X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27546
Przesłano:
Dział: Języki obce

It's nine o'clock. Jest godzina dziewiąta. Scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji z języka angielskiego dla kl.IV

Temat : It's nine o'clock. Jest godzina dziewiąta.

Cel główny : Wykorzystanie aktywizujących metod pracy na lekcji języka angielskiego
w celu opanowania pojęć dotyczących czasu.

Cele operacyjne:

Wiadomości:
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych:
• uczeń zna podstawowe słownictwo z zakresu : liczebniki 1-12, nazwy posiłków, dania
• uczeń stosuje formę czasownika to be –być w 3 osobie liczby pojedynczej
( It’s – jest )
• uczeń używa wyrażenia : time for – czas na

Umiejetności :
Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
• prosi o informacje: What’s time is it? Która godzina?
What time is lunch? O której jest obiad?
• mówi, która jest godzina It’s four o’clock.
• mówi, o której godzinie są posiłki Lunch is at one o’clock

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
• Rozumie ogólny sens tekstu
• Wyszukuje informacje szczegółowe
• Śpiewa piosenkę

Uczeń rozumie krótkie , proste wypowiedzi pisemne:
• rozumie ogólny sens tekstu
• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście

Postawa
Uczeń współdziała w grupie

Cel rewalidacyjny: Doskonalenie koncentracji uwagi

Pomoce : tablica, zegary , plakat „Posiłki”, plakat „Zegar’, magnetofon, płyty CD, piłka,
podręcznik Sky High, karty obrazkowe „Żywność”, karty pracy, maski warzyw

Formy pracy: Praca w parach – rozmowa sterowana
Praca z tekstem – określanie głównej myśli, wyszukiwanie informacji
Piosenka
Scenka – pytanie o godzinę, zapraszanie na posiłek


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Faza wstępna

1. Powitanie uczniów i obecnych nauczycieli.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Rozgrzewka językowa.

Uczniowie kolejno odpowiadają na pytania powitalne np:
How are you? Jak się masz? What day is it today? Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

4. Zapisanie tematu lekcji.

5. Przedstawienie celów lekcji oraz metod pracy.

Faza główna

1. Praca z plakatami – utrwalenie słownictwa

Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy:
• Uzupełniają na zegarze brakujące cyfry. Głośno odczytują wyrazy.
• Nazywają przedstawione na planszy dania.

2. Podawanie godzin

Praca z zegarami
• Nauczyciel prezentuje godzinę 1:00 na zegarze. Zadaje pytanie What time is it?
• Nauczyciel podaje godzinę. It’s one o’clock.
• Uczniowie kolejno zadają pytanie i określają godziny na własnych zegarach

Zabawa ruchowa – „Jestem zegarem”
• Nauczycie zadaje pytanie What time is it?, uczniowie powtarzają
• Nauczyciel pokazuje ciałem godziny : 12.00, 6.00, 3.00, 9.00
• Uczniowie naśladują gesty, powtarzają godziny

3. Piosenka – „ Tick – Tock”

Uczniowie śpiewają piosenkę i tańczą w rytm melodii, pokazując usłyszane godziny
Utrwalenie liczebników głównych 1-12.

4. Rozumienie ze słuchu

Uczniowie słuchają nagrania, zaznaczają godziny na zegarach.
Uczniowie wklejają naklejki „godzin” pod właściwym podpisem
Uczniowie słuchają dialogu, wyszukują informacje szczegółowe w tekście: wymienione godziny, nazwy posiłków.

5. Opisywanie posiłków

Praca w parach:
• uczniowie dopasowują zdania do odpowiednich godzin ( Karta pracy)
• uczniowie odczytują informacje

Słuchanie i powtarzanie wiersza

Nazywanie dań – gra Bingo
• Uczniowie otrzymują karty „Żywność”
• Nauczyciel podaje nazwę dania
• Uczeń posiadający kartę krzyczy Bingo

Opisywanie plakatu „Posiłki”:
• uczniowie w parach podają informacje o godzinie posiłku, spożywanych daniach.
np. It’s one o’clock, breakfast. Eggs and cheese for breakfast.

6. Czytanie dialogu ( Karta pracy)

7. Rozmowa sterowana

Uczeń określa porę dnia, zaprasza na posiłek.
• Stosuje zwrot typu: Breakfast time
• Stosuje zwrot grzecznościowy I’m sorry
• Stosuje zwrot pożegnalny Good night

Faza końcowa

1. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy uczniów, osiągniętych celów lekcji.

2. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.