X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24852
Przesłano:

Poppy Day - Remembering the past. Konspekt do lekcji kulturowej

KLASA : I klasa LO 2013r
TEMAT: Remembering the past- Dzień Pamięci- lekcja kulturowa o wydarzeniach historycznych.
PODRĘCZNIK: New Matura Solutions Intermediate wyd. Oxford.
CELE GŁÓWNE:
Kształtowanie następujących umiejętności:
>słownictwo – nowe słownictwo z zakresu Państwo i społeczeństwo oraz elementy wiedzy o okrajach anglojęzycznych.
>mówienie- krótki quiz wiedzy o krajach Wielkiej Brytanii, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawiania faktów z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
>słuchanie –słuchanie i rozumienie tekstu słuchanego, znajdowanie określonych informacji w tekście.
>czytanie –czytanie i rozumienie tekst o obchodzeniu uroczystości Poppy Day, wielokrotny wybór.
>pisanie- utrwalenie czasu przeszłego, projekt (fact file) o ważnej dacie w Polsce uwzględniając podane informacje.
Cele operacyjne:
1.Wiadomości – uczeń potrafi:
•wymienić najważniejsze symbole i tradycje związane z tym świętem.
•zastosować własną wiedzę odnośnie czasu przeszłego.
•przytoczyć fragmenty tekstu uzasadniające wybór informacji.
2.Umiejętności – uczeń potrafi:
•rozmawiać na temat Dnia Pamięci obchodzonego w Wielkiej Brytanii
•rozumieć tekst słuchany i czytany, odpowiedzieć na pytania w oparciu o materiał źródłowy.
•streścić i własnymi słowami opowiedzieć historię i zwyczaje tej uroczystości.
3.Postawy – uczeń potrafi:
•Pracować indywidualnie
•Pracować w parach, w grupach
•Wykonać notatkę z lekcji

METODY: komunikacyjna, pogadanka, praca z książką i materiałem źródłowym, pokaz, burza mózgów, metoda ‘scanning’, metaplan, projekt.
FORMY PRACY: praca całą klasą (lockstep), praca indywidualna, praca w parach.
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Sprawdzenie obecności, pracy domowej, objaśnienie celu lekcji;
2. Wprowadzenie do lekcji;
# uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela wprowadzające do nowego tematu lekcji; flashcards.
# uczniowie zapisują temat lekcji, krótki quiz z wiedzy o krajach Wielkiej Brytanii, praca w grupach.
3. Ćwiczenia w czytaniu:
# uczniowie czytają samodzielnie tekst w celu ogólnego zrozumienia, następnie odczytują na głos i odpowiadają na pytania zamieszczone pod tekstem źródłowym.
#odczytanie ćwiczenia i poprawa ewentualnych błędów;

4.Ćwiczenia w słuchaniu:
# uczniowie zapoznają się z poleceniem i treścią zadania, wysłuchują audycję radiową o Dniu Pamięci, uzupełniają luki w tekście. Następnie słuchają drugiej części audycji i wykonują ćwiczenie wielokrotnego wyboru.
# odczytanie ćwiczenia i poprawa ewentualnych błędów;
5. Ćwiczenia w pisaniu:
# uczniowie w grupach na papierze A4 tworzą własny projekt o Poppy Day/ Rememberance Day.
Praca domowa: powtórzyć słownictwo, stworzyć własny projekt o ważnej dacie w Polsce.
Środki i pomoce dydaktyczne: tablica, kartka papieru formatu A4, kredki, flamastry, podręcznik, zeszyt, ołówek, długopis, ćwiczenia oraz materiał źródłowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.