X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27431
Przesłano:
Dział: Języki obce

Making suggestions - poznajemy sposoby wyrażania sugestii. Konspekt lekcji

OPRACOWANIE ORGANIZACYJNE LEKCJI

1. Klasa: 3B Data: 13.5.2015
2. Temat: Making suggestions- Poznajemy sposoby wyrażania sugestii.
3. Czas trwania lekcji: 45 minut
4.Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
-przypomnienie słownictwa związanego z czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym.

5.Cele lekcji:
- poznanie sposobów wyrażania sugestii,
-doskonalenie umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia.
6.Cele sformułowane w języku ucznia:
- poznam sposoby wyrażania sugestii,
-będę doskonalił umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia.

7.Na Co Bezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji)
- wyrażasz sugestie wykonania jakichś czynności,
- krótko przyjmujesz lub odrzucasz sugestie kolegi/koleżanki,
-słuchasz ze zrozumieniem.

8.Metody:
- pogadanka,
-pokaz,
-drama.

9.Formy pracy z uczniami:
- praca zbiorowa,
-praca indywidualna,
-praca w parach.

10.Środki dydaktyczne (poza podręcznikiem, atlasem itp.):
- karty obrazkowe i wyrazowe, płyta CD.

11.Literatura nauczyciela (poza podręcznikiem itp.):
-Hanna Komorowska,, Metodyka nauczania języków obcych”;
-Ellis Rod ,, The study of second language acquisition”.


Przebieg lekcji
Przywitanie klasy. Czynności organizacyjne.

Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe:
In what way can you ask a girl/ a boy out in English?
W jaki sposób możesz umówić się z dziewczyną lub chłopakiem w języku angielskim?
Uczniowie zapisują temat i cele do zeszytu.

Wprowadzenie do tematu oraz rozgrzewka językowa: nauczyciel pre-zentuje obrazki oraz zadaje pytania:
What can you see in the picture?
What are they doing?
Look at the article on page 102.
What elements are they?
Are they compatible?
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Uczniowie czytają i tłumaczą pytania z zadania 2 na stronie 106.
Następnie, słuchają rozmowę nastolatków i odpowiadają.

Gimnazjaliści czytają i uzupełniają dialog z ćwiczenia 3a na stronie 106.
Uczniowie w parach sprawdzają swoje odpowiedzi.

Następnie słuchają i sprawdzają prawidłowe odpowiedzi.
Uczniowie w parach czytają dialog i sprawdzają swoje odpowiedzi.

Uczniowie przypominają sposoby proponowania- szukają w dialogu przykładów. Następnie układają zdania z kart wyrazowych oraz je tłumaczą.
Gimnazjaliści wspólnie czytają oraz tłumaczą Useful Language na stronie 106 w podręczniku.
Następnie w parach tworzą własny dialog.
Uczniowie prezentują swoje dialogi.

Utrwalenie wiadomości- nauczyciel wraca do pytania kluczowego.
Uczniowie odpowiadają na pytanie oraz wymieniają sposoby propo-nowania.

Omówienie pracy domowej.

Podsumowanie lekcji. Ocena aktywności uczniów.
Zakończenie lekcji.
Kluczowe pytania dla uczniów:
In what way can you ask a girl/ a boy out in English?
W jaki sposób możesz umówić się z dziewczyną lub chłopakiem w języku angielskim?
Notatka podana do zeszytu ucznia:
Temat zajęć, cele oraz wyrazy, które pojawiły się na tablicy.
Słownictwo:
bring- przynosić
a match- mecz
meeting- spotkanie
Italian- włoska
Shall we go to the cinema?
How about going to the disco?
What about going to the park?
Why don’t we go to the ice rink?
Let’s go to the bowling alley.
Praca domowa:
Uczniowie doskonalą czytanie swojego dialogu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.