X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27432
Przesłano:
Dział: Języki obce

Socializing - poznajemy zwroty związane z utrzymaniem kontaktów towarzyskich oraz wyrażenia z czasownikiem ‘have’. Scenariusz lekcji

OPRACOWANIE ORGANIZACYJNE LEKCJI

1. Klasa: 3B Data: 09.05.2014
Temat: Socializing – poznajemy zwroty związane z utrzymaniem kontaktów towarzyskich oraz wyrażenia z czasownikiem ‘have’.
2. Czas trwania lekcji: 45 minut
3. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
-przypomnienie słownictwa związanego z przyjęciami.

4. Cele lekcji :
- poznanie zwrotów związanych z utrzymaniem kontaktów towarzyskich,
- poznanie wyrażeń z czasownikiem ‘have’.
5. Cele sformułowane w języku ucznia :
-poznam zwroty związane z utrzymaniem kontaktów towarzyskich,
- poznam wyrażenia z czasownikiem ‘have’.

6. Na Co Bezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji)
-wymieniasz zwroty związane z utrzymaniem kontaktów towarzyskich (min. 5),
-wymieniasz wyrażenia z czasownikiem ‘have’ (min. 4).

7.Metody:
- pogadanka
-burza mózgów
- gra dydaktyczna

8.Formy pracy z uczniami:
- praca zbiorowa,
-praca indywidualna,
-praca w parach.
9.Środki dydaktyczne (poza podręcznikiem, atlasem itp.):
- prezentacja PowerPoint,
-płyta CD,
- strona internetowa: http://www.youtube.com/watch?v=DPVTl9K0lqc
10.Literatura nauczyciela (poza podręcznikiem itp.):
-Hanna Komorowska ,,Metodyka nauczania języków obcych”
-Ellis Rod ,,The study of second language acquisition”


Przywitanie klasy. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie zadania domowego.
Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji –pytania naprowadzające oraz piosenka R. Black – ‘Friday ’.
Wprowadzenie do tematu oraz rozgrzewka językowa: Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
1. Do you like parties?
2. What do you do during parties?
3. How do you socialize with other people during parties?

Nauczyciel wprowadza czasowniki związane z utrzymaniem kontaktów towarzyskich za pomocą prezentacji PowerPoint.

Uczniowie łączą obrazki ze zwrotami w ćwiczeniu 3 na stronie 33.
Następnie, uczniowie odsłuchują nagranie oraz sprawdzają swoje odpowiedzi. Uczniowie tłumaczą zwroty oraz powtarzają nagranie.

Praca w parach- nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie dialogu w ćwiczeniu 5 na stronie 33. Następnie, uczniowie w parach czytają dialog.

Nauczyciel zwraca uwagę na zwroty z czasownikiem ‘have’. Uczniowie w parach tłumaczą zwroty z Vocabulary Guide. Uczniowie układają jedno zdanie z wybranym zwrotem.

Utrwalenie wiadomości. Uczniowie odgadują zaprezentowane zwroty.

Omówienie pracy domowej.

Podsumowanie lekcji. Ocena aktywności uczniów.

Zakończenie lekcji.
Kluczowe pytania dla uczniów:
Czy lubicie przyjęcia? Do you like parties?
Notatka podana do zeszytu ucznia:
Temat zajęć (to socialize- udzielać się towarzysko), cele oraz słownictwo z dialogu ćw.5 str. 33:
-delicious- pyszny, smaczny
-laugh- śmiać się
-You’re right! - Masz rację!
Praca domowa
Uczniowie wybierają dwa zwroty z czasownikiem ‘have ’oraz w zeszytach tworzą zdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.