X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28560
Przesłano:
Dział: Języki obce

Praca z tekstem "ШкольнаяэкскурсиявВаршаву" - scenariusz język rosyjski

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KLASY V
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauczyciel: Katarzyna Lubaś
Przedmiot: język rosyjski
Klasa: V
Data: O7.01.2013 r.
Ilość uczniów: 9
Temat lekcji: Praca z tekstem „ШкольнаяэкскурсиявВаршаву”.

Treści z podstawy programowej
Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego.
Zasady wymowy i ortografii.
Cele lekcji:
Cel główny lekcji: doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu i selekcjonowania informacji

Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. potrafi wyszukać w tekście odpowiednie informacje,
2. potrafi zastosować słownictwo z kręgu tematycznego „Podróż”,
3. potrafi przeczytać tekst z zachowaniem prawidłowego akcentu i intonacji,
4. potrafi nazwać zabytki Warszawy,
5. potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu,
6. potrafi stworzyć album o Warszawie ( prezentacja w programie Power Point).

Metody i techniki pracy: komunikacyjna, odpowiadanie na pytania, uzupełnianie luk w tekście, czytanie, szeregowanie, pisanie, tworzenie prezentacji w programie Power Point,

Pomoce dydaktyczne: podręcznik, tablica, ilustracje, mapa Warszawy, nagranie na płycie CD, odtwarzacz CD, komputery (Internet), piłeczka, zeszyty.

Formy pracy: indywidualna, w parach


PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Sprawdzenie pracy domowej – ćwiczenie gramatyczne na użycie poprawnych form czasownika экскурсия.
4. Rozgrzewka językowa – podawanie przez uczniów skojarzeń do słowa экскурсия(słowo podaje uczeń do którego została rzucona piłeczka)


Część główna:
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Odsłuchanie nagranego na płycie tekstu „ШкольнаяэкскурсиявВаршаву”
i wyjaśnienie nowych słów i zwrotów. Podczas słuchania uczniowie mają za zadanie podkreślić słowa, których nie rozumieją.
3. Odczytanie tekstu przez uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na akcent i intonacje.
4. Zadanie dla uczniów – numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście.
Uczniowie numerują zdania, a następnie chętni odczytują.
5. Kolejne zadanie polega na uzupełnieniu luk w zdaniach wyrażeniami z tekstu.
6. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Uczniowie pracują w parach, zadają sobie nawzajem pytania i formułują krótkie odpowiedzi posługując się wyrażeniami zawartymi w tekście.
7. Uczniowie wybierają z tekstu nazwy zabytków Warszawy i pokazują je na mapie, a także zapisują w zeszycie.
8. Nauczyciel prosi o zajęcie miejsc przed komputerami i utworzenie w programie Power Point prezentacji (albumu) o Warszawie. Uczniowie powinni umieścić w swoim albumie wszystkie miejsca i zabytki, które wystąpiły w tekście.

Część końcowa:
1. Podsumowanie zajęć – przedstawienie prezentacji multimedialnej.
2. Zadanie pracy domowej
- Odpowiedzieć pisemnie na pytania do tekstu – dla wszystkich
- Wcielić się w rolę przewodnika po Warszawie i opowiedzieć o jej zabytkach, korzystając z przygotowanej na lekcji prezentacji – dla chętnych
3. Pochwała klasy i ocena uczniów.
4. Ewaluacja – na schemacie pociągu zawieszonym na tablicy uczniowie przyczepiają kciuk skierowany w górę lub w dół w zależności od atrakcyjności lekcji.
5. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.