X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27527
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtarzamy wiadomości o zwierzętach - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I SP

1. Klasa: I c
2. Czas: 45 minut
3. Temat: Powtarzamy wiadomości o zwierzętach - wykorzystujemy nabyte umiejętności w ćwiczeniach i zabawach językowych.
4. Cele:
Uczeń zna nazwy zwierząt np.: tortoise, rabbit, cat, owl, snail, dog, duck, peacock, squirrel, crab, parrot i wskazuje je zgodnie z piosenką
Uczeń czyta nazwy zwierząt i przyporządkowuje je do obrazków
Uczeń dokonuje wyboru słów z ramki i podpisuje nimi obrazki zwierząt
Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytanie typu „What colour is the cat?”wymieniając odpowiednie kolory
Uczeń śpiewa piosenkę „Animals” oraz odgrywa piosenkę gestami
5. Materiały dydaktyczne
karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierzętami
płyta CD „English Quest 1” i odtwarzacz CD
karty pracy
7. Metody: pokaz, ćwiczenia praktyczne w pisaniu, elementy inscenizacji
8. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca z piosenką
9. Przebieg zajęć:
I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?” Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności i pracy domowej
II. Wprowadzenie
Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji uczniowie powtórzą wiadomości
o zwierzętach.
III. Prezentacja
1. Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe ze zwierzętami.
2. Zadaje pytanie „What animal is this?” – “Jakie to jest zwierzę?”
3. Uczniowie podają nazwy zwierząt.
4. Następnie nauczyciel zakrywa karty obrazkowe kartą z otworem i pozwala uczniom zgadnąć nazwę danego zwierzęcia.
IV. Utrwalenie
1. Nauczyciel zapowiada zabawę w odgadywanie słów z ruchu ust. Poleca uczniom „Now look at my mouth and guess the animal” (Popatrzcie na moje usta i zgadnijcie zwierzę
2. Bezgłośnie wypowiada nazwę zwierzęcia np.: duck. Uczniowie odgadują słowa.
V. Praca własna
1. Nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie rysunków zwierząt do ich nazw na tablicy. (Match the names of animals with their pictures on the blackboard, please.)
2. Wybrani uczniowie dopasowują rysunki zwierząt do ich nazw.
3. Nauczyciel prosi klasę o sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
VI. Prezentacja
1. Nauczyciel pyta, jakiego koloru są poszczególne zwierzęta „What colour is the cat?” „What colour is the dog?”
2. Uczniowie odpowiadają.
VII. Utrwalenie
1. Nauczyciel pyta również, jakiego koloru mogą być inne zwierzęta danego gatunku. What colour are other dogs? What colour are other cats?
2. Uczniowie odpowiadają
VIII. Prezentacja
1. Nauczyciel mówi, że teraz zaśpiewamy piosenkę o zwierzętach „Now, stand up please. We are going to sing the song. Let’s sing.”
2. Uczniowie śpiewają piosenkę „Animals” wykonując odpowiednie gesty i wskazując właściwe zwierzęta.
IX. Utrwalenie
1. Nauczyciel przyczepia karty obrazkowe do tablicy. Zadaniem uczniów jest przyjrzeć się kartom. („Look at the animal cards”)
2. Następnie nauczyciel poleca zamknąć oczy („Close your eyes”), usuwa 1 kartę poleca otworzyć oczy („Open your eyes”) pytając, czego brakuje „What is missing?”.
3. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
4. Następnie potarza zabawę z usuwaniem 2 kart jednocześnie.
5. Nauczyciel przyczepia karty obrazkowe do tablicy. Zadaniem uczniów jest przyjrzeć się kartom. („Look at the animal cards”) Następnie nauczyciel zakrywa tablicę w całości i poleca zastanowić się, w jakiej kolejności były ułożone zwierzęta.
6. Uczniowie wymieniają ciąg wyrazów.
X. Praca własna
1. Uczniowie wykonują kartę pracy –
2. poprawiają napisy po śladzie
3. znajdują zwierzęta na obrazku
4. Uczniowie wpisują nazwy zwierząt na karcie pracy dokonując wyboru
z wydrukowanych słów.

XI. Zadania dla uczniów pracujących szybciej (karty pracy)
XII. Podsumowanie lekcji
XIII. Wystawienie plusów za aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.