X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27561
Przesłano:

Ankiety pedagoga

Ankieta dotycząca stresu szkolnego ucznia
Ankieta ta jest anonimowa, nie należy jej więc podpisywać. Przeczytaj powoli i uważnie poniższe pytania, następnie samodzielnie na nie odpowiedz. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą twojej nauki w szkole. Zaznacz te odpowiedzi, które najbardziej do ciebie pasują. Jeżeli nie znajdziesz takiej odpowiedzi, dopisz własną w miejscu do tego przeznaczonym. Dziękuję za wypełnienie ankiety. Życzę wam uśmiechów i powodzenia w nauce.

Oceniam siebie jako człowieka:
a) spokojnego
b) nerwowego
c) bardzo nerwowego

Powodem mojego zdenerwowania przede wszystkim jest:
a) sytuacja u mnie w domu
b) sytuacja w szkole
c) moje kontakty z kolegami i koleżankami
d) inna sytuacja (napisz jaka) ........................................

Często czuję lęk w różnych sytuacjach.
a) nie
b) tak i bardzo mi to przeszkadza
c) tak, ale potrafię sobie z tym poradzić
d) ........................................
Najczęściej denerwuję się, gdy:
........................................
Kiedy jestem zdenerwowany, to czuję się: .................................
Jak sobie radzisz ze stresem?..................................

Gdy dostanę gorszą ocenę niż zazwyczaj, to:
a) wcale się tym nie przejmuję
b) staram się jak najszybciej ją poprawić
c) bardzo się tym denerwuję
d) ........................................

Ostatnie trzy miesiące w szkole były dla mnie powodem do zdenerwowania
a) często
b) czasami
c) nigdy

Do szkoły idę
a) z przyjemnością
b) obojętnie
c) ze strachem
d) ........................................

Sprawdziany i klasówki to
a) sprawdzenie mojej wiedzy przez nauczyciela
b) źródło mojego zdenerwowania
c) trochę się nimi denerwuję, ale wiem, że są potrzebne
d) ........................................

Chciałbym mieć kogoś bliskiego, bo czuję się bardzo samotny
a) nie, ponieważ mam koleżanki i kolegów, z którymi w miły i interesujący sposób spędzam czas
b) nie potrzebuję przyjaźni w szkole
c) ten punkt mnie nie dotyczy
d) ........................................

Prawdziwą przyjemność sprawia mi, gdy:
........................................
Najbardziej nie lubię sytuacji, gdy:
........................................
Osoby, do których mogę się zwrócić gdy jestem zdenerwowany, to:
a) rodzice
b) przyjaciel
c) wychowawca
d) nauczyciel
e) pedagog szkolny
f) dyrektor szkoły
g) inna osoba (napisz jaka)........................................
________________________________________
Ankieta dla ucznia - przyczyny trudności w nauce


1. Jeżeli masz trudności w nauce, to do kogo zwracasz się o pomoc? (możliwych kilka odpowiedzi)
a) rodzice
b) kolega / koleżanka
c) nauczyciel przedmiotu
d) wychowawca
e) pedagog szkolny
f) do nikogo
2. Jak często miewasz problemy z opanowaniem jakichś treści? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) nigdy
b) sporadycznie
c) często
d) bardzo często
3. Czego najczęściej dotyczą trudności, które miewasz? (możliwych kilka odpowiedzi)
a) umiejętności rachunkowych
b) umiejętności logicznego kojarzenia
c) umiejętności pisania wypracowań
d) ortografii
e) zapamiętywania faktów
f) umiejętności odrabiania pracy domowej
4.Jak myślisz co wpływa na Twoje trudności w nauce? (możliwych kilka odpowiedzi)
a) długotrwała nieobecność;
b) nieuwaga na lekcji;
c) brak pomocy ze strony kolegów / koleżanek;
d) zbyt duża ilość materiału konieczna do opanowania.
e) brak warunków w domu do odrabiania lekcji i nauki
5. Jak często zdarza Ci się odkładać zadanie domowe na ostatnią chwilę? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) nigdy
b) czasami
c) często
d) zawsze

