X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24668
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel mianowany
Dorota Brzezińska
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Prof. Marii Zduniak
w Zespole Szkół nr 20,
we Wrocławiu


Wrocław 31.05.2014


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


Dnia 01.09.2011 r. złożyłam wniosek do dyrektora SP nr 65 we Wrocławiu o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki opracowałam plan rozwoju zawodowego, uwzględniając własne zainteresowania, umiejętności i specyfikę pracy naszej szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli realizowałam go systematycznie i sumiennie przez cały okres stażu 01.09.2011 – 31.05.2014. Realizację zadań zaplanowałam sukcesywnie, co przedstawię w niniejszym sprawozdaniu.


§ 8 UST. 2 PKT 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesie jakości pracy szkoły

1. Biorąc pod uwagę potrzebę osobistego rozwoju, doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, wspieranie rozwoju uczniów oraz podniesienie jakości pracy szkoły uczestniczyłam w
kursach
szkoleniach
warsztatach i innych formach doskonalących, które poszerzyły moją wiedzę i umiejętności.

Studia podyplomowe : edukacja przedszkolna,
,, Zabawa jako sposób wyrażania emocji” ,
,, Skuteczne nauczanie z wykorzystaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej” ,
,,Nadzór pedagogiczny”,
,, Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem młodszym”,
,,Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczej”,
,, Wykorzystanie seksualne dzieci. Profilaktyka przemocy”,
,, Współpraca z rodzicami w świetle przepisów oświatowych”,
,, Podstawy programu – Uczeń w formie”,
,, Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
,, Decoupage – zdobienia świąteczne”,
,, Filcowanie na mokro – tkanina”,
,,Kompetencje plastyczne nauczyciela i terapeuty zajęciowego”,
,, Sześciolatek – między zabawą a nauką”,
,, Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole”,
,, Stres w pracy nauczyciela”,
„Model kompetencji w ZS nr 20”,
„ Praca mózgu, a pokolenie Y”,
,, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,
Poczucie własnej wartości nauczyciela i ucznia,
,, Wykorzystywanie tekstów literackich w zabawach słowem z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”,
,, Integracja sensoryczna – jak rozpoznać zaburzenia u dziecka”,
,, Realizacja zadań szkoły i ochrona danych osobowych”,
,, Edukacja przez ruch- wprowadzenie do systemu”,
,, Obserwacja i eksperyment przyrodniczy oraz gry i zabawy matematyczne jako formy rozwijania zainteresowań uczniów”,
Zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie,
Efektywna komunikacja w zespole, czyli ,, Zarządzanie Fochem”w gronie dorosłych i młodzieźy.

2. Przez okres stażu pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego nauczania wczesnoszkolnego. Prowadziłam dokumentację pracy Zespołu. Pisałam plany i sprawozdania z pracy Zespołu. Dbałam o sprawny przepływ informacji między nauczycielami a dyrektorem.

3. Uczestniczyłam w zespole, którego zadaniem było aktualizowanie Programu Wychowawczego naszej szkoły.

4. Brałam udział w zespole zajmującym się aktualizowaniem zadań statutowych szkoły w zakresie organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

5. Napisałam program pracy dydaktyczno - wychowawczej uwzględniając zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla ucznia mojej klasy, który realizowałam w czasie zajęć i na zajęciach dodatkowych.

6. Systematycznie przygotowywałam uczniów mojej klasy do konkursów:
Konkurs recytatorski
,, Pani Jesień dary niesie ”
,, Poezja zbliża Europę”
Turniej Wiedzy – „Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś”.

W trakcie stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów zorganizowanych na terenie szkoły i poza nią:

Szkolne Konkursy:

Konkurs Recytatorski klas 0-III - I miejsce 2011, I miejsce 2012, I miejsce 2013

Konkurs Plastyczny „Pani Jesień dary niesie” - I, II, III miejsce, wyróżnienie 2011; I , II, III miejsce , 2 wyróżnienia 2012, wyróżnienia 2013
Konkurs Plastyczny ,, Eko – Jajo” - 2011
Konkurs Fotograficzny ,, Mosty Wrocławia” - V 2012
Konkurs Plastyczny ,,Jajo z byle czego” - wyróżnienie 20. 03 2012
Konkurs Biblioteczny „Mój ulubiony bohater literacki” – wyróżnienie 2013
Konkurs Plastyczny ,, Kartka świąteczna” - 2012
Konkurs Plastyczny ,, Świąteczny anioł” nagrody 2013
Konkurs Plastyczny ,, Dekoracja świąteczna” nagrody 2012, 2013
Konkurs Plastyczny ,, Wiosna wokół nas” II miejsce, wyróżnienie 2012


