X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2543
Przesłano:

Wiem kim będę - zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego

Celem warsztatów jest:

- kształtowanie świadomego uczestnika życia społecznego,
- wzmacnianie odczuć i reakcji pozytywnych u dzieci,
- rozwijanie wyobraźni, poczucia własnej wartości, wiary we własne siły,
- zapoznanie z realiami pracy zawodowej oraz zawodami funkcjonującymi na rynku pracy,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Cel główny

Ukierunkowanie uczniów na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, pokonywanie barier.

Cele etapowe:
1. Zapoznanie uczniów z tematyką doradztwa zawodowego.
2. Nauka rozpoznawania swoich możliwości.
3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron.
4. Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5. Kształtowanie właściwych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
6. Odkrywanie własnych uzdolnień.
7. Poznawanie różnych zawodów – wycieczki.
8. Nauka podejmowania decyzji.

Zajęcia będą odbywały się w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans z częstotliwością jeden raz w tygodniu 2 godz. lekcyjne (90 min.). Będą w nich uczestniczyli uczniowie gimnazjum w grupie 8-12 osób. Udział w zajęciach będzie opierał się na spontaniczności i dobrowolności.

Spodziewane efekty – uczeń:
1. Zna różne zawody funkcjonujące na rynku pracy.
2. Zna swoje mocne i słabe strony – potrafi je określić.
3. Zna i potrafi wykorzystywać różne formy komunikacji interpersonalnej.
4. Potrafi podejmować decyzje i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
5. Zna wymagania potrzebne do wykonywania różnych zawodów.
6. Potrafi ułożyć ogłoszenie o pracę i stworzyć swoją własną wizytówkę.
7. Rozwija w sobie umiejętność odpowiedzialności za własne działania.

Tematyka zajęć
Formy pracy i pomoce dydaktyczne
Cele operacyjne
Planowana liczba godzin na blok tematyczny

Moje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności – świadomość własnego ja, swoich możliwości jako element ułatwiający wybór zawodu.
Praca w grupach, praca metodą projektu.
Pomoce: teksty, pisaki, papier.
Odkrywanie własnych uzdolnień.

Poznajemy zawody – zawody naszych rodziców, zawody, które znam.
Praca w grupach, burza mózgów. Pomoce: pokaz multimedialny, materiały informacyjne.
Poznanie różnych zawodów funkcjonujących na rynku pracy.

Rola ucznia a rola pracownika.
Praca w grupach, burza mózgów. Pomoce: teksty, pisaki, papier.
Nabywanie umiejętności rozróżniania pracy od nauki oraz szukanie elementów wspólnych.

Wymagania pracodawców – kwalifikacje potrzebne do wykonywania różnych zawodów.

Praca indywidualna z testem, analiza wyników, stworzenie indywidualnych plakatów – wystawa. Pomoce: szary papier, flamastry.
Poznanie różnych zawodów i umiejętności wymaganych do ich wykonywania – poznania co to są wymagania pracodawców

Dlaczego pracujemy?

Praca z tekstem. Pomoce: tekst literacki, plakaty.

Rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności.

Jak dobrze podjąć decyzję? – 5 kroków procesu decyzyjnego.

Praca z tekstem. Pomoce: tekst literacki, plakaty.

Poznanie zasad podejmowania decyzji. Nauka ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Moja wizytówka.
Praca indywidualna. Pomoce: papier wizytówkowy, komputer, drukarka.
Nauka samodzielności. Poznanie swoich mocnych stron.

Szukamy pracowników – układamy ogłoszenie.

Burza mózgów, praca z tekstem. Pomoce: gazety z ogłoszeniami o pracę, papier, flamastry.

Poznanie zasad komunikacji. Podejmowanie decyzji.

Zakładamy własną firmę.
Zajęcia w grupach, tworzenie własnej firmy – wizerunek medialny firmy, oferta itp. Pomoce: mazaki, papier, komputer, pokaz multimedialny.
Wykorzystuje różne metody komunikacji, potrafi podejmować decyzje.

Czy potrafię rozmawiać?
Praca w grupach. Scenki sytuacyjne. Kamera video – analiza postawy podczas publicznego występu. Indywidualne prezentacje.
Rozwijanie umiejętności komunikacji, pokonywanie stresu przed występem przed innymi osobami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.