X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2788
Przesłano:

Konkurs przyrodniczo - historyczny pt. "Egipt darem Nilu"

Zasady konkursu przyrodniczo-historycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej
Tytuł konkursu: „Egipt darem Nilu”

I. Wstęp.
1. Organizatorem konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej jest nauczyciel przyrody ..........., natomiast osobami współpracującymi są nauczycielka historii ........ i nauczycielka przyrody .................
2. Do przeprowadzenia konkursu zostali powołani nauczyciele organizatorzy.
3. Wyniki osiągnięte przez uczniów zatwierdzają Członkowie Komisji.

II. Cele konkursu.
• zintegrowanie treści programowych z przedmiotów : przyroda i historia
• umiejętność wykorzystania przez dzieci wiedzy w praktyce
• rozwijanie umiejętności poznawczych u dzieci i pobudzenie do samodzielnego rozwiązywania problemów
• poznanie współzależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki
• uświadomienie użyteczności przyrody i historii
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań inspirowanych problemami spotkanymi w codziennym życiu
• poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Egiptu

III. Organizacja konkursu.
1. Terminy:
a) 14 kwietnia : ogłoszenie konkursu
b) 27 kwietnia : termin oddania prac pisemnych części I
c) 10 maja 2007r : termin pisania testu części II
d) 14 maja : ogłoszenie wyników

IV. Przebieg konkursu.

1. Regulamin konkursu:
a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI
b) Uczniowie startują w konkursie indywidualnie.
c) Konkurs składa się z zadań w formie pisemnej.
d) Konkurs składa się z dwu części:
Część I:
• Napisanie referatu pt.: „ Historia i dzieje nowożytne Nilu” według określonego schematu:
a. Informacje ogólne na temat Nilu
b. Historia i wierzenia związane z Nilem
c. Klimat Doliny Nilu.
d. Uprawy i wykorzystanie gospodarcze rejonów położonych nad Nilem.
e. Fauna i flora Nilu.
f. Podsumowanie i wnioski.
g. Bibliografia.

• Każdy referat opatrzony będzie punktacją według poniższej tabeli:
Ocena z referatu Punktacja
6 10
5 8
4 6
3 4
2 2
1 0

Część II:
• Na rozwiązanie zadań konkursu w części II mającej postać testu uczniowie mają 1h lekcyjną
• Za prawidłowo rozwiązane zadanie konkursu uczniowie otrzymują punkty wg karty odpowiedzi (załącznik nr 1) tzn.1 pkt za prawidłową odpowiedź
• Napisanie testu z zadaniami zamkniętymi
• Za każde zadanie uczeń może otrzymać 1 punkt gdy poda prawidłową odpowiedź.
• Ocena za test będzie procentowym wynikiem ilorazu punktów otrzymanych przez ucznia do punktów możliwych do uzyskania przemnożonych przez 100%. Końcowa ocena będzie wystawiona zgodnie z WSO.

e) Do udziału w konkursie potrzebna jest znajomość wiedzy przyrodniczo-historycznej w zakresie:
► Klimat Doliny Nilu
► Gospodarka w dolinie Nilu
► Monarchia Starożytnego Egiptu
► Fauna i flora Nilu
► Wierzeń dotyczących Nilu
► Znajomość nazw geograficznych tego rejonu
► Krajobrazy pustynne i nazewnictwo z nimi związane
► Mieszkańcy pustyń
► Obliczanie odległości rzeczywistej z wykorzystaniem skali mapy
► Odczytywanie wiadomości z tabel i wykresów
► Wyznaczanie kierunków świata

2. Przygotowanie pracowni:
- przygotowanie imiennej listy uczniów, uczestników konkursu i wywieszenie na drzwiach pracowni
- przygotowanie stanowisk pracy dla każdego uczestnika konkursu

3. Przeprowadzenie konkursu:
a) uroczyste powitanie wszystkich uczestników przez Członków Komisji
b) po zajęciu przez uczestników miejsc, sprawdzenie listy obecności
c) oficjalne otwarcie koperty z zadaniami
d) wyjaśnienie otrzymanych zadań
e) sprawdzenie prac konkursowych przez Członków Komisji Konkursowej
f) wybór zwycięzców do nagród.
g) uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez p. Dyrektor

V. Zakres treści:
A) część przyrodnicza:
► obliczanie odległości rzeczywistej z wykorzystaniem skali mapy
► wyznaczanie kierunków świata
► materiał z lekcji dotyczącej strefy pustyń, sawann i wilgotnych lasów równikowych ( podręcznik Nowej Ery Przyroda dla klasy szóstej; strona 137 –144 )

B) część historyczna
► zakres materiału klasy IV, V i VI ( podręcznik do historii str 90-94 ; 70-73)
Przygotowała:

