X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27174
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2012/2013

Przedszkole Miejskie nr 25
Imię i Nazwisko nauczyciela: Mariola Bułkowska
Termin trwania stażu: 01.10.2012- 31.05.2015r.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w roku szkolnym 2012/2013. W czasie trwania stażu przez cały rok szkolny 2012-2013 starałam się realizować zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań ,mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu . W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego :

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
 Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz.1580). Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dot. Podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) , warunkami dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i programów nauczania (rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca2009 r.) .
Czytałam i analizowałam na bieżąco wszystkie nowości dotyczące awansu zawodowego poprzez Internet oraz czytanie interesujących artykułów w „Bliżej Przedszkola” oraz innych czasopismach oświatowych jak „ Doradca Dyrektora Przedszkola”. Przez cały rok trwania stażu gromadziłam niezbędne materiały, dokumentowałam realizację działań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Dokonałam autorefleksji poprzez analizę i opis działań w formie rocznego sprawozdania z przebiegu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Aktywnie uczestniczyłam także w pracach związanych z usprawnianiem pracy przedszkola analizując dokumenty (Plan Rozwoju Przedszkola , Statut Przedszkola , Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Regulaminy placówki), posiadałam bieżące wiadomości i właściwie wykorzystywałam przepisy w nich zawarte w codziennej pracy.
Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym, wykorzystując to do podnoszenia jakości pracy przedszkola
Udział w formach doskonalenia zawodowego odpowiednio do potrzeb przedszkola i nauczyciela.
Przez cały rok trwania stażu podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. Brałam udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej . Doskonaliłam się na kursach , warsztatach i konferencjach. Poszerzałam swoją wiedzę w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej a zdobytą wiedzę wykorzystywałam w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola. Ukończyłam i brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- ” Prawa i obowiązki nauczyciela”- Rada Szkoleniowa- ( zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 8 październik 2012r )
- ” Proste tańce i zabawy dla najmłodszych”- Rada szkoleniowa z zakresu pedagogiki zabawy( Przedszkole Miejskie nr 25; 17-18 maj 2013r)
- „ Dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego”- Rada szkoleniowa, zebranie z udziałem rodziców ( Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; 29 listopada 2012)
- „ Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka?” Rada szkoleniowa,( spotkanie ze specjalista z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 20 marca 2013)
- „ Wykorzystanie metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”- Rada szkoleniowa ; 12 grudnia 2012)
- „ Zarządzanie oświatą”- kurs kwalifikacyjny(WOM Gorzów Wlkp. październik 2012/ kwiecień2013)
- „ Nauczyciel mianowany w drodze do awansu”- warsztaty( 15 stycznia 2013)
- „ Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych w przedszkolu”- szkolenie( WOM Gorzów Wlkp. 8-15 listopad 2012)
- „ Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”- konferencja ( WOM Gorzów Wlkp. oraz wydawnictwo DIDASKO; z udziałem Joanny Białobrzeskiej 19 marzec 2013);
- „ Nauczyciel- pedagog i kreator”- Szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo MAC Edukacja z udziałem Doroty Krzywickiej;12 marzec 2013)
Efektem był rozwój osobisty ,pozyskanie nowych kompetencji wprowadzanie atrakcyjnych i efektywnych metod pracy z dziećmi .
Na bieżąco studiowałam się z fachową literaturą pedagogiczną ,czasopisma i książki dotyczącą pracy dydaktyczno- wychowawczej. Brałam aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola poprzez udział w pracach zespołów ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Czynnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej , prowadziłam dokumentację z przebiegu zebrań i rad pedagogicznych w formie protokolarza.
Wciągu całego roku realizowałam również zadania opiekuńczo- wychowawcze nauczyciela wychowawcy. Dbałam o dobre relacje z rodzicami budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci .Starałam się być dla nich
źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej .Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji
rodziców – rozmowy , konsultacje ,kontakt telefoniczny i mailowy .Prowadziłam zebrania , zajęcia
otwarte :
- „ Wieczór wróżb i czarów”- zabawy andrzejkowe( listopad 2012)
- „ Świąteczne ozdoby choinkowe i stroiki”( grudzień 2012)
- „ Świąteczne stroiki wielkanocne”( marzec 2013)
Zapraszałam do uczestnictwa w spacerach ,wycieczkach ,wspólnych uroczystościach. Zorganizowałam: Bal Jesieni pod hasłem: Bal w Stumilowym Lesie; Jasełka bożonarodzeniowe , Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie roku szkolnego dla sześciolatków oraz różnych akcjach : zbieranie surowców wtórnych, makulatury, zużytych baterii, „ Góra grosza”; „ Pola nadziei- rozprowadzanie i sadzenie cebulek żonkili wraz z gorzowskim Hospicjum Św. Kamila. ; Udział w akcji zbierania zabawek dla gorzowskich dzieci pod hasłem” Podaruj prezent gorzowskim dzieciom”; Zbieranie książek do kącika książki pod hasłem” Podziel się książką”. Zachęcałam rodziców do aktywnego włączania się i uczestniczenia w codziennym życiu przedszkola i grupy. dzieliłam się ciekawymi artykułami z gazetki przedszkolnej oraz informacjami dotyczącymi pracy grupy.
Powierzone mi zadania wypełniałam z zaangażowaniem . Dbałam o wystrój sali co wpłynęło na pozytywny wizerunek naszej placówki .Organizowałam lub współorganizowałam imprezy akcje, uroczystości ,festyny zgodnie z kalendarzem imprez .