6. Czym dla Ciebie jest zły stopień? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) powodem do intensywniejszej, ciągłej nauki
b) powodem wyłącznie do jego poprawy
c) jedna zła ocena nie ma dla mnie większego znaczenia
d) ważne jest jedynie abym przeszedł(a) do następnej klasy
7. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach szkolnych? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) bardzo lubię chodzić do szkoły
b) chodzę do szkoły, bo tak należy
c) lubię tylko niektóre przedmioty
d) często nie chce mi się iść do szkoły
8. Czy Twoim zdaniem atmosfera w klasie wpływa na Twoje wyniki w nauce? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) nie
b) raczej tak
c) zdecydowanie tak
Jeśli tak, to w jaki sposób?
9. Czy jesteś zadowolony ze swych ocen. (zaznacz 1 odpowiedź)
a) nie
b) raczej tak
c) zdecydowanie tak
10. Jak ocenił(a)byś swoje warunki w domu do odrabiania lekcji ? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) bardzo dobre
b) dobre
c) odpowiednie
d) nieodpowiednie
11. Czy posiadasz w domu własny pokój ? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) tak
b) nie, dzielę pokój z rodzeństwem
c) nie, dzielę pokój z rodzicami i rodzeństwem
12. Czy posiadasz własne biurko do odrabiania lekcji ? (zaznacz 1 odpowiedź
a) tak
b) nie
c) mam wspólne biurko z rodzeństwem
13.Czy w trakcie odrabiania lekcji i nauki masz dostatecznie cicho w domu? (zaznacz 1 odpowiedź)
a) tak
b) czasami tak, czasami nie
c) nie
d) zdecydowanie nie
14. Ile czasu poświęcasz w domu na odrabianie pracy domowej? (zaznacz 1 odpowiedź)
a)pół godz.
b) 1 godz.
c) 2 godz.
d) 3 godz.
e) ponad 3 godz.
15. Kto najczęściej pomaga Ci w pracy domowej ?(zaznacz 1 odpowiedź)
a) mama
b) tata
c) starsze rodzeństwo
d) nikt mi nie pomaga
16. Czy rodzice sprawdzają Ci zeszyty z różnych przedmiotów ?
a) tak, często
b) czasami
c) nie

________________________________________
Dopalacze

W związku z tym, że w ostatnim czasie aktualny jest problem dopalaczy, chcę cię prosić
o odpowiedzenie na pytania zawarte w poniższej ankiecie. Twoje odpowiedzi pozwolą mi zorientować cię, jaka jest twoja wiedza w tym zakresie. Podejdź do tematu poważnie i szczerze odpowiedz na zawarte w ankiecie pytania, dzięki czemu pomożesz mi w zdiagnozowaniu problemu na terenie naszej szkoły. Wybraną przez siebie odpowiedź podkreśl lub uzupełnij wykropkowane pola.
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych oraz do podniesienia jakości mojej pracy.

1) O TOBIE
• Płeć mężczyzna kobieta
• Wiek .................
• Czym się interesujesz? ........................................
• W jaki sposób spędzasz wolny czas?
........................................
........................................

2) DOPALACZE
• Czy wiesz czym są dopalacze?
TAK NIE
• Wymień ci znane:
........................................
........................................
• Jakie według ciebie są najczęstsze przyczyny sięgania młodych ludzi po te środki?
........................................
........................................
• Czy miałeś kontakt z osobą używającą dopalaczy?
TAK NIE

• Czy w grupie twoich najbliższych znajomych są osoby zażywające dopalaczy?
TAK NIE
• Jak uważasz, czy sporadyczne używanie dopalaczy jest szkodliwe?
TAK NIE
Umotywuj swoją odpowiedź:
........................................
........................................
• Czy według ciebie używanie dopalaczy jest bezpieczne?
TAK NIE
Umotywuj swoją odpowiedź:
........................................
• Czy według ciebie jest różnica między dopalaczami a nielegalnymi narkotykami?
TAK NIE
Umotywuj swoją odpowiedź:
........................................
........................................
• Czy kiedykolwiek spróbowałeś dopalaczy?
TAK NIE
(jeśli odpowiedziałeś NIE, przejdź do pytania 20)
• Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy spróbowałeś?
.............................
• Jaki to był środek?
.............................
• Jaka była przyczyna sięgnięcia po niego?
........................................
• Czy zdarzyło ci się to częściej niż jeden raz?
TAK NIE
• W jaki sposób nabyłeś ten środek?
........................................

