X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26971
Przesłano:
Dział: Języki obce

Destination London - Miejsce docelowe - Londyn. Czytanie ze zrozumieniem. Konspekt do lekcji języka angielskiego SP

Konspekt do lekcji języka angielskiego

Temat: Destination London - Miejsce docelowe – Londyn – Czytanie ze zrozumieniem

Cele lekcji (uczeń powinien):

- czytać ze zrozumieniem
- domyślać się znaczenia nowych słów – dopasowywać nagłówki do tekstu
- określić zamiar autora co do typu tekstu ( informacyjny/ rozrywkowy/ naukowy)
- wypowiadać się na temat atrakcji turystycznych Londynu

Metoda pracy Środki dydaktyczne Forma pracy

• komunikatywna
• kreatywna • tablica interaktywna internet
• nagranie CD
• gadżety reklamowe (pocztówki, ulotki, bilety, mapa metra) • plenum
• w parach
• w grupie


Przebieg lekcji

1 Przypomnienie wiadomości z lekcji ubiegłej – rozgrzewka językowa

a. sprawdzenie listy obecności, pracy domowej
b. przypomnienie słownictwa: nazwy budynków w mieście np.: museum, theatre, cinema, sights, turist attractions, train station, castle, hotel, restaurant
c. odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela
Are there any cinemas / castles in Zgierz? Is there a bus stop/ train station?
d) prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia/ uczniów dotycząca atrakcji turystycznych Londynu

15 min

2. Prezentacja nowego słownictwa zawartego w nagłówkach tekstu:
N-l objaśnia zadanie – mówi uczniom, że za chwilę będą czytali tekst dotyczący Londynu
a ich zadaniem będzie przyporządkowanie właściwych nagłówków tj.: Getting around (travelling, double- decker, cab = taxi, tube = underground), Shopping (Department Store, Shopping centre , Open Market) , Sights and attractions (Museum, Art Gallery Palace, Abbey, Cathedral, Tower) Eating (Fish and chips), Accommodation (bed and breakfast B&B, hostel, luxurious hotel)

3. Czytanie tekstu
a) ciche czytanie w celu wyłonienia informacji niezbędnych do przyporządkowania właściwych nagłówków
- w razie potrzeby nauczyciel naprowadza na zrozumienie nowych słów za pomocą synonimów np. getting around = travelling -the way you travel ..
b)sprawdzanie nowych słów w słowniczku na końcu książki

4. Odsłuchanie nagrania CD i sprawdzenie przyporządkowania właściwych nagłówków.

10 min

5.Podział na grupy
• Wyjaśnienie i podanie konkretnych słów decydujących o nagłówku
• Zapisanie na tablicy słów związanych z :
-Sights and Attractions: (atrakcjami turystycznymi wymienionymi w tekście:Big Ben, Wensminster Abbey, Tower of London, Buckingham Palace, art galery
- Shopping : Oxford Street, supermarket vs. open market Camden Market
- Eating Restaurants Fish and chips
- Getting around : the tube, cab(bies) = taxi, double decker buses
-Accommodation = hotel Bed &Breakfast

10 min

6 . Objaśnienie tekstu przez uczniów i nauczyciela
a) Pytanie o cel autora typ tekstu – uczniowie określają rodzaj tekstu ( givinginformation/ scientificarticle/ is the textfunnysothat we couldlaugh? Isitlike a book,
a novel? ) 5 min

7. a)Podsumowanie wypowiedzi omówienie ewentualnych błędów
b prezentacja zdjęć atrakcji turystycznych Londynu – uczniowie odgadują prezentowane obiekty .

8.Praca domowa Ćw. 4, 83 Dopasuj do miejsc związane z nimi atrakcje
Wykreślanka – wyszukiwanie słów w diagramie 5 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.