X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2776
Przesłano:

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy piątej: Jak kulturalnie się zachować w muzeum, teatrze i kinie?

Beata Adamska, Zespół Szkół i Placówek w Szpitalu Klinicznym
im. W. Degi w Poznaniu

Cele:
- ogólny - uczeń zna zasady zachowania się w muzeum, teatrze, kinie
- szczegółowe - uczeń uważnie słucha czytanego tekstu
- praktycznie wykazuje się słuchem fonemowym i sprawnością analizatora wzrokowego ( podczas pracy z tekstem słuchanym i pisanym)
- potrafi wykorzystać równoważnik zdania ( wypowiedzi dotyczące kulturalnego zachowania się w muzeum, teatrze i kinie)
- praktycznie wykazuje się koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową
- selekcjonuje, analizuje i syntetyzuje materiał
- praktycznie wykazuje się znajomością czynnego słownictwa związanego z muzeum, teatrem i kinem .

Formy pracy:
indywidualna.

Metody:
praca z tekstem słuchanym i pisanym,
oparta na oglądzie,
oparta na praktycznym działaniu.

Środki dydaktyczne:
płyta CD z tekstem „ Zwiedzamy muzeum” czytanym przez Annę Kociarz,
krzyżówki, teksty z regulaminami, bilety wstępu, definicje związane z o-
mawianymi treściami, karty pracy, klej, długopis, zeszyt, bilety wstępu do
teatru, kina.

Przebieg lekcji:

1. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji: „ Spotkanie z Białą Damą –
czyli wirtualna wycieczka do Kórnika”.
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem „ muzeum”.
Zapisanie części tematu lekcji: „ Jak kulturalnie zachować się w mu-
zeum, .......,........

2.Wypełnienie karty pracy nr 1 i następujące objaśnienia:
- „słuchając tekstu, zaznacz miejsca, w których czytający się pomylił”
Wysłuchanie tekstu z płyty i jednocześnie śledzenie tekstu z karty pracy nr1.
Sprawdzenie wykonania pracy przez uczniów ( z kartą pracy nr 2).
Zapoznanie się z regulaminem zwiedzania Muzeum na Majdanku
(zaznaczenie 5 punktów najważniejszych z tych dwóch regulaminów).

3.Oprócz muzeum możemy bardzo miło spędzić czas w ..................
gdzie? Dowiesz się, jak rozwiążesz krzyżówkę.
- rozwiązanie krzyżówki z hasłem „ teatr”
- karta z informacją, co to jest teatr, jakie są jego składniki i rzeczywistość
- jak zachować się w teatrze, w co się ubrać, kiedy opuścić salę? zaznaczenie 5 najważniejszych i postawienie przy nich krzyżyka.

4. Czas wolny możemy również spędzić w ..... gdzie? dowiesz się, jak rozwiążesz krzyżówkę
- rozwiązanie krzyżówki z hasłem „kino”
- odczytanie definicji kina
- odczytanie, jak należy zachować się w kinie
- odczytuje złote zasady zachowania się w kinie i w teatrze
- zaznaczenie 5 najważniejszych z nich.

5. Zapisanie na kartach pracy nr 3, 4, 5 zasad zachowania się w muzeum, teatrze i w kinie stosując równoważniki zdania
- przypomnienie wiadomości o równoważnikach zdania
- zastosowanie ich w formułowaniu zasad.

6. Zadanie domowe:
Przedstawię w formie graficznej (na wzór tabliczek informujących o tym, że się czegoś zabrania lub coś się nakazuje) wybraną zasadę zachowania się w muzeum, teatrze i kinie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.