2. Międzyszkolne – między przedszkolne konkursy:

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,, Zakładka Ekologiczna – Zwierzęta z wrocławskiego ZOO” (SP 107, Filia nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej) 2011 Nasza klasa na cool wczasach (ogólnopolski) - X 2011
Konkurs Plastyczny; ,, Chrońmy kasztanowce” ( Przedszkole nr 92) wyróżnienie 2012
Konkurs Plastyczny ,, Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” (w ZSP Nr 12 wyróżnienie 2012
Międzyszkolny Konkurs na ,, Najciekawszą pisankę” (SP 22) IV 2012
V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,, Najciekawsza Palma Wielkanocna” ( w SP 84, patronat WCDN) I I nagroda 2012
Dolnośląski Konkurs Plastyczny ( Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Dyrektor Opery Wrocławskiej) - II 2012
VIII Przegląd wierszy w ramach akcji ,, Cały Wrocław czyta dzieciom”
pt. ,, Dorośli nam czytają- my recytujemy” - 14.04.2012
Konkurs Plastyczny ,, Wystawa kwiatów” (ZSP 17) - 16.05.2012
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,, Poezja zbliża Europę” - I miejsce 10.05.2012
XII Miejski Konkurs Recytatorski pod hasłem ,, Spotkanie z wierszem” 20.03.2012
Konkurs Plastyczny „Wiosna, wiosna, ach to Ty” (Przedszkole nr 102) II miejsce 2013
Konkurs Ekologiczno - Plastyczny ,, Dbajmy o naszą planetę”
( w ZSP nr 14 i Przedszkole nr 24) - wyróżnienie 2013
Konkurs Plastyczno-Techniczny ,, Maszyny latające” (w SP 118) II miejsce 2013
Turniej Wiedzy – X edycja „Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś” (Przedszkole nr 63 i 43), Przedszkolna Nagroda Wrocławia IV 2013
Konkurs Plastyczny:„Cudze chwalicie, swego nie znacie”- na koszyczek wielkanocny w kategorii klas 0 (w ZS nr 10) wyróżnienie 2013
Konkurs Plastyczny Świetlicy ZS nr 20: ,, Co w trawie piszczy” 2013
III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III „Zwierzaki z naszej paki” wyróżnienie 2013
Konkurs plastyczny ,, Magiczne Motyle” w SP nr 20 - V 2014

Zachęcając swoich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji starałam się wypromować naszą szkołę w środowisku jako placówkę aktywną a zarazem atrakcyjną dla uczniów.

7. Jestem pomysłodawczynią konkursów plastycznych, które odbywają się w naszej placówce cyklicznie. Osobiście opracowałam i organizowałam następujące konkursy:
* ,, Pani Jesień dary niesie”
* ,, Biedroneczki są w kropeczki”
Od początku mojego stażu pierwszy z nich odbywa się co roku w szkole od 2011 roku. Biorą w nim udział chętni uczniowie klas 0 – III. Zapraszam uczniów do uczestnictwa przygotowując wcześniej plakaty – afisze dla wszystkich klas młodszych z zasadami konkursu. Po zebraniu wszystkich prac organizuję wystawę jesienną dla szkoły.
W kolejnym etapie wspólnie z koleżankami z klas młodszych, które uczestniczą w jury typujemy najlepsze, najciekawsze prace. Następnie przygotowuję dyplomy i osobiście kupuję nagrody dla laureatów. Po konkursie sporządzam plakat z z wynikami konkursu.

Jestem inicjatorem również drugiego konkursu plastycznego
,, Biedroneczki są w kropeczki” , który był świetlicowym konkursem

Organizowałam go i prowadziłam – w latach 2008-2010, będąc koordynatorem pracy świetlicy szkolnej. Uczestnikami tego konkursu byli także uczniowie klas najmłodszych. Co roku przygotowywałam zaproszenia dla szkół wraz z warunkami udziału i regulaminem. Z prac dostarczonych na konkurs urządzałam wiosenną wystawę plastyczną, która zdobiła korytarz naszej szkoły. Dla zwycięzców konkursu przygotowywałam dyplomy i pozyskiwałam nagrody. Wraz z koleżankami organizowałam uroczyste ich wręczenie.

