X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26338
Przesłano:

Sprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczęcie stażu 01.09.2014 – sprawozdanie pierwsze.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego.
2. Opracowałam Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego i złożyłam konieczną dokumentację w sekretariacie ZSP Jaroszów; uzyskałam akceptację dyrektora placówki.
3. Brałam udział w Radach Pedagogicznych – szkoleniowych, jakie odbywały się w ciągu roku szkolnego „Projekt w sieci”.
4. Jestem uczestnikiem Kursu Bezpieczne Przedszkole 2015.
5. Aktywnie uczestniczę w pracach Rady Pedagogicznej nad tworzeniem dokumentów przedszkola:
- Koncepcją Pacy Przedszkola – zmiany,
- opracowaniem Rocznego Planu Prac Opiekuńczo – Wychowawczej Przedszkola na rok szkolny 2014/2015,
- w pracach zespołu do spraw ewaluacji i sporządzaniem sprawozdania z tych działań
6. Jestem inicjatorką i autorką spotkania integracyjnego dla rodziców i dzieci przedszkola „Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbyło się 23 października 2014 roku.
7. Przygotowałam Warsztaty dla dzieci „W krainie zdrowia”, które są podsumowaniem akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka i odbyły się 13 listopada 2014roku.
8. Przygotowałam także Bal Karnawałowy dla przedszkolaków i ich rodziców, na którym grałam role Wodzireja – wydarzenie odbyło się 16 stycznia 2015 roku.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Rozwijam i doskonalę umiejętność posługiwania się technologia informatyczną; wykorzystuję Internet przygotowując się do pracy i sporządzając dokumentację obowiązującą nauczyciela.
2. Jestem autorem strony internetowej przedszkola: tworzę notki ważniejszych wydarzeń, przesyłam zdjęcia do administratora strony.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wszystkie stworzone przeze mnie konspekty i scenariusze zajęć wspólnych dla wszystkich grup przedszkolnych, oraz uroczystości udostępniam innym nauczycielom.
2. Uczestniczyłam w spotkaniu Zespołu Nauczycielskiego w sprawie analizy Nowej Podstawy Programowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Jestem członkiem i uczestniczę w Posiedzeniach Komisji Socjalnej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. W okresie jesiennym wykonałam prace o tematyce jesiennej i dołączyłam je do Kiermaszu Jesiennego w Szkole, a w okresie przed świętami Bożego Narodzenia sama zorganizowałam taki Kiermasz na terenie Przedszkola i pozyskiwałam pieniądze na rzecz Komitetu Rodzicielskiego.
2. Byłam osobą odpowiedzialną za przebieg akcji „Góra Grosza” na terenie Przedszkola i współorganizatorką programu artystycznego przygotowanego przez dzieci na Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
3. Byłam kierowniczką wycieczki do Strzegomskiego Centrum Kultury na przedstawienie dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Czarodziejski ołówek”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.