X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27545
Przesłano:
Dział: Języki obce

I am from Poland. Jestem z Polski. Konspekt zajęć

Konspekt zajęć z języka angielskiego

Temat : I am from Poland. Jestem z Polski.
Cel główny : Pytanie i odpowiadanie na temat kim jesteśmy i skąd pochodzimy.
Cele operacyjne:
- uczeń rozpoznaje zna nazwy krajów i narodowości
- rozumie pytania dotyczące pochodzenia i narodowości: „Where are you from?”
„What nationality are you?”
- potrafi pytać o narodowość i kraj oraz reagować na tego typu pytania
- zna zasady pisowni
- potrafi poprawnie odczytywać i wymawiać słowa
- bierze aktywny udział w lekcji
- przeprowadza krótki dialog
Słownictwo: Nazwy krajów : Poland, Britain, France, Germany, USA, Russia
Nazwy narodowości :Polish, British, French, German, American, Russian
Gramatyka: Czasownik „to be” - forma twierdząca
Umiejętności: Doskonalenie umiejętności słuchania, mówienia i prawidłowego
akcentowania wyrazów
Pomoce : Podręcznik Winners Plus 1 , kartu obrazkowe , karty z nazwami krajów, tablica
Formy pracy: praca w parach, dopasowywanie, słuchanie , scenka sytuacyjna


PRZEBIEG ZAJĘĆ
Faza wstępna

1.Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.

2.Rozgrzewka językowa.
Uczniowie kolejno odpowiadają na pytania powitalne np:
How are you? Jak się masz?
What’s your name? Jak się nazywasz?
What day is it today? Jaki jest dziś dzień tygodnia?

3.Zapisanie tematu lekcji.

4.Uczniowie losują numer grupy, w której będą pracować. W klasie przygotowane są cztery stoliki z numerami grup. Nauczyciel przedstawia zasady pracy i informuje, że każda z grup będzie otrzymywać punkty za wykonanie zadań. Nauczyciel będzie prowadził rejestr punktów.

Faza główna

1. Zadanie na dobór.
Uczniowie łączą w pary nazwy krajów z odpowiednią flagą.
Uczniowie każdej grupy prezentują wykonane ćwiczenie.

2.Prezentacja nazw krajów. Ćwiczenie wymowy.
Uczniowie słuchają nazw krajów w języku angielskim.
Uczniowie powtarzają poprawną wymowę grupowo, indywidualnie.
Uczniowie zapisują w zeszycie nazwy krajów w języku polskim i angielskim.

3.Rozumienie ze słuchu – wyszukiwanie informacji w tekście. Praca w grupach/parach
Uczniowie słuchają dialogu na temat krajów i narodowości.
Uczniowie wyszukują nazwy podanych w dialogu krajów, zapisują je.
Grupy prezentują swoje wyniki.

4.Stosowanie funkcji językowych.
Nauczyciel prezentuje pytanie: Where are you from? Skąd jesteś?
Nauczyciel prezentuje odpowiedź np.: I’m from Poland. Jestem z Polski
Uczniowie powtarzają pytanie i odpowiedź.
Zapisanie zwrotów w zeszycie.

5. Dialog w parach
Uczniowie ćwiczą dwójkami prosty dialog.

6. Stosowanie śródków leksykalnych.
Uczniowie łączą w pary nazwy narodowości z poznanymi nazwami krajów.
Uczniowie odpowiadają na pytanie What’s your nationality? Jaka jest twoja narodowość?
Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i przytwierdzają nazwy krajów oraz narodowości, zgodnie ze wzorem: Poland – Polish. Głośno odczytują wyrazy.
Uczniowie wklejają do zeszytu tabelkę z nazwami krajów/narodowości
Zapisanie zwrotów w zeszycie.

7. Rozumienie ze słuchu podręcznik str.12 zad.2
Uczniowie odczytują dane w tabeli i zaznaczają odpowiedzi prawda/fałsz na podstawie usłyszanych informacji.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania przez grupy.

8. Prezentacja
Uczniowie otrzymują karty z nazwami krajów. Nauczyciel wyjaśnia zadanie polegające na zadawaniu przez uczniów pytań /w parach/. Uczniowie pytają
Jaka jest twoja narodowość? (What nationality are you?) , Skąd pochodzisz ? (Where are you from?) i odpowiadają na przemian:
I’m English. (Jestem Anglikiem). I’m from England (Jestem z Anglii.)

Faza końcowa

1. Utrwalenie środków leksykalnych
Uczniowie w grupach uzupełniają wyrazy brakującymi literami. Prezentują zapisane na kartkach odpowiedzi, a po sprawdzeniu wyników ćwiczenia nauczyciel przyznaje po punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
2. Podsumowanie zajęć oraz nagrodzenie grupy, która zdobyła najwięcej punktów.
3. Podanie i objaśnienie zadania domowego. Krzyżówka z nazwami krajów.
Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.