8. Brałam aktywny udział w zespole odpowiedzialnym za przebieg 25 urodzin naszej szkoły. W ramach organizacji święta wykonałam dekorację w auli szkolnej oraz przed aulą, a także na korytarzu szkolnym. Jako koordynator wówczas świetlicy szkolnej przygotowałam wystawy twórczości plastycznej uczniów.

9. W związku z uroczystością nadania szkole imienia Prof. Marii Zduniak sporządziłam wcześniej wraz z koleżanką prezentację multimedialną o patronce, na którą zaprosiłam wszystkie klasy młodsze. Pomogłam w uzupełnianiu zaproszeń na uroczystość nadania szkole imienia oraz wzięłam udział w uroczystości w Akademii Muzycznej.

10. Co roku uczestniczę we współorganizowaniu imprez szkolnych:

Pasowanie na ucznia
Jasełka
Wokalek,
Miniatury Muzyczne,
Dni Otwarte Szkoły
Dzień Wiosny,
Prezentacje.

11. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 pełniłam rolę koordynatora Dni Otwartych Szkoły. Do moich zadań należała organizacja tego dnia i czuwanie nad jego przebiegiem. W ramach tej imprezy wykonałam plakat reklamujący dla szkoły. Wraz z koleżankami umieszczałam foldery reklamowe na osiedlu oraz adresowałam koperty z zaproszeniami dla rodziców.

12. Od dwóch lat organizuję udział moich uczniów we Wrocławskim Dniu Przedszkolaka odbywającym się na Miejskim Stadionie. Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w widowisku interaktywnym oraz w wielu przygotowanych dla nich atrakcjach. Miałam możliwość przebywania ze swoimi uczniami w innym miejscu niż szkoła i spędzenia z nimi czasu wolnego w atrakcyjny sposób.


EFEKTY:

poszerzanie kompetencji zawodowych,
wzbogacanie warsztatu i metod pracy,
wymiana doświadczeń z nauczycielami w celu podniesienia jakości pracy szkoły,
budowanie relacji z rodzicami opartych na wzajemnej życzliwości, zaufaniu,
zapewnienie pomocy i opieki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
podniesienie rangi szkoły w środowisku lokalny


§  8 UST. 2 PKT 2 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną to w zasadzie wymóg naszych czasów. Staram się systematycznie doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Dzięki komputerowi znacznie usprawniłam i podniosłam efektywność swojej pracy.  Przy jego pomocy przygotowuję niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć, dzięki temu zyskują one na atrakcyjności. Drukuję zdjęcia oraz potrzebne do zajęć informacje. Systematycznie dokumentuję własną pracę.
Opracowałam szereg dokumentów:
- scenariusze zajęć, plany pracy, sprawozdania, opracowania diagnoz, pomoce demonstracyjne do zajęć, referaty, programy, dyplomy, kolekcje - zdjęć do gazetki z wycieczek, zajęć, imprez, zaproszenia i ogłoszenia, opinie.
Znane są mi programy edukacyjne oraz adresy ważnych oświatowych portali. Poprzez Internet komunikuję się z nauczycielami oraz rodzicami wykorzystując pocztę elektroniczną. Internet służy mi także do komunikowania się z innymi ludźmi, otrzymuję informacje o kursach, szkoleniach, oferty wydawnicze. Umieściłam w Internecie swoje scenariusze, plan rozwoju, zdjęcia z zajęć dzięki temu mogłam podzielić się swoimi wiadomościami. Systematycznie umieszczam na stronie internetowej mojej szkoły zdjęcia mojego autorstwa oraz notatki z przebytych imprez

EFEKTY:

przygotowanie planów i programów edukacyjnych,
usprawnienie przepływu informacji między nauczycielami, nauczycielami a rodzicami,
uatrakcyjnianie zajęć z dziećmi,
wymiana doświadczeń,
wykorzystanie oprogramowania do sporządzenia ogłoszeń, dyplomów, pism itp.
łatwy i szybki dostęp do informacji o kursach, szkoleniach, nowościach wydawniczych itp. 


