X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27441
Przesłano:
Dział: Języki obce

I like animals - lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego w klasie IVb

Data: 13.03.2015
Temat: I like animals. (Lubię zwierzęta.)
Czas: 45 minut
Prowadzący: Anna Brzuszczyńska
Cele ogólne:
wprowadzenie nowego słownictwa – nazwy zwierząt
aktywizowanie uczniów poprzez interaktywne ćwiczenia

Cele szczegółowe:
Uczeń:
rozpoznaje i prawidłowo wymawia poznane wyrazy i wyrażenia
stosuje strategie językowe, domyśla się znaczenia nowych wyrazów z kontekstu
wyszukuje szczegółowe informacje w tekście pisanym
rozwija sprawność mówienia
rozpoznaje odgłosy zwierząt
wykonuje zadania na tablicy interaktywnej

Formy pracy:
Praca z całą klasą
Praca indywidualna
Praca w parach

Materiały:
Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Look Active Teach
Laptop, projektor
paski papieru z nazwami zwierząt, rysunki przedstawiające miejsca zamieszkania zwierząt
magnesy, rozsypanka wyrazowa - hasło animals
Podręcznik Look 1


Przebieg zajęć:

1.Powitanie, sprawdzenie listy obecności.
2.Rozgrzewka językowa. Podanie i wyjaśnienie tematu lekcji.
Nauczyciel przyczepia na tablicy litery i prosi uczniów aby ułożyli z nich słowo. Będzie ono tematem lekcji. Wybrany uczeń podchodzi do tablicy i układa litery w kolejności tworząc hasło ANIMALS ( zwierzęta). Nauczyciel przeprowadza pogadankę z uczniami. Zadaje pytania: Do you like animals? (Czy lubisz zwierzęta?), What's your favourite animal?Why?(Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Dlaczego?). Nauczyciel wyjaśnia, że podczas zajęć uczniowie utrwalą dotychczas już poznane nazwy zwierząt oraz poznają nowe.
3. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdjęcie przedstawiające bohaterów podręcznika i prosi uczniów o opisanie co się dzieje na obrazku. Zadaje pytania pomocnicze: Who can you see? (kogo widzicie?) Where are they? (gdzie oni są?) What animals can you see? (Jakie zwierzęta widzicie?) itp.
4. Uczniowie słuchają nagrania ( kolejnej części historyjki o grupie przyjaciół) i śledzą tekst w podręcznikach.
5. Nauczyciel zakreśla w dialogu na tablicy interaktywnej nowe zwroty i słowa a następnie prosi uczniów aby przepisali je do zeszytu i pracując w parach postarali się domyślić ich znaczenia z kontekstu zdania.
6. Uczniowie wykonują ćwiczenie sprawdzające zrozumienie dialogu – wybierają zdania zgodne z treścią tekstu. Uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i zaznaczają poprawne odpowiedzi.
7. Nauczyciel prosi aby uczniowie zamknęli książki. Wskazuje na tablicy interaktywnej obrazki ze zwierzętami i prosi uczniów o podanie ich nazw. Nowe wyrazy zapisuje na tablicy i prosi o ich powtórzenie.
8. Uczniowie dopasowują nazwy zwierząt do obrazków w podręczniku. Słuchają nagrania, sprawdzają swoje odpowiedzi i chórem powtarzają wyrazy.
9. Uczniowie słuchają odgłosów sześciu zwierząt i próbują zgadnąć jakie zwierzęta słychać.
Ochotnicy zaznaczają zwierzęta na zdjęciu na tablicy interaktywnej.
10.Nauczyciel pyta: Where do animals live? (gdzie mieszkają zwierzęta? Krótka dyskusja. Następnie wręcza trzem uczniom kartki z napisami in the wild (na wolności), on the farm (na farmie), at home (w domu) a pozostałym uczniom paski papieru z nazwami zwierząt. Uczniowie mają za zadanie znaleźć dom swojego zwierzęcia – formują trzy grupy. Omówienie zabawy.
11. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
12. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.