X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27543
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język obcy w działalności ekonomicznej - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć – język obcy w działalności ekonomicznej
Temat: Pisma związane z poszukiwaniem pracy – redagowanie ogłoszenia o pracy w zawodzie technik ekonomista.
1. Efekty z podstawy programowej
Uczeń:
• (JOZ) 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
• (JOZ)3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych.
• (JOZ)4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
• (JOZ)5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
2. Uszczegółowione efekty
Uczeń:
• Posługuje się podstawowym słownictwem dotyczącym umiejętności interpersonalnych i zawodowych oraz miejsc pracy technika ekonomisty.
• Analizuje i interpretuje w języku polskim pisma służbowe napisane w języku obcym stosowane w kontaktach służbowych z pracodawcą.
• Analizuje i interpretuje w języku obcym pisma służbowe napisane w języku polskim stosowane w kontaktach służbowych z pracodawcą.
• Redaguje pisma służbowe wykorzystywane w kontaktach z pracodawcą.
• Korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji analizując i interpretując teksty źródłowe pochodzące z:
- obcojęzycznych stron internetowych
3. Warunki realizacji:
• Samodzielne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu
4. Metody kształcenia:
• Praca z tekstem źródłowym
• Praca ze słownikiem
5. Materiały dydaktyczne:
• Słownik polsko-rosyjski
• Słownik rosyjsko-polski

6. Tok lekcji:
1. Ćwiczenie pierwsze:
o Uczniowie korzystając z rosyjskich stron internetowych wyszukują przykłady ogłoszeń o pracy w zawodzie technika ekonomisty, następnie korzystając ze słowników analizują i interpretują tekst w języku obcym tłumacząc zwroty i wyrażenia na język polski
2. Ćwiczenie drugie:
o Uczniowie redagują ogłoszenie o pracy w zawodzie technik ekonomista

Napisz ogłoszenie o podjęciu pracy w zawodzie technik ekonomista na podstawie następujących informacji:
- napisz jakim stanowiskiem i miejscem pracy jesteś zainteresowany
- umieść informację o swoim wykształceniu
- wymień posiadane umiejętności zawodowe i interpersonalne
- poinformuj o swoim doświadczeniu zawodowym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.