§ 8 UST. 2 PKT 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jest wpisana w wykonywanie zawodu nauczyciela. Nauczyciele nieraz zwracają się do mnie o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, związanego z uczniami czy też rodzicami. Sama korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych pedagogów, dlatego rozumiem drugiego nauczyciela i zawsze chętnie staram się wspomóc i służyć swoją radą.
Pomocna okazuje się nieraz w takich przypadkach, założona przeze mnie Biblioteczka nauczyciela. Gromadzę tam ciekawe materiały dydaktyczne dla nauczycieli: scenariusze zajęć, programy, artykuły na temat ważnych problemów psychologiczno-pedagogicznych.

2. Przeprowadzenie szeregu zajęć otwartych dla nauczycieli z Przedszkola
,, Wesoła Gromadka” oraz nauczycieli naszej szkoły. W zajęciach uczestniczyła również pani psycholog szkoły.
W trakcie trwania mojego stażu ściśle współpracowałam z Przedszkolem Nr 122
,, Wesoła Gromadka”. Organizowałam raz w semestrze spotkania moich wychowanków z dziećmi z zerówek przedszkolnych.

3. Zajęcia otwarte w ramach ,, Dnia Otwartego Szkoły”.
Co roku tradycyjnie w ramach Dnia Otwartych Drzwi Szkoły przygotowywałam dla dzieci 5 -6 letnich i ich rodziców zajęcia otwarte z cyklu ,, W krainie plastyki”- były to zabawy plastyczne i atrakcje, które miały na celu przezwyciężenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w szkole. Uczestniczenie rodziców w zajęciach otwartych wpłynęło korzystnie na tworzenie dobrego wizerunku szkoły.

4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
W roku szkolnym 2012/2013, podczas trwania mojego stażu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą. Nauczyciel stażysta p. Marzena O. hospitowała zajęcia prowadzone przeze mnie i odwrotnie ja obserwowałam i omawiałam zajęcia prowadzone przez stażystkę.
Jako opiekun nauczyciela stażysty podejmowałam szereg obowiązków i zadań wynikających z harmonogramu naszej współpracy. W trakcie pełnienia roli opiekuna stażu systematycznie komunikowałyśmy się omawiając zaistniałe problemy i wspólnie szukałyśmy rozwiązań. Organizowałam spotkania informacyjne, diagnostyczne i warsztatowe, na których wraz z nauczycielem stażystą omawiałam kolejne działania wynikające z planu rozwoju zawodowego.

5. Dzielenie się wiedzą na spotkaniu ,, Zespołu Samokształceniowego”.
Na zebraniu ,, Zespołu Samokształceniowego”
podzieliłam się z koleżankami wiedzą zdobytą na szkoleniu pt. ,,Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole”. Przekazałam wszystkim koleżankom materiały, dotyczące realizacji w nowym roku szkolnym 2012/2013 ramowych planów nauczania i nowej podstawy programowej. W swoim wystąpieniu wskazałam również na co, nauczyciel powinien zwracać uwagę dokonując wyboru podręczników.
Przygotowałam również wiadomości na temat pracy z uczniem mającym trudności z integracją sensoryczną. Nauczyciele otrzymali także materiały, które mogą wykorzystać i usystematyzować swoją wiedzę.

