &7 ust.2 pkt.3 dotyczących umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:

- Opracowywanie dokumentacji przedszkolnej:
• scenariusze
• plany miesięczne
• podsumowania pracy wychowawczo- dydaktycznej
• sprawozdania

- Przygotowywanie druków obowiązujących w przedszkolu do uzupełnienia przez rodziców:
• zgody
• oświadczenia
• upoważnienia

- Korzystanie z udostępnianych dodatkowych materiałów dla nauczycieli na stronach internetowych wydawnictw:
• EDIBA (materiały uzupełniające miesięcznik Nauczycielka przedszkola)
• MAC Edukacja (dodatkowe materiały dla nauczyciela)

- Poszerzanie wiedzy o dziecku, nowościach wydawniczych oraz odbywających się wydarzeniach i formach dokształcania nauczycieli korzystając z niżej wymienionych stron internetowych:
• www.blizejprzedszkola.pl
• www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
• www.akademia.mac.pl
• www.ediba.com/Pol
• www.literka.pl
• www.akademiabambino.pl
• http://www.womgorz.edu.pl/

- Stosowanie w pracy prezentacji multimedialnych własnego autorstwa:
• 13.11.2013r. prezentacja multimedialna na Radzie Szkoleniowej WDN o tematyce Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym- elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej
• 20.11.2014r. prezentacja multimedialna na Radzie Szkoleniowej WDN o tematyce: Nagradzać, karać? Jak to zrobić by nie skrzywdzić dziecka?

- Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań

-Przygotowywanie indywidualnych kart pracy dla dzieci, pomocy dydaktycznych do zajęć

2.Współtworzenie strony internetowej przedszkola

- Systematyczne przekazywanie zdjęć z życia grupy i przedszkola oraz komentarzy na stronie internetowej przedszkola;

- Umieszczanie na stronie internetowej przedszkola podziękowań dla rodziców aktywnie angażujących się w życie placówki;


3.Opublikowanie sprawozdania z odbytego stażu w Internecie

Efekty:

- stosowanie przeze mnie w pracy technologii informacyjnej przyczyniło się do usprawnienia mojej pracy w zakresie komunikacji z rodzicami poprzez:
a)systematyczne informowanie rodziców o wydarzeniach odbywających się w przedszkolu dzięki zamieszczanym zdjęciom na stronie internetowej przedszkola,
b)systematyczne przekazywanie rodzicom informacji bieżących na dany miesiąc w formie wydruku;

- korzystanie z wyżej wymienionych stron internetowych wpłynęło na wzrost mojej wiedzy o dziecku, a także wiedzy o nowościach wydawniczych;

- dzięki stosowaniu przeze mnie technologii informacyjnej nastąpił wzrost jakości mojej pracy z dzieckiem poprzez przygotowywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach w pracy zarówno indywidualnej jak i w pracy z całą grupą w formie różnorodnych zestawów, plansz, rozsypanek, rebusów, wizytówek, zdjęć, puzzli z możliwością wykorzystania ich przy stolikach jak i na tablicy magnetycznej.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust. 2 pkt 4 dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Aktualizacja i uzupełnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych i literatury przedmiotu
- Zebrania Rady Pedagogicznej, szkolenia z zakresu WDN- wymiana doświadczeń
- Korzystanie ze zbiorów biblioteczki przedszkolnej oraz biblioteki publicznej

2. Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem

- Wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z grupą integracyjną
- Wprowadzenie systemu motywacyjnego w grupie:
• przekazanie rodzicom założeń i sposobu realizowania przez nauczyciela systemu motywacyjnego
• realizacja systemu motywacyjnego w grupie

3.Współpraca z nauczycielami i specjalistami

- Praca w zespole ewaluacji wewnętrznej
- Praca w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Efekty:

- systematyczna lektura czasopism pedagogicznych, literatury przedmiotu oraz zebrania Rady Pedagogicznej jak i szkolenia z zakresu WDN wszystko to przyczyniło się do poszerzenia mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty;

- korzystanie ze zbiorów biblioteczki przedszkolnej oraz biblioteki publicznej poszerzyło moją wiedzę i wpłynęło na wzrost jakości mojej pracy;

- wykorzystywanie poznanych metod aktywizujących przyczynił się do wzrostu jakości i atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć.

W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust.2 pkt 5 dotyczących umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

- Analiza dokumentacji obowiązującej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14

- Analiza przepisów prawa oświatowego:

• Ustawa o systemie oświaty
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

- Analiza stron internetowych w zakresie prawa oświatowego:
• MEN
• KO
• WOM Gorzów Wlkp.

Efekty:

- dobra znajomość obowiązującej dokumentacji w przedszkolu pozwoliła mi sprawnie i umiejętnie organizować proces wychowawczo-dydaktyczny z zachowaniem niezbędnych wytycznych i obowiązujących procedur w przedszkolu;

- znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach;

- bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań wychowawczo- dydaktycznych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków;

- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela.

III.ZAKOŃCZENIE

W czasie trwania stażu starałam się sumiennie realizować założenia Planu Rozwoju Zawodowego. Mając na względzie holistyczne spojrzenie na dziecko swoją postawą oraz stosowanym metodami i technikami pracy starałam się stwarzać dziecku optymalne warunki rozwoju, nieustannie się dokształcając i podejmując się nowych wyzwań na drodze rozwoju osobistego. Szczególne znaczenie i wartość w mojej pracy zawodowej ma dla mnie ukończenie Studiów Podyplomowych w Poznaniu w zakresie Arteterapii. Dzięki zdobytej tam wiedzy i doświadczeniu zwiększyła się moja świadomość oraz rola jako wychowawcy, a także spojrzenie na proces edukacyjny, które stało się bardziej uważne i zorientowane na potrzeby dziecka. Arteterapia nadała kierunek mojej zawodowej ścieżce, który zamierzam kontynuować.
Oprócz tego w dobie postępu technologicznego starałam się modyfikować i ulepszać otoczenie dziecka oraz podnosić jakość procesu wychowawczo-dydaktycznego, tworząc bazę pomocy dydaktycznych do samodzielnego stosowania przez dzieci na tablicy magnetycznej.
Obserwowane przeze mnie zachowania i postawy, które dzieci przejawiały w społeczności przedszkolnej względem rówieśników i dorosłych, a będące wspólnym efektem pracy rodziców, opiekunów i personelu przedszkola były i są dla mnie nieustanną inspiracją do dalszych działań.

Sprawozdanie opracowała:
Dagmara Droździak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.