§ 8 ust.2pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.

Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności , w swojej
codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi .Dzięki umiejętności obsługi komputer przygotowałam: dokumentację nauczyciela ( miesięczne plany pracy, karty obserwacji dziecka 6 letniego, scenariusze zajęć i uroczystości, materiały do pedagogizacji rodziców ,ogłoszenia informacje przygotować pomoce do zajęć (karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci) pozyskać pomysły i wzory do dekoracji sali ,zaprojektować zaproszenia ,podziękowania, regulaminy i zasady konkursów i wiele innych .
Mogłam prowadzić dokumentację związaną z awansem zawodowym własnym i tym
potrzebnym do prowadzenia stażu koleżanki Anieli Fiołkowskiej i Izabeli Wieczorek. których jestem opiekunem .Na bieżąco mogłam komunikować się nauczycielkami , odbierać i odpowiadać na maile dotyczące spraw zawodowych .
Mogłam też wzbogacać swój warsztat kupując w księgarniach internetowych pozycje
książkowe, które wykorzystywałam do swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Dzięki dostępowi do Internetu korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie
pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym oraz stron dla dzieci z opowiadaniami , zagadkami kolorowankami. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: menis.gov.pl; literka,pl ; edux.pl ; eduforum.pl ; edukator.org.pl ; awans.net ; WychowaniePrzedszkolne.pl Dzieci w wp.pl ; wyspa.interia.pl . Znajomość obsługi komputera pozwoliła mi również na przygotowywanie materiałów potrzebnych do zamieszczania na stronie internetowej przedszkola( informacje dla rodziców, sprawozdania z imprez przedszkolnych i uroczystości, zdjęcia).

