X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2544
Przesłano:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla poszczególnych etapów kształcenia

KLASA IV SP

1. Moje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności – poznaj siebie.
• Świadomość własnego ja, swoich możliwości jako element ułatwiający wybór zawodu.

2. Poznajemy zawody.
• Zawody naszych rodziców
• Zawody, które znam

KLASA V SP

1. Dlaczego warto się uczyć?
Jak być dobrym uczniem?
2. moje ograniczenia, słabe strony.
• Określenie własnych ograniczeń, sposoby ich pokonywania.

KLASA VI SP

1. Rola ucznia a rola pracownika.

2. Wymagania pracodawców – kwalifikacje pracowników wymagane przy wykonywaniu określonych zawodów.
• Zróżnicowanie zawodów w zakresie posiadanych kwalifikacji.

GIMNAZJUM

KLASA I – Poznawanie siebie.

1. Poznaj siebie
• Jaki jestem, test samooceny,
• Samodzielność – skuteczność w działaniu – badanie poziomu skuteczności, samodzielności i współzależności – współpracy w grupie,
• Chęci i potrzeby – piramida Maslova

2. Komunikacja interpersonalna
• Komunikacja werbalna, niewerbalna,
• Postępowanie wg instrukcji,
• Wykonywanie poleceń,
• Krytyka, przyjmowanie krytyki

KLASA II – Poznawanie zawodów, podejmowanie wstępnych decyzji zawodowych.

1. Dlaczego pracujemy?
• Dlaczego praca jest ważna w życiu człowieka?
• Potrzeby, dla których ludzie pracują (ekonomiczne, psychologiczne, społeczne)
• Test umiejętności rozpoznawania potrzeb – zestaw 20 pytań.

2. Wartości osobiste a wybór zawodu.
• Jakie wartości osobiste i zainteresowania mogą mieć wpływ na wybór zawodu?
• W jaki sposób wartości osobiste i zainteresowania są związane z pracą i sposobem życia?
• Psychozabawa: jakie wartości są dla mnie najważniejsze?

KLASA III – Informacja edukacyjna i zawodowa. Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół średnich i zawodów. Decyzje edukacyjne.

1. Poszukiwanie pracy a posiadane kwalifikacje.
• Wymagania pracodawców, mobilność zawodowa.
2. Metody poszukiwania pracy.
• Sposoby poszukiwania miejsc pracy, źródła informacji o miejscach pracy.
3. Spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół średnich

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA I – Wpływ rynku pracy na planowanie kariery zawodowej

1. Wpływ rynku pracy na planowanie kariery.
• Zapotrzebowanie na pracowników w różnych branżach w ostatnich latach,
• Martwe zawody,
• Wymagane kwalifikacje, najpopularniejsze, najchętniej wybierane zawody przez absolwentów LO.

2. Wykształcenie to nie tylko zdobycie zawodu.
• Poziom wykształcenia a zakres możliwości wynikających z posiadanej wiedzy, umiejętności

KLASA II – Decyzje edukacyjne i zawodowe, szkolna baza informacyjna, proces podejmowania decyzji.

1. Decyzje edukacyjne i zawodowe – 5 kroków podejmowania decyzji.
• Proces podejmowania decyzji,
• Decyzje długo – i krótkofalowe.

2. Gdzie dalej? – baza informacyjna na temat możliwości dalszego kształcenia.
• Jak szukać szkoły,
• Wymagania szkół wobec kandydatów,
• Oferta dostępnych szkół.

KLASA III – Przygotowanie do samodzielności w sytuacjach trudnych, stresujących. Poszukiwanie pracy a podjęcie roli pracownika.

1. Przygotowanie do samodzielności.
• Myślenie pozytywne a skuteczne działanie,
• Samodzielność – jak pracować w grupie, aby zachować własna indywidualność,

2. Jak skutecznie się uczyć i zdawać egzaminy.
• Przygotowanie do egzaminów,
• Egzamin ustny, pisemny,
• Techniki uczenia się,
• Czynniki wpływające na efektywność uczenia się,

3. CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy – wizytówka na rynku pracy.

Na każdym poziomie kształcenia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego winien również obejmować pracę z rodzicami.


KLASA IV SP, I GIM, I LO

1. Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów.
2. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

KLASA V SP, II GIM, II LO

1. Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier.

KLASA VI SP, III GIM, III LO

1. Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej regionalnej i ogólnokrajowej.
2. Indywidualna praca z uczniami ( ich rodzicami) mającymi trudności zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne, itp. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
3. Możliwości zatrudnienia w Polsce oraz innych państwach (uczniowie i rodzice III LO).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.