POWODZENIA

Karta testu
Imię i nazwisko ................................. Klasa .................
Konkursu przyrodniczo-historyczny „Dar Nilu”

1. Nad jakim morzem leży Egipt:
a. Morzem Zielonym
b . Morzem Czarnym
c. Morzem Czerwonym /1pkt

2. W starożytnym Egipcie rządy sprawował:
a. faraon
b. bogowie
c. lud /1pkt

3. Zapowiedzią wylewów rzeki Nil było ukazanie się na niebie gwiazdy :
a. Wielkiej Niedźwiedzicy
b. Syriusza
c. Syreny /1pkt

4. Wylewy Nilu i opadanie ich wód trwały przez:
a. 50 dni
b. 100 dni
c. 150 dni /1pkt

5. Powodem wylewów Nilu były:
a. opady deszczy w porze deszczowej w strefie sawann
b. deszcze zenitalne w strefie wilgotnych lasów równikowych
c. deszcze wywołane anomaliami pogody /1pkt

6. Nawadniający system utworzony przez Egipcjan to:
a. innowacyjny
b. iwagacyjny
c. irygacyjny /1pkt

7. Czym był nilometr
a. wskaźnikiem gromadzenia mułów rzecznych
b. wskaźnikiem opadania wód
c. wskaźnikiem poziomu wód w Nilu /1pkt

8. Wysiewanie zboża na pola w Egipcie miało miejsce w :
a. zimie
b. na jesieni
c. w lecie /1pkt

9. Krokodyl nilowy należy do:
a. ssaków
b. ptaków
c. gadów /1pkt

10. Głównymi uprawami w Dolinie Nilu są:
a. pszenica, jęczmień, len, bób, warzywa
b. cebulę, kukurydzę, len , pomidory
c. ziemniaki, truskawki, herbatę, kawę /1pkt

11. Koczownicy zamieszkujący Półwysep Arabski nazywamy:
a. szejkami
b. wędrowcami
c. Beduinami /1pkt

12. Hamady to:
a. pustynie żwirowe
b. pustynie kamieniste
c. pustynie piaszczyste /1pkt

13. Największym bogactwem naturalnym w strefie pustyń są:
a. pokłady ropy naftowej
b. pokłady złota
c. pokłady diamentów /1pkt

14. Nil uchodzi do :
a. Morza Śródziemnego
b. Morza Bałtyckiego
c. Morza Czarnego /1pkt

15. Jeżeli skala mapy wynosi 1:100 000 a najmniejsza szerokość delty Nilu na mapie ma długość 2cm to jaką długość będzie miała w rzeczywistości?
a. 500km
b. 50km
c. 5km /1km
16. Na mapce zaznaczone są największe pustynie w otoczeniu Doliny Nilu. Pustynia oznaczona literą A to:
a. Pustynia Sueska
b. pustynia Arabska
c. Pustynia Kairska /1pkt

17. Ustal położenie miast względem siebie.
Kair położony jest od Gizy
a. na zachód
b. na północ
c. na wschód /1pkt

18. Nil był powiązany z wieloma bogami a tym samym z wierzeniami ludu. Główni bogowie powiązani z Nilem to:
a. Hapi i Ozyrys
b. Herodof i Izyda
c. Faraon i Hapi /1pkt

19. Długości Nilu wynosi:
a. 6671km
b. 6771km
c. 6800km /1pkt

20. Nil przepływa przez 3 strefy krajobrazowe. Zaznacz jakie.
a. pustynie, sawanny, wilgotne lasy równikowe
b. śródziemnomorska, pustynie, sawanny
c. pustynie, sawanny, lasy liściaste zrzucające liście na zimę /1pkt

21. Źródłem Nilu jest rzeka w Burundi i Ruandzie o nazwie:
a. Nigera
b. Kagera
c. Elmera /1pkt

22. Naturalne progi na Nilu powodujące spadki wody noszą nazwę:
a. takamany
b. katarakty
c. progi skalne /1pkt
23. Nil Biały bierze swój początek z:
a. Jeziora Katun
b. Jeziora Wiki
c. Jeziora Wiktorii /1pkt

24. Prze jakie państwo Nil przepływa najdłużej:
a. Sudan
b. Etiopie
c. Egipt /1pkt

25. Za czasów faraonów papirus właściwy był uprawiany w celu uzyskania :
a. paszy dla zwierząt
b. uzyskania materiałów piśmienniczych
c. pozyskania materiału na opał /1pkt

Karta odpowiedzi do konkursu
„Dar Nilu”
Numer pytania Odpowiedź
1 C
2 A
3 B
4 B
5 A
6 C
7 C
8 B
9 C
10 A
11 C
12 B
13 A
14 A
15 C
16 B
17 C
18 A
19 A
20 A
21 B
22 B
23 C
24 A
25 B

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.