X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25819
Przesłano:

Grzybobranie. Scenariusz zajęć z przedmiotu funkcjonowanie w środowisku

Temat ośrodka tygodniowego: Co zobaczymy jesienią w lesie i parku?
Temat ośrodka dziennego: Grzybobranie
Treści podstawy programowej: ćwiczenie percepcji wzrokowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie umiejętności czytania i pisania.
Cel poznawczy ogólny: - usystematyzowanie wiadomości dotyczących grzybów.
Cel praktyczny ogólny: - kształtowanie umiejętności rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących.

Cele szczegółowe:

1) wiedza:
Uczeń: - wie, jak zbudowany jest grzyb (kapelusz, trzon, grzybnia),
- wie, że istnieją grzyby jadalne i trujące,
- wie, że grzyby trujące mogą przyczynić się do śmierci,
- wie, jak wykorzystuje się grzyby jadalne w kuchni.
2) umiejętności:
Uczeń: - potrafi z pomocą atlasu grzybów określić rodzaj grzyba,
- nazywa grzyby jadalne (borowik, kurka, maślak),
- nazywa grzyby trujące (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy).
3) postawa:
Uczeń: - stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy (wg W. Okonia): - podające (pogadanka, opis),
- praktycznego działania (metoda zajęć praktycznych).
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: pocięte obrazki do układania 4 szt., rozsypanka sylabowa 2 szt., informacje o grzybach 6 szt., atlasy grzybów, etykiety z nazwami grzybów, fotografie grzybów jadalnych i trujących, tabelka 6 szt., naturalny okaz grzyba jadalnego.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Zajęcia wstępne
1.Powitanie uczniów przez nauczyciela.
2.Ustalenie pory roku, miesiąca i dnia – zapisywanie daty na tablicy i w zeszytach.
II. Zajęcia właściwe
1. Ustalenie tematu zajęć – czworo uczniów układa pocięte obrazki przedstawiające zbieranie grzybów w lesie, dwoje układa rozsypankę sylabową. Po wspólnym ustaleniu tematu zapisywanie go na tablicy i w zeszytach.

2. Obserwacja naturalnego okazu grzyba jadalnego – opisywanie wyglądu, nazywanie elementów budowy. Przedstawienie schematu budowy grzyba na tablicy, rysowanie schematu w zeszytach. Wklejanie do zeszytów informacji o grzybach, odczytanie ich i omówienie.

3. Grzyby jadalne i trujące – pogadanka (czy wszystkie grzyby nadają się do jedzenia?, co się stanie, jak zjemy grzyba trującego?, jakie mogą być skutki zjedzenia grzyba trującego? jak wykorzystuje się grzyby w kuchni, jakie potrawy przygotowuje się z grzybów?)

4. Praca w grupach z atlasem grzybów – uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna wyszukuje w atlasie nazwy grzybów jadalnych, których fotografie leżą na stoliku, dobiera etykiety z nazwami. Druga odszukuje w atlasie nazwy i obrazki grzybów trujących zgodnie z ilustracjami tychże grzybów na stoliku. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania, pomaga w miarę potrzeb podczas wykonywania tego zadania.

5. Pisanie w zeszytach – uczniowie uzupełniają tabelkę nazwami grzybów jadalnych i trujących.

III. Zajęcia końcowe
1.Podsumowanie zajęć (budowa grzyba, jak nazywają się grzyby jadalne, a jak trujące).
2.Ocena pracy dzieci i zachowania w ciągu lekcji.
3.Zadanie pracy domowej (nauczyć się rysować schemat budowy grzyba z omówieniem i znać 2 nazwy grzybów jadalnych i 2 nazwy trujących).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.