• Jak się czułeś po jego zażyciu?
........................................
• Kiedy ostatnio używałeś dopalacza?
........................................
• W jakich okolicznościach ich używałeś?
........................................
........................................
• Jaki jest powód, że po nie sięgasz?
........................................
........................................
• Czy sięgając po dopalacz, sprawdziłeś jego skład?
TAK NIE
• Gdybyś potrzebował pomocy dla siebie lub kogoś z twojego otoczenia, do kogo byś się po nią zwrócił?
........................................
• Czy znasz osoby i miejsca, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc
w zakresie uzależnień?
TAK NIE
• Czy uważasz, że używanie przez młodzież dopalaczy jest poważnym problemem społecznym?
TAK NIE
• Czy w twojej miejscowości są miejsca, gdzie można nabyć dopalacze?
TAK NIE
• Czy gdybyś chciał nabyć dopalacze, wiedziałbyś, gdzie to można zrobić?
TAK NIE
• Czy kiedykolwiek byłeś w sklepie z dopalaczami?
TAK NIE
Jeśli TAK, to co było tego powodem?
........................................
• Czy znasz konsekwencje, to jakie one mogą być?
TAK NIE

• Jeśli znasz konsekwencje, to jakie one mogą być?
........................................
........................................
• Czy według ciebie legalny oznacza bezpieczny?
TAK NIE
• Z jakich źródeł czerpiesz wiedzę na temat dopalaczy?
........................................
........................................
• Czy w domu rozmawiasz z rodzicami na ten temat?
TAK NIE
• Czy twoim zdaniem na terenie szkoły powinny być prowadzone zajęcia na ten temat, jeśli tak, to w jakiej formie?
........................................
........................................
........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Klimat szkoły/bezpieczeństwo ankieta

MOJA SZKOŁA

Celem niniejszej ankiety jest zbadanie klimatu szkoły oraz atmosfery panującej w szkole. Wyniki ankiety pozwolą nam też zdobyć informacje na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz poziomu zachowań agresywnych.
Ankieta jest anonimowa.


Część A

Poniższe pytania tej części ankiety pozwolą nam zbadać atmosferę panującą w szkole oraz relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.

1. Jak czujesz się w szkole? / uzasadnij odpowiedź/
a). bardzo dobrze
b). średnio
c). źle
........................................

2. Czy lubisz swoich nauczycieli?
a). tak
b). nie

3.Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcą?
a). dobre
b). złe
w przypadku odpowiedzi rbr1; uzasadnij dlaczego?........................................

4. Jak oceniasz swoje relacje z większością nauczycieli?
a). dobre
b). złe
w przypadku odpowiedzi rbr1; uzasadnij dlaczego?........................................

5. Czy jest w szkole nauczyciel, któremu ufasz?
a). tak
b). nie

6. Czy są w szkole nauczyciele (nauczyciel), których mógłbyś poprosić o pomoc w trudnej sytuacji?
a). tak
b). nie


7. Czy spotkałeś się z sytuacją kiedy nauczyciel zainteresował się Twoimi problemami?
a). tak
b). nie
w przypadku odpowiedzi "nie" wyjaśnij czy, np.:
nie było takiej potrzeby...............
nikt nie zauważył mojego problemu..................


część B

Ta część ankiety pokaże nam czy znasz prawa i obowiązki ucznia.

1. Wymień podstawowe prawa i obowiązki ucznia:
a). prawa........................................
b). obowiązki.....................................

2. Czy uważasz, że prawa te są w szkole przestrzegane?
a). tak
b). nie
w przypadku odpowiedzi "b" podaj przykłady
........................................
........................................
........................................
3. Co zrobisz, gdy Twoje prawa jako ucznia zostaną naruszone?
........................................
........................................
........................................
........................................
4. W jakich dokumentach szkolnych są określone Twoje prawa i obowiązki ucznia?
........................................
........................................
........................................
........................................

5. Jakie są konsekwencje wynikające z łamania regulaminów szkolnych?
........................................
........................................
........................................
........................................
6. Czy masz wpływ na to, co się w szkole dzieje?
a). tak
b). nie


Część C

Ta część ankiety zawiera pytania dotyczące ewentualnego występowania różnych rodzajów zachowań agresywnych w naszym gimnazjum. W związku z tym prosimy o podanie, które z poniżej wymienionych zachowań zaobserwowałeś wobec siebie lub innych uczniów - a więc Twoich kolegów i koleżanek.

1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
a). tak
b). nie
c).nie zawsze

2. W naszym gimnazjum poziom agresji i przemocy wśród uczniów jest:
a). wysoki
b). przeciętny
c). niski
d). nie ma zachowań agresywnych i przemocy


