X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26911
Przesłano:
Dział: Języki obce

There is, there are, some, any - scenariusz zajęć

Temat: “There is/There are, some, any”

CELE:
OGÓLNY:
Kształtowanie sprawności mówienia, wykorzystanie wiedzy w praktyce, doskonalenie formy pracy samodzielnej oraz zespołowej
OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- prawidłowo wymawiać słownictwo z zakresu tematycznego: „school”,
- na podstawie zdjęć opisać wygląd pokoju,
- zadawać pytania i udzielać odpowiedzi z wykorzystaniem konstrukcji „there is/are, a, some, any”,
- wykorzystywać wyrażenia typu „tere is/are, a, some, any” w praktyce
- wykorzystywać przyimki miejsca w praktyce
- odróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Uczeń zna:
- słownictwo z zakresu tematycznego „school”,
- zastosowanie wyrażeń „there is/are, a, some, any” w komunikacji językowej,
- słownictwo niezbędne do opisu pokoju,
- poprawną wymowę i pisownię poznawanych słów,
- przyimki miejsca,
- różnicę między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.
Uczeń ćwiczy:
- umiejętność mówienia i pisania poprzez tworzenie krótkich wypowiedzi lub dialogów,
- umiejętność zastosowania wyrażeń „there is/are, a, some, any”, i przyimków miejsca
- umiejętność rozumienia tekstów słuchanych
Uczeń rozumie:
- zasady prawidłowej i efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej
- różnice podobnych znaczeniowo wyrazów
- zasady zastosowania konstrukcji „there is/are, a, some, any” i przyimków miejsca
- różnice między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
Metody: wykład, pogadanka, problemowa, aktywizująca, praktycznego działanie
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, z tekstem
Środki dydaktyczne: podręcznik, tablica interaktywna, materiał stymulujący


Etapy lekcji:
0-10 min
- N sprawdza listę obecności, pracę domową i wiadomości z poprzedniej lekcji
- U rozwiązują quiz „School subjects” na tablicy interaktywnej
- N zadaje pytanie „What is your favourite subject at school and why?”
- U udzielają odpowiedzi
10-40 min
- N wprowadza temat lekcji
- N wyjaśnia zastosowanie wyrażeń „there is/are, a, some, any” wraz z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
- U zapisują notatkę w zeszycie
- N sprawdza poziom zrozumienia przedimków „tere is/are, a, some, any”
- U udzielają odpowiedzi
- U wykonują ćwiczenia interaktywne sprawdzające zrozumienie tematu
„a, some, any”; „There is/There are”; “There is/are listening - słuchanie”
- N wyjaśnia znaczenie i zastosowanie przyimków miejsca
- U zapisują przyimki miejsca w zeszytach
- U wykonują ćwiczenie interaktywne „Prepositions of place” sprawdzające zrozumienie przyimków miejsca
40-45 min
- U podsumowuje informacje zdobyte na lekcji
- N zadaje i tłumaczy pracę domową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.