X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27778
Przesłano:

Ankieta dla rodziców

Wybraną odpowiedź proszę podkreślić.

1. Czy zdaniem Państwa przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA

2.Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA

3. Jak oceniają Państwo swoje kontakty z nauczycielami?
BARDZO DOBRZE DOBRZE NIE MAM ZDANIA

4. Czy przedszkole zapewnia bezpieczne warunki dla dzieci?
TAK NIE

5. Czy zdaniem Państwa stosowane w przedszkolu metody i formy pracy
dostosowywane są do możliwości rozwojowych dziecka?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA

6. Czy przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka?
TAK NIE

7. Czy zdaniem Państwa przedszkole umożliwia dzieciom rozwój
zainteresowań i uzdolnień?
TAK NIE

8. Czy przedszkole dostosowuje treści programowe do możliwości dziecka?
TAK NIE

9. Czy mają Państwo możliwość obserwowania swojego dziecka podczas
zajęć?
TAK NIE

10. Na które z zachowań dziecka przedszkole ma wpływ?
- stosowanie form grzecznościowych TAK NIE
- umiejętność nawiązywania kontaktów TAK NIE
- umiejętność zgodnej zabawy TAK NIE
- inne ........................................

11.Jakich korzyści upatrują Państwo dla dziecka ze współpracy przedszkola z rodzicami?

• Bliższe poznanie dziecka
• Pokonywanie trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości
• Wzbogacanie dziecięcych przeżyć
• Zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka
• Kształtowanie kultury współżycia
• Większe zdyscyplinowanie dziecka
• Inne- jakie?........................................


Dziękuje za udzielenie odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.