§ 8 ust 2pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
W ramach rozwijania umiejętności dzielenia się wiedzą podjęłam obowiązki opiekuna stażu
Dzieliłam się wiedzą z zakresu znajomości prawa oraz z zakresu wykorzystania aktywnych metod pracy z dziećmi w przedszkolu .Zgodnie z kontraktem uczestniczyłam w sytuacjach edukacyjnych podejmowanych przez stażystki , organizowałam sytuacje edukacyjne , które stażystki mogły obserwować .Przeprowadziłam hospitacje zajęć w ramach obowiązku opiekuna stażu. Przez cały okres stażu służyłam radą i pomocą, udostępniałam scenariusze do zajęć, pomoce dydaktyczne oraz inne materiały niezbędne w pracy dydaktyczno- opiekuńczej i wychowawczej.
Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach WDN . W ramach możliwości przekazywałam i dzieliłam się wiedzą zdobytą na kursach , szkoleniach i warsztatach przekazując ją pozostałym koleżankom.
§ 8 ust. 2pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
W ciągu całego roku szkolnego realizowałam w grupie program edukacji przedszkolnej” Sześciolatek w przedszkolu”. Jest to program wychowania przedszkolnego przeznaczony do realizacji w przedszkolu dla dzieci w wieku 6 lat, po zrealizowaniu programu rocznego przygotowaniu do szkoły. Uwzględnia on specyfikę rozwojowa dziecka jak i warunki środowiska , w którym ono na co dzień funkcjonuje. Wzbogacony został o treści nowe , dostosowane do opanowanych umiejętności grupy. Program ten pozwolił w sposób stopniowy w pełni opanować wiadomości począwszy od podstawowych , a kończąc na tych , które dziecko powinno zaprezentować kończąc edukację przedszkolną. Ponad to , przez cały rok realizowany był „Program terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Celem prowadzonych działań było elminowanie u dzieci zaburzeń w zakresie sfery emocjonalno- społecznej, motorycznej czy umysłowej. Miały one na celu także wspieranie i dążenie do rozwoju sprawności koncentracji uwagi, sposobów komunikowania się, umiejętności rozluźniania się i relaksacji, rozwoju sprawności ruchowej rozwoju emocji , opanowywania ich , poprawę komunikacji emocjonalnej a także umiejętność samokontroli zachowań dziecka.
§ 8 ust.2pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Promowanie placówki na zewnątrz i poszerzanie zakresu jej działań było jednym z
przyjemniejszych zadań w toku realizacji planu rozwoju zawodowego ponieważ wymagało
kreatywności , zaangażowania a udana realizacja przyniosła wiele satysfakcji. Przeprowadziłam akcję angażującą rodziców i dzieci mającą na celu zebranie zabawek dla gorzowskich dzieci. Odbyła się ona pod hasłem „ Podaruj prezent gorzowskim dzieciom- podziel się sercem”. Akcja spotkała się z wielkim odzewem ze strony rodziców. Zebrana została ogromna ilość zabawek, słodyczy, książek dla potrzebujących dzieci. Ponad to, przygotowałam i przeprowadziłam konkurs plastyczny pt.” Co w trawie piszczy i w powietrzu lata- zwiastuny wiosny”. Przygotowywałam do konkursów między przedszkolnych dzieci ze swojej grupy. Był to konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27pt.” Anioł” ; konkurs plastyczny zorganizowany przez Dziecięcą Bibliotekę im. Wróbelka Elemelka, w którym dwoje dzieci zdobyło nagrody i wyróżnienia oraz konkurs recytatorski z okazji Dnia Mamy również główna nagroda w tym konkursie. Prezentowałyśmy nasze przedszkole wykonując ozdoby choinkowe i dekorując miejską choinkę w centrum Gorzowa, podczas „ Korowodu Wrażliwości”, poprzez udział w rozgrywkach półfinałowych i finałowych Turnieju Piłki Nożnej Halowej Przedszkoli; udział w Między przedszkolnym Turnieju Języka Angielskiego”, Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych. Cykl spotkań adaptacyjnych pozwolił rodzicom zainteresowanym naszym przedszkolem oraz ich dzieciom poznać środowisko przedszkola , bazę , kadrę wraz z ich potencjałem opiekuńczym i dydaktycznym . Odbył się Optymistyczny Festyn Rodzinny, którego byłam współorganizatorem. Celem tych działań było zaprezentowanie placówki , podtrzymanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.
Przez cały rok , na bieżąco organizowałam na terenie przedszkola wystawy dziecięcych prac związanych z różnorodnymi tematami, wykonywanych różnymi technikami plastycznymi. Udział w akcji „ Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” pozwolił zaangażować chętnych rodziców do czytania dzieciom ich ulubionych książeczek i jednocześnie przybliżył problem zaspokajania potrzeb dzieci- w tym potrzebę spędzania bezpośredniego czasu z mamą lub tatą. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody w ramach akcji „ Poznajemy zawody swoich rodziców” pozwoliło przybliżyć dzieciom specyfikę pracy ich rodziców i poznać zawody , które wykonują. Udział w akcjach charytatywnych, jak : zbiórka książek( zagospodarowanie Kącika Książki), zbiórka zabawek dla potrzebujących dzieci, pomoc potrzebującym zwierzętom- zbiórka żywności dla schroniska dla psów” Azorek” uwrażliwiły dzieci i rodziców na potrzeby innych.
W trakcie trwania stażu starałam się zachęcać dzieci do udziału w różnych formach kultury. Organizowałam wyjścia do teatru na spektakle i przedstawienia lub zapraszałam aktorów
do zaprezentowania różnych form teatralnych w przedszkolu. Za moim pośrednictwem
w przedszkolu odbyły się następujące przedstawienia:
• Baśń „ Królowa Śniegu”- Teatr Współczesny z Krakowa
• „ Kuba Wiercipięta i Baba Jaga”- Teatrzyk Kukiełkowy z Gorzowa Wlkp.
• „ Bajki Mikołajki”- Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
• „ Zaczarowany Las”- Teatrzyk kukiełkowy
Ponad to dzieci uczestniczyły w wycieczce do Stadniny Koni w Kiełpinie oraz autokarowej wycieczce do Zoo w Berlinie. Dało to dzieciom możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą jak również oglądania zwierząt w ich naturalnym otoczeniu, możliwość obserwowania gatunków egzotycznych w warunkach zbliżonych do naturalnych. Przyczyniło się to do poszerzenia wiedzy z zakresu przyrody i świata zwierząt jak również rozwijania dziecięcych pasji i zainteresowań.

