X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25425
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

Anetty Ślusarz

Nauczyciela mianowanego
Przedszkola nr 22 w Koszalinie
ubiegającej się o awans zawodowy
na nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1)

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.
• Poznanie procedur awansu zawodowego. Pogłębianie wiedzy teoretycznej.
• Analiza przepisów prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia). Korzystanie ze stron internetowych
- www.men.waw.pl
-www.eduseek.pl
-www.google.pl i innych

• Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego

• Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego

• Przygotowanie sprawozdania z relacji planu rozwoju zawodowego
• Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

• Zaświadczenie

09.09..2014

09.2014

Okres stażu

05.2017

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

2.
• Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy przedszkola
• Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Sprawność ruchowa przedszkolaka”

• Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Bezpieczny przedszkolak”

• Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu międzyprzedszkolnego „Jesień w lesie””

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
-warsztaty
-konferencje
-kursy

• Śledzenie najnowszej literatury i czasopism pedagogicznych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

• Program
Sprawozdanie

• Program
Sprawozdanie

• Regulamin konkursu
Sprawozdanie

• Zaświadczenia

09.2015

Okres stażu

10.2014

Okres stażu

Okres stażu

• Przygotowanie imprez przedszkolnych oraz grupowych.

• Udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

• Udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego „ Akademia Aquafresh”

• Udział w zespole do spraw ewaluacji przedszkola.

• Przygotowanie międzyprzedszkolnego turnieju „ Koszalin moje miasto’

• Przygotowanie przedszkolnego” Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie”
• Scenariusze,
Sprawozdanie

• Sprawozdanie

• Sprawozdanie

• Sprawozdanie z ewaluacji

• Scenariusz

• Scenariusz, dyplomy
Okres stażu

10.2014

09..2014

2014/2015

03.2015

Okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.
• Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Zdobywanie kwalifikacji z zakresu obsługiwania się komputerem.

• Przygotowywanie pomocy do zajęć itp.

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerowa i korzystanie z Internetu celem pogłębienia własnej wiedzy

• Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• Zaświadczenia

• Scenariusze, podziękowania, dyplomy, regulaminy, informacje dla rodziców

• Wykaz stron internetowych

• Dokumentacja
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć(§ 8 ust.2 pkt.3)

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.
• Upowszechnianie na forum przedszkola ciekawych rozwiązań dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli

• Publikowanie na stronach internetowych materiałów edukacyjnych

• Prowadzenie i aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

• Opracowanie i udostępnienie nauczycielom scenariuszy imprez przedszkolnych i materiałów metodycznych.
• Scenariusze zajęć

• Wydruki

• Protokoły rad pedagogicznych

• Scenariusze
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych (§ 8 ust.2 pkt.4a)

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.
• Opracowanie i wdrożenie programu sportowego

• Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego o bezpieczeństwie
• Opracowanie programu sportowego „ Sprawność ruchowa przedszkolaka”

• Opracowanie programu o bezpieczeństwie „ Bezpieczny przedszkolak”

• Program

• Program
2015/2016

Okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust.2 pkt.4c)

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.

2.

3.

4.

5.

• Prowadzenie kółka sportowego „ Mali sportowcy”

• Cykliczne prowadzenie akcji „Sprzątania świata”

• Współudział w organizacji kiermaszu świątecznego

• Działania związane z organizacją uroczystości i imprez przedszkolnych z udziałem rodziny

• Przeprowadzenie konkursów plastycznych o różnym zasięgu
• Zabawy sportowe prowadzone wg. ustalonego harmonogramu
• Wyjścia poza teren przedszkola
• Ozdoby świąteczne
• Aktywny udział w uroczystościach najbliższych członków rodziny
• Wystawa prac plastycznych
• Dyplomy, harmonogram
sprawozdanie z realizacji
• Zdjęcia
• Zdjęcia

• Scenariusze, zdjęcia

• Regulaminy, dyplomy
2014/2015

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

6.

• Udział przedszkola w akcjach charytatywnych
• Zachęcanie do udziału w akcjach
• Podziękowania
Okres stażu

Wykonanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.

2.

3.

4.

• Nawiązanie współpracy z Domem Samotnej Matki

• Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Policji w Koszalinie

• Nawiązanie współpracy z biblioteką dziecięcą w Koszalinie

• Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem w Karnieszewicach
• Przeprowadzenie zbiórki żywności, zabawek,

• Pogadanka z policjantem
• Nauka przechodzenia przez jezdnię z pomocą policjanta
• Udział w programie organizowanym przez Komendę

• Udział w zajęciach bibliotecznych

• Przeprowadzenie zbiorki kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, spotkania z leśniczymi
• Podziękowania

• Zdjęcia, sprawozdanie z realizacji

• Scenariusz, sprawozdanie z realizacji
• Podziękowanie, zdjęcia
Okres stażu

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

• Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 w Koszalinie
• Nawiązanie współpracy z Przedszkolem nr19 w Koszalinie
• Nawiązanie współpracy z hospicjum w Koszalinie
• Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie
• Wspólne spotkania i zabawy
• Udział dzieci w zajęciach lekcyjnych
• Zwiedzanie szkoły
• Wspólne spotkania i zabawy
• Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum
• Przeprowadzenie zbiórki żywności dla wskazanej rodziny przez MOPS
• Zdjęcia, sprawozdanie z realizacji
• Zdjęcia ,sprawozdanie z realizacji
• Podziękowanie
• Podziękowanie
2015/2016

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8 ust.2 pkt.4f)

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin

• Przygotowanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności poza placówką
• Nagrody dyrektora i podziękowania
• Udział w przeglądach, konkursach o różnorodnym zasięgu
• Dyplomy, zdjęcia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych (§8 ust.2 pkt.5)

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1.

• Doskonalenie kompetencji wychowawczych
• Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania problemów, wychowawczych, dydaktycznych
• Pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania.

miejscowość i dnia pieczęć i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.