X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25817
Przesłano:

Wielkanocny koszyczek. Scenariusz zajęć z przedmiotu funkcjonowanie w środowisku

Temat ośrodka tygodniowego: Zbliża się Wielkanoc
Temat ośrodka dziennego: Wielkanocny koszyczek
Treści podstawy programowej: przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozwijanie percepcji wzrokowej, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie umiejętności matematycznych (liczenie).

Cel poznawczy ogólny: - usystematyzowanie wiadomości dotyczących tradycji świąt Wielkanocnych.
Cel praktyczny ogólny: - wdrażanie do samodzielnego przygotowywania koszyczka ze święconką.

Cele szczegółowe:
1) wiedza:
Uczeń: - podaje nazwę zbliżających się świąt,
- wymienia, co wkłada się do koszyczka wielkanocnego,
- podaje gdzie i kiedy oraz w jakim celu zanosimy koszyk ze święconką.
2) umiejętności:
Uczeń: - wybiera produkty umieszczane w koszyczku wielkanocnym,
- dodaje i odejmuje na konkretach w dostępnym mu zakresie,
- stosuje znaki matematyczne w zapisie działań.
3) postawa:
Uczeń: - stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy (wg W. Okonia): - podające (pogadanka),
- praktycznego działania (metoda zajęć praktycznych).
Formy pracy: zbiorowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: pocięte pocztówki do układania, karteczki z rebusem, koszyczek ze święconką, wycięty koszyczek z kartonu, wycięte sylwety produktów, klej, zindywidualizowane karty pracy dla uczniów, teksty zadań matematycznych, nagrody dla uczniów.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela.
2. Ustalenie pory roku, miesiąca i dnia – zapisywanie daty na tablicy i w zeszytach.

II. Zajęcia właściwe

3. Przekazanie uczniom przez nauczyciela tematu zajęć – troje dzieci układa pocięte obrazki z koszyczkiem wielkanocnym, troje rozwiązuje rebus, którego hasło oznacza temat lekcji. Po wspólnym ustaleniu tematu zapisywanie go na tablicy i w zeszytach.

4. Pogadanka – jakie święta nadchodzą?, o czym mówiliśmy na wczorajszej lekcji?, czy znacie inną tradycję związaną z przygotowywaniem koszyczka wielkanocnego? (nauczyciel pokazuje koszyczek ze święconką), co wkładamy do koszyczka?, co robimy z koszyczkiem? (gdzie i kiedy go zanosimy?).

5. Nasz koszyczek – praca grupowa.
- nauczyciel umieszcza na tablicy wycięty z kartonu koszyczek, a dzieci naklejają wycięte sylwetki produktów (chleb, kiełbasa, szynka, jajka, baranek, babka, sól i pieprz).

6.Mój koszyczek – praca indywidualna.
- nauczyciel rozdaje karty pracy dostosowane do możliwości każdego ucznia (troje uczniów wypisuje produkty umieszczane w koszyczku, troje wybiera produkty na obrazku). Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, pomaga w miarę potrzeby. Przyklejanie kart pracy w zeszytach.

7.Przerwa śródlekcyjna – wszyscy stają w kręgu, nauczyciel prowadzi zabawę „Głowa, ramiona, kolana, pięty”, ruchu naprzemienne.

8.Zadania matematyczne - nauczyciel odczytuje treść zadania, uczniowie podają rodzaj działania, zapisują je na tablicy i w zeszytach.

III. Zajęcia końcowe

1. Porządkowanie miejsc pracy i sali lekcyjnej.
2. Podsumowanie zajęć.
3. Ocena pracy dzieci i zachowania w ciągu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.