§ 8 ust. 2pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
W roku szkolnym 2012/2013 współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., korzystając z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. W ramach tej współpracy zorganizowałam cykl spotkań z panią pedagog pt. „ Zapobieganie zachowaniom agresywnym”( 03/09/30 stycznia 2013) w celu zniwelowania niektórych niepokojących zachowań u dzieci w sferze emocjonalnej. W wyniku tych działań troje dzieci z grupy zostało wyznaczonych na konsultacje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Regularnie współpracowałam też z logopedą przedszkolnym w celu doskonalenia prawidłowej wymowy dzieci objętych zajęciami logopedycznymi w przedszkolu. W ciągu całego roku szkolnego diagnozowałam potrzeby, oczekiwania i postawy rodziców jako partnerów w edukacji dzieci. W razie potrzeby organizowane były spotkania i zebrania ze specjalistami oraz możliwość bezpośredniego korzystania z oferty poradni specjalistycznych.
W ramach współpracy z Komendą Policji zorganizowane zostało spotkanie
z przedstawicielem policji w przedszkolu. W ramach akcji” Bezpieczna zerówka” przedszkolaki wzięły udział w turnieju wiedzy na temat bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Przyczyniło się do poszerzenia wiedzy dzieci z zakresu ruchu drogowego jak również do uatrakcyjnienia zajęć w ramach wizyty policjanta w przedszkolu. W roku szkolnym nawiązałam również współpracę ze Szkołą Podstawową nr 16. W wyniku tego uczestniczyliśmy w uroczystościach szkoły związanych ze świętem patrona szkoły , wzięliśmy udział w uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Oprócz tego przedszkolaki zwiedzały budynek szkoły i niektóre jej pomieszczenia. Wzięły udział w lekcji w klasie drugiej. Celem takiej współpracy było zapoznanie dziecka ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienie niektórym dzieciom przejścia w kolejny etap edukacji zgodnie
z potrzebami.
Systematycznie współpracowałam także z Dziecięcą Biblioteką im. Wróbelka Elemelka. Przez cały rok szkolny dzieci raz w miesiącu korzystały z księgozbioru biblioteki, regularnie wypożyczały książki, czasopisma literatury dziecięcej. Dodatkowo brałam udział z dziećmi w różnych konkursach, inscenizacjach, spotkaniach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę. Prócz takiej współpracy panie z biblioteki przychodziły do przedszkola i czytały dzieciom książki i czasopisma dziecięce. Celem takiej współpracy było uwrażliwienie dzieci na literaturę i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
W trakcie trwania stażu w bieżącym roku szkolnym współpracowałam również
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestniczyłam w organizowanych posiedzeniach grupy roboczej w związku z sytuacją rodzinną jednego z wychowanków i założeniu „ Niebieskiej karty”. w efekcie tych spotkań podjęłam działania umożliwiające dokonanie konkretnych rozwiązań w tym przypadku.

Podsumowanie
Powyższe sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego jest posumowaniem działań w roku szkolnym 2012/2013 i realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.