X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24979
Przesłano:

Konspekty do przedmiotów zawodowych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

Przedmiot: Zajęcia praktyczne
Klasa III Technik Obsługi Turystycznej
Temat: Programowanie imprez turystycznych – ćwiczenia.

Cele:
Na poziomie wiadomości:
Uczeń powinien wiedzieć i znać:
- rodzaje programów imprez turystycznych
- etapy organizowania imprez turystycznych
- zasady układania programów imprez turystycznych
- walory środowiska przyrodniczego i pozaprzyrodniczego Francji
- zasady etyki zawodowej

Na poziomie umiejętności
Uczeń powinien umieć:
- zastosować zasady programowania imprez turystycznych
- zaprogramować wybrany rodzaj imprezy turystycznej
- dobrać odpowiednie obiekty atrakcyjne turystycznie do rodzaju i charakteru imprezy
- odczytać treść turystyczną na mapie
- stosować zasady etyki zawodowej

Metody pracy:
- dyskusja
- praca w grupach
- prezentacje

Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy
- mapy, przewodniki turystyczne, zdjęcia obiektów zabytkowych
- publikacje dotyczące atrakcji turystycznych Francji
- komputer z łączem internetowym, prezentacja multimedialna


Przebieg zajęć:
- czynności organizacyjne ( powitanie, sprawdzenie listy obecności),
- zapoznanie uczniów z tematem i głównymi zagadnieniami do tematu,
- podział uczniów na 3 zespoły 4-osobowe, każda osoba z zespołu otrzymuje kartę pracy do wypełnienia ( karta pracy powinna zawierać treści związane z programowaną trasą turystyczną), czas wykonania 15 min,
- po wykonaniu zadania każda z grup wybiera lidera , który dokonuje prezentacji wykonanej pracy z zachowaniem zasad etyki zawodowej,
- po zakończeniu prezentacji podsumowanie i diagnoza efektywności zajęć (znajomość zasad układania programów imprez turystycznych oraz posługiwania się mapą)
- przedstawienie treści pracy domowej.


Przedmiot: Działalność recepcji
Klasa II Technikum Hotelarskiego
Temat: Rodzaje rezerwacji usług hotelarskich – rezerwacja telefoniczna dla gościa indywidualnego, utrwalenie wiadomości.

Cele:
Na poziomie wiadomości:
Uczeń powinien wiedzieć i znać:
- kwalifikacje (wiedzę i umiejętności) pracownika działu rezerwacji,
- rodzaje rezerwacji usług w hotelu, wymienić ich wady i zalety,
- działania recepcjonisty związane z przyjęciem zamówienia (rezerwacji),
- rodzaje dokumentów wymaganych do przyjęcia rezerwacji (zamówienie na usługi
hotelarskie, formularz rezerwacji),
- procedurę rezerwacji telefonicznej dla gościa indywidualnego w hotelu,
- rodzaje usług świadczonych przez hotel,
- zasady etyki zawodowej hotelarza.

Na poziomie umiejętności
Uczeń powinien umieć:
- zastosować wg określonych procedur odpowiedni rodzaj rezerwacji
- zastosować procedurę przyjęcia rezerwacji telefonicznej dla gościa indywidualnego: sprawdzić rezerwację w grafiku, wpisać dane rezerwacji do formularza rezerwacji,
- przeprowadzić w prawidłowej kolejności procedurę rezerwacji telefonicznej usług dla gościa indywidualnego w hotelu, poinformować o usługach dodatkowych świadczonych przez hotel
- stosować zasady etyki zawodowej dla hotelarza

Metody pracy:
- dyskusja ( „burza mózgów”, metaplan)
- praca w grupach
- prezentacje

Pomoce dydaktyczne:
- kserokopie zadania do wykonania dla grup, dokumenty hotelowe tj. formularz rezerwacji; arkusze papieru, kolorowa kreda.

Przebieg zajęć:
- czynności organizacyjne ( powitanie, sprawdzenie listy obecności),
- zapoznanie uczniów z tematem i głównymi zagadnieniami do tematu,
- podział uczniów na zespoły 5-osobowe, każdy zespół wypisuje na kartkach papieru wady i zalety poszczególnych rodzajów rezerwacji, a następnie we wcześniej ustalonych zespołach 2-osobowych na podstawie kserokopii zadania przygotowują scenkę z przyjęcia rezerwacji telefonicznej (czas wykonania 10 min),
- po wykonaniu zadania zespoły przystępują do prezentacji pracy z zachowaniem zasad etyki zawodowej,
- po zakończeniu prezentacji podsumowanie i diagnoza efektywności zajęć (znajomość procedur obowiązujących w recepcji hotelowej i w czasie obsługi gościa).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.