3. W naszej szkole rozwiązuje się problemy dotyczące agresji i przemocy wśród uczniów:
a). tak
b). nie

4. W tym roku szkolnym, do dnia dzisiejszego w naszym gimnazjum:
a). używano wulgarnych słów wobec: mnie / innych / nie występuje
b). rozpowiadano kłamstwa: o mnie / o innych / nie występuje
c). popychano, potrącano, szturchano: mnie / innych / nie występuje
d). grożono pobiciem: mnie /innych nie występuje
e). zabierano pieniądze (inne rzeczy): mnie / innym / nie występuje
f). niszczono rzeczy: moje / innych/ nie występuje
g). wyśmiewano: mnie / innych / nie występuje
h).wciągano w kłótnie, bójki: mnie / innych / nie występuje
i). zastraszano pobiciem z użyciem ostrych narzędzi (np. noża): mnie / innych / nie występuje
j). bito: mnie / innych / nie występuje
k). namawiano do wagarowania: mnie /innych /nie występuje
l). zaczepiano i prowokowano do zachowań seksualnych: mnie /innych /nie występuje

5. Namawiano do:
a). palenia papierosów: mnie /innych /nie występuje
b). zażywania lekarstw: mnie /innych /nie występuje
c). picia alkoholu: mnie /innych nie /występuje
d). zażywania narkotyków: mnie /innych /nie występuje

6. Zmuszano do:
a). palenia papierosów: mnie /innych /nie występuje
b).zażywania lekarstw: mnie /innych /nie występuje
c).picia alkoholu: mnie /innych /nie występuje
d).zażywania narkotyków: mnie /innych /nie występuje

7. Jak zachowałbyś się (zachowałeś się) będąc świadkiem, ofiarą ww zachowań?
a). powiedziałbym o tym rodzicom
b). porozmawiałbym o tym z innymi kolegami (samorządem szkolnym)
c). powiedziałbym o tym wychowawcy lub dyrektorowi szkoły
d). udałbym, że tego nie widzę
e). patrzyłbym, ale nic nie bym nie zrobił
f). jeszcze inaczej, jak? ........................................

8. Do kogo zwróciłbyś się w szkole z prośbą o pomoc w sytuacji, gdybyś czuł się zagrożony agresją ze strony rówieśników?
a). wychowawcy
b). pedagoga
c). dyrektora
d). nauczyciela
e). innej osoby (do kogo?)........................................

9. Czy działania podejmowane w szkole w celu zmniejszenia agresji - przemocy - są skuteczne?
a). tak
b). nie
c). nie zawsze

Bezpieczeństwo w szkole - ankieta dla uczniów


Samopoczucie i bezpieczeństwo w szkole
Szanowni uczniowie!

Oferuję Wam ankietę dotyczącą Waszego samopoczucia i bezpieczeństwa w szkole. Wyniki badania posłużą mi i innym nauczycielom do zdiagnozowania, a następnie wyeliminowania pojawiających się być może tam problemów. ANKIETA JEST ANONIMOWA.
Proszę o dokładne zapoznanie się z pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć kółkiem.

1. Płeć
a) dziewczynka
b) chłopiec

2. Klasa ..................
3. Czy chętnie chodzisz do szkoły?
a) zawsze
b) czasami
c) rzadko
d) nigdy

4. Czy chętnie dzielisz się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi pobytu w szkole?
a) tak, chętnie z własnej inicjatywy opowiadam o wszystkim
b) tak, ale tylko wtedy, gdy ktoś o to prosi
c) tak, ale niechętnie
d) nigdy nie opowiadam o szkole

5. Czy dobrze zostałeś przyjęty w szkole przez kolegów ze starszych klas?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak

7. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak

8. Czy zdarzyło się, że byłeś w szkole? (właściwe podkreślić)
- zastraszany tak nie
- wyśmiewany tak nie
- poniżany (ubliżano mi) tak nie
- inne sytuacje (jakie?)........................................

9. Czy zgłaszałeś sytuację, w których dochodziło do? (właściwe podkreślić)
- wymuszania pieniędzy tak nie
- kradzieży tak nie
- pobicia tak nie

10. Czy byłeś było zmuszany do?
- palenia papierosów tak nie
- picia alkoholu tak nie
- zażywania narkotyków tak nie
- inne (jakie?) ........................................

11. Kto dopuszczał się ewentualnych złych zachowań, o których mowa w punktach 8-10?
a) uczniowie starszych klas
b) rówieśnicy
c) inne osoby, (jakie?)........................................

12. Czy zgłaszałeś to dyrektorowi szkoły, wychowawcy lub poszedłeś do pedagoga?
a) tak, ale to nie pomogło
b) tak i sytuacja się poprawiła
c) nie, gdyż uważam, że nie jest to problem
d) nie, bo nie było takiej sytuacji

14. Czy wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają Ci rozwiązywaniu Twoich problemów?
a) nie b) raczej nie c) raczej tak d) tak

15. W jakich zajęciach pozalekcyjnych chciałbyś uczestniczyć?
a) sportowych
b) informatycznych
c) innych (jakich?)........................................

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety

________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.