6. Pedagogizacja rodziców – podniesienie wiedzy.
Podjęłam działania w zakresie pedagogizacji rodziców, gdyż świadomość możliwości i potrzeb swych dzieci jest podstawą do tego, aby wspomóc optymalnie ich rozwój pracując z nimi w domu. Dla rodziców przygotowałam i zaprezentowałam następujące referaty:
* Jak rozwijać u dzieci słuch fonematyczny?
* Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej
W pierwszym z nich zaprezentowałam i przekazałam rodzicom ćwiczenia jakie mogą wykonać z dziećmi, żeby pomóc im w rozwijaniu umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej. Treścią drugiego referatu były informacje na temat dojrzałości szkolnej dziecka. Zapoznałam rodziców z modelem dziecka dojrzałego do do podjęcia nauki szkolnej. Wskazałam sposoby wspomagania 7 – latka w pokonywaniu pierwszych szkolnych trudności.
Przeprowadziłam również pogadanki:
* Pomaganie dzieciom w radosnym podejmowaniu roli małego ucznia.
* Pojęcie dojrzałości do czytania i pisania
W pierwszym wystąpieniu zapoznałam rodziców z koniecznością zrównoważenia obrazu szkoły, który mimo woli przekazują sześciolatkom: uczące się np. rodzeństwo, starsi koledzy i dorośli. Dzieci potrzebują dobrych wiadomości o szkole, więcej doświadczeń, żeby oswoić się z tym, co je czeka. Tematyka drugiej pogadanki poświęcona była przybliżeniu rodzicom pojęcia dojrzałości dzieci do czytania i pisania. Utrzymywałam systematyczne kontakty z rodzicami moich uczniów w ramach konsultacji i zebrań klasowych. Każdy rodzic mógł spotkać się ze mną i porozmawiać o trudnościach jego dziecka, uzyskując wsparcie i poradę z mojej strony. Dla mnie była to za każdym razem możliwość głębszego poznania potrzeb i sytuacji rodzinnej dziecka. W miarę potrzeb prowadziłam rozmowy indywidualne, w czasie których udzielałam rodzicom wskazówek w zakresie zgłaszanych problemów.

7. W ramach współpracy z rodzicami, przeprowadzałam cyklicznie następujące imprezy
klasowe:
Dzień Chłopaka
Dzień Misia
Andrzejki
Mikołajki
Wigilia klasowa
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa karnawałowa
Dzień Kobiet
Dzień Dziecka
Dzień Rodziców
Organizowałam cyklicznie wraz z koleżanką dla rodziców warsztaty artystyczne pt. ,, Mamy wspólne pasje – Rodzic i ja”. Służyły one pogłębianiu więzi we wzajemnych relacjach oraz przygotowaniu prac, na kiermasze szkolne.

8. Współorganizowałam zaplanowane w harmonogramie Zespołu Samokształceniowego
imprezy szkolne:
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów (2012/ 2013; 2013/2014),
Uroczyste zakończenie roku szkolnego (2012/ 2013; 2013/2014),
,, Pierwszy Dzień Wiosny” (2011/2012; 2012/ 2013; 2013/2014).
,, Dzień Ziemi” ( 2011/2012; 2012/ 2013; 2013/2014
Festyn ,, Bezpiecznie, zdrowo, wesoło”

W dwóch pierwszych imprezach organizowałam i przygotowywałam aranżacje plastyczne. Na Dzień Wiosny wykonuję dekoracje i włączam uczniów swojej klasy w przygotowanie programu artystycznego. Co roku obchodzimy ,, Dzień Ziemi”, podczas którego proponuję dzieciom różnorodną aktywność. W trakcie obchodów Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu angażuję swoich wychowanków do udziału w zajęciach ruchowych i plastycznych.

EFEKTY:

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami,
doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli – opiekuna stażu i stażysty,
włączenie rodziców w proces wychowawczy,
stworzenie przedszkolakom możliwości udziału w życiu szkoły,
zintegrowanie społeczności szkolnej,
tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery.


§ 8 UST. 2 PKT 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych
wychowawczych, opiekuńczych lu innych związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Pierwszym programem edukacyjnym był program zajęć plastycznych
pt. ,, Ferie artystyczne ”, zrealizowanym w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych w roku szkolnym 2011/2012. Głównymi celami, które sobie wyznaczyłam do realizacji były:
kształcenie sprawności manualnych wychowanków,
promowanie talentów plastycznych,
rozwijanie wyobraźni i pasji twórczej.
Program edukacyjny skierowany był do uczniów z klas 0 – IV. Wdrożenie tego programu było ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

2. W czasie trwania stażu opracowałam i wdrożyłam program o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, oczekiwaniom rodziców i szkoły, w roku szkolnym 2012/2013, wzięłam udział w Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym ,, Przyroda – a to ciekawe”. Skłoniło to mnie do opracowania spójnego i długofalowego programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21.03.2013 r. program jako własny został przyjęty do realizacji. Program miał na celu wspomaganie rozwoju dziecka, rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie przez pokazanie piękna, mądrości oraz różnorodności świata przyrody.

