X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27832
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
5
(02.09.2013-31.01.2014)

Nauczyciel kontraktowy: mgr Marta Sanecka
Opiekun stażu: mgr Anna Wróbel
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
• Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu (17.09.13, 10.10.13, 09.01.2014).
• Przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu (12.10.2013, 08.12.2013)
• Korzystałam z rad doświadczonych koleżanek, opiekuna stażu.
• Brałam udział w radach pedagogicznych oraz przygotowałam część formacyjną na radę szkoleniową ( 03.12.13.)
• Brałam udział w radach formacyjnych w Wieluniu (28.09.13 , 11.01.14).
• Studiowałam literaturę pedagogiczną.
• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
• Czytałam prasę katolicką ,,Wychowawca”, ,,Opiekun”, ,,Źródło”.
• Studiowałam wybór dokumentów kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania -,,Służyć w zrastaniu w prawdzie i miłości”

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Prowadziłam wywiadówki i zebrania z rodzicami (09.13, 03.12.13 28.01.14)
• Angażowałam rodziców i dzieci do pracy na rzecz szkoły. Zorganizowałam zbiórkę wśród nauczycieli i rodziców na remont sali lekcyjnej.
• Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami i dziećmi.
• Prowadziłam rekolekcje adwentowe w szkole.(12.2013)

III. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
• Brałam udział w codziennej wspólnej modlitwie.
• Uczestniczyłam we mszach i uroczystościach szkolnych.
• Dbam o wygląd sali lekcyjnej. Zmieniam dekoracje zależnie od pory roku.
• Regularnie przygotowuje gazetkę religijna w holu szkoły, zgodnie z planem pracy formacyjnej.
• Przygotowuję gazetkę ścienną, na której umieszczam zdjęcia z ważnych wydarzeń szkolnych.
• Na bieżąco prowadzę Kronikę Szkolną, opisując najważniejsze wydarzenia z życia placówki.
• Zorganizowałam uroczystość ,,Pasowania na ucznia klasy I” (14.10.13).
• Zorganizowałam klasowy Dzień Pluszowego Misia (25.11.2013)
• Zorganizowałam lekcję z panią pielęgniarką (26.11.13)
• Zorganizowałam klasowe Mikołajki (06.12.13)
• Przygotowałam przedstawienie pt. ,,Historia książki” (13.12.2013)
• Współorganizowałam wyjazd na basen do Kalisza. (18.12.2013)
• Przygotowałam uczniów do występu podczas Spotkania Opłatkowego (20.12.2013)
• Współorganizowałam Jasełka oraz Choinkę Szkolną (30.01.2014)
• Opiekowałam się uczniami podczas przerw, imprez szkolnych, wycieczek .

IV. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Wykorzystywałam Internet oraz technologie informacyjna na zajęciach.
• Przygotowałam prezentacje multimedialną pt. ,, Boże Narodzenie w różnych krajach”
• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na lekcje techniką komputerową.
• Przygotowałam prezentacje multimedialną promującą naszą placówkę pt. ,,Z kroniki szkolnej” .

V. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
• Poszerzałam zakres swojej wiedzy z psychologii ,pedagogiki i dydaktyki studiując samodzielnie fachowa literaturę.
• Realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze zgodne z planem wychowawczym.
• Korzystając z posiadanej wiedzy rozwiązywałam konflikty między uczniami.

VI. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły ,w której nauczyciel odbywa staż.
• Poszerzałam wiedzę dotyczącą prawa oświatowego.
• Analizowałam przepisy dotyczące funkcjonowania szkoły: Program Wychowawczy , Program Profilaktyki, Status
mgr Marta Sanecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.