X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26912
Przesłano:
Dział: Języki obce

A questionnaire - writing skills. Scenariusz zajęć

Temat: A questionnaire – writing skills

CELE:
OGÓLNY:
Kształtowanie sprawności pisania, mówienia, słuchania, wykorzystanie wiedzy w praktyce, doskonalenie formy pracy samodzielnej oraz zespołowej
OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- prawidłowo wymawiać słownictwo z zakresu tematycznego film, programy telewizyjne,
- przeprowadzić rozmowę dotyczącą kupowania i rezerwowania biletów,
- zadawać pytania z wykorzystaniem właściwych zaimków pytających i udzielać odpowiedzi,
- wykorzystywać wyrażenia dotyczące kupna w praktyce,
- wypowiadać się na temat filmów i programów telewizyjnych,
- wykorzystywać zaimki pytające w praktyce,
- konstruować poprawnie pytania,
- selekcjonować niezbędne informacje z materiału słuchowego,
- tworzyć ankietę na dowolny temat.
Uczeń zna:
- słownictwo z zakresu tematycznego filmy, programy telewizyjne,
- zastosowanie wyrażeń związanych z kupowaniem i rezerwowaniem biletów w komunikacji językowej,
- słownictwo niezbędne przeprowadzenia dialogu,
- poprawną wymowę i pisownię poznawanych słów,
- zaimki pytające.
Uczeń ćwiczy:
- umiejętność mówienia i pisania poprzez tworzenie krótkich wypowiedzi lub dialogów,
- umiejętność zastosowania wyrażeń związanych z kupowaniem i rezerwowaniem biletów,
- umiejętność rozumienia tekstów słuchanych,
- umiejętność tworzenia krótkiej formy pisanej - ankiety
Uczeń rozumie:
- zasady prawidłowej i efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej
- zasady zastosowania konstrukcji wyrażeń niezbędnych w rozmowie przy kupowaniu i rezerwowaniu biletów,
- zasadę tworzenia pytań,
- zasadę tworzenia ankiety.
Metody: wykład, pogadanka, problemowa, aktywizująca, praktycznego działania
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, z tekstem
Środki dydaktyczne: własna strona internetowa olszewa.weebly.com, samodzielnie skonstruowane ćwiczenia interaktywne, podręcznik, tablica interaktywna, materiał stymulujący

Etapy lekcji:
0-10 min
- N sprawdza listę obecności, pracę domową i wiadomości z poprzedniej lekcji
- U rozwiązują quiz interaktywny „Buying tickets”
- N prosi o przypomnienie wyrażeń i zwrotów poznanych na poprzedniej lekcji
- U udzielają odpowiedzi
10-40 min
- N wprowadza temat lekcji, podaje cele i zakres materiału
- N podaje różne typy programów telewizyjnych
- U zapisują notatkę w zeszycie
- U wykonują ćwiczenie interaktywne „Types of TV programme”
- N przypomina zasadę tworzenia pytań
- N sprawdza poziom zrozumienia poprzez ćwiczenie interaktywne „TV questionnaire”
- U wykonują ćwiczenie oraz udzielają odpowiedzi na pytania
- U wykonują ćwiczenia interaktywne sprawdzające zrozumienie ze słuchu związane z filmem i programem telewizyjnym „TV listening”
40-45 min
- N podsumowuje informacje zdobyte na lekcji
- Uczniowie wykonują rozsypankę wyrazową – tworzenie pytań
- N zadaje i tłumaczy pracę domową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.