3. W roku szkolnym 2013/2014 realizowałam następujące programy edukacyjne :
,, Mamo, Tato Wolę Wodę”
,, Dzieciaki Mleczaki”
,, Kubusiowi Przyjaciele Natury”
W ramach tych programów promowałam nie tylko zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, ale również postawy proekologiczne uczniów.

EFEKTY:

wzrost efektywności i atrakcyjności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i propagowanie zdrowego stylu życia,
poszerzanie zakresu własnej wiedzy i umiejętności.


§ 8 UST. 2 PKT 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W czasie trwania mojego stażu brałam udział w różnych formach dokształcania zawodowego. Pozwoliło mi to na podniesienie kwalifikacji zawodowych i włączenie się w działania poszerzające zakres działań szkoły. Niektóre z form podsunęły mi szereg pomysłów, które wykorzystuję w swojej praktyce zawodowej.

1. Prowadzenie szkolnego koła plastycznego.
Mając na uwadze potrzebę zagospodarowania uczniom czasu wolnego i rozwijania ich zainteresowań od kilku już lat prowadzę kółko plastyczne dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkoły i rodziców od dwóch lat prowadzę zajęcia dla najmłodszych uczniów oddziału zerowego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Głównym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez działalność plastyczną.
Cele szczegółowe zajęć koła to:
rozwijanie wrażliwości plastycznej,
poznanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych,
rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
wdrażanie do samodzielności,
rozwijanie odpowiedzialności za własne zadanie,
zgodne współdziałanie w grupie,
kształtowanie zainteresowania malarstwem, rzeźbą i architekturą,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa,
przejawianie umiejętności tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
Zajęcia staram się uatrakcyjniać poprzez stosowanie różnych metod i form pracy. Do zajęć wykorzystuję różnorodne materiały plastyczne, ciekawe dla dzieci. Uczniowie mają okazję prezentować swoje prace na wystawach, które organizuję w szkole. Biorą również udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Obecnie kółko liczy 10 uczestników i cieszy się powodzeniem.

2. Zorganizowanie czasu wolnego uczniom w czasie ferii zimowych.

Podczas mojego stażu postanowiłam włączyć się w poszerzenie oferty szkoły, organizując czas wolny dzieciom z klas I – IV, pozostających w czasie ferii w mieście. W roku szkolnym 2011/2012 zaproponowałam uczniom warsztaty artystyczne. Podjęłam się opracowania i realizacji zajęć plastycznych. Tego rodzaju zajęcia w czasach komputera i TV, są dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu dla najmłodszych. Wybrałam zajęcia plastyczne, gdyż jest dużo dzieci w naszej szkole, które lubią taką formę zajęć. Zajęcia prowadziłam podczas ferii zimowych w wymiarze 4 godzin dziennie. Uczestnikami zajęć były dzieci z klas 0 – I, które stanowiły I grupę młodszą. Druga grupa dzieci skupiała uczniów z klas II – IV. W zajęciach uczestniczyło 13 – 17 dzieci. Udział w warsztatach był dobrowolny dla wszystkich, którzy mają zainteresowania plastyczne. Program zajęć prowadziłam na podstawie programu pt. ,, Ferie artystyczne”.

EFEKTY:

poszerzenie wiedzy i umiejętności plastycznych uczniów,
wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
integracja dzieci z klas 0 – IV,
wykorzystanie aktywizujących metod uatrakcyjniania zajęć,
wzbogacenie oferty szkoły


§ 8 UST. 2 PKT 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Od początku mojego stażu współpracuję z nauczycielami Przedszkola nr 122 mieszczącego się przy ulicy Kłodnickiej. Zapraszam nauczycieli i dzieci z Przedszkola na zajęcia otwarte i zwiedzanie naszej szkoły. Za każdym razem zachęcam przedszkolaków do podjęcia nauki w naszej placówce. Przekazałam również sąsiadującemu Przedszkolu ,, Bajka”plakaty i ulotki, zachęcające do udziału w Dniu Otwartym naszej szkoły a także zaproszenia na uroczystość nadania naszej szkole imienia.

2. Systematycznie współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Zachęcam rodziców dzieci, mających problemy edukacyjne do konsultacji ze specjalistami. Przygotowuję rzetelnie opinie dydaktyczno - wychowawcze kierowanych przeze mnie uczniów. Pracuję z uczniami zgodnie z zaleceniami i wskazaniami podanymi przez Poