X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28538
Przesłano:
Dział: Języki obce

They are amazing - opisywanie umiejętności. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego
Temat lekcji: They’re amazing – opisywanie umiejętności.
Imię i nazwisko nauczyciela:
Data: 19.11.2014
Klasa: IV b szkoły podstawowej
Czas trwania lekcji: 45 minut
Środki dydaktyczne:
• Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Discover English 1
• Tablica interaktywna z oprogramowaniem Active teach do podręcznika
• Karty ze zwierzętami
• Koperty z rozsypanką obrazkową

Metody prowadzenia lekcji:
• podająca (objaśnienia, dyskusja),
• praktyczna (ćwiczenia przedmiotowo – produkcyjne ),
• programowana (zastosowanie podręcznika i tablicy interaktywnej),
• aktywizująca (układanie rozsypanki językowo - obrazkowej).
Formy pracy na lekcji:
• praca indywidualna ucznia,
• praca zbiorowa:
- praca z całą klasą,
- praca w parach.

CELE LEKCJI

I. Cele ogólne :
a. Kształtowanie umiejętności:
• rozumienia ogólnej myśli tekstu oraz znajdowania informacji szczegółowej,
• opisywania, tego co uczeń potrafi,
• reagowania na zdania dotyczące umiejętności,
• przekazywania informacji dotyczących zwierząt z tekstu,
• posługiwania się technologią informacyjną,
• pracy w zespole.

II. Cele szczegółowe:

a. W zakresie znajomości środków językowych:

• uczeń zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych
(czasownik can /can’t wyrażający umiejętności),
• uczeń stosuje w/w formy w zadaniach gramatycznych,
• uczeń zna nazwy zwierząt oraz nazwy czynności (action verbs).

b. W zakresie czytania i słuchania:

• uczeń rozumie tekst czytany i wykonuje ćwiczenia typu listening

c. W zakresie mówienia:

• uczeń krótko opisuje zwierzęta używając czasownika can/can't
d. W zakresie pisania:

• uczeń krótko opisuje wybrane zwierzę używając czasownika can/can’t

PRZEBIEG LEKCJI

I. WSTĘP

1. Czynności organizacyjne.
2. Wyjaśnienie uczniom celu i tematu lekcji.
3. Rozgrzewka językowa (warm – up) Pytania typu: Have you got a sister? What’s your favourite animal/ colour /thing? How are you today? Who is your favourite star?

II. ROZWINIĘCIE LEKCJI

1. Wprowadzenie nazw czynności typu action verbs. Uczniowie na tablicy interaktywnej łączą czasowniki z obrazkami je ilustrującymi. Następnie słuchają i powtarzają w/w słowa.
2. Nauczyciel, odwołując się do wiadomości z poprzedniej lekcji, na tablicy interaktywnej prezentuje grammar box obrazujący zastosowanie czasownika can/can’t, a następnie wykorzystując zapisane tam action verbs buduje na tablicy zdanie typu I can swim but I can’t paint. Uczniowie tworzą podobne zdania wg wzoru.
3. Nauczyciel prezentuje karty obrazujące znane uczniom zwierzęta (wiewiórka, delfin i słoń –„niesamowici” bohaterowie tekstu) . Przed wysłuchaniem nagrania do tekstu o w/w zwierzętach (exc.1/30) nauczyciel zapisuje na tablicy słowa , które mogą sprawić uczniom trudności.
Po wysłuchaniu nagrania uczniowie łączą zdjęcia zwierząt z ich opisami. Następnie następuje wspólne rozwiązanie i wyjaśnienie zadania na tablicy interaktywnej.
4. Na podstawie wysłuchanego wcześniej tekstu uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania do tekstu (exc.2/30), a następnie wykonują w książce zadanie (Exc.4/31) polegające na uzupełnieniu luk słowami can/can’t. Wyjaśnienie zadań następuje na tablicy interaktywnej.
5. Uczniowie czytają krótki tekst o rekinie. Na podstawie danych zawartych w tabelce piszą krótki tekst o umiejętnościach wiewiórki – Scrata - bohatera Epoki Lodowcowej. Prezentacja wybranych opisów następuje na forum klasy.
6. Na zakończenie nauczyciel rozdaje koperty z rozsypanką językowo-obrazkową. Uczniowie pracując w parach łączą obrazki zwierząt z ich opisami (krótkie zdania o umiejętnościach zwierząt). Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i udziela wskazówek.

III. ZAKOŃCZENIE LEKCJI

1. Zadanie i omówienie pracy domowej (Exc. 1,2,3,4,5/24 – zeszyt ćwiczeń).
2. Wyróżnienie aktywnych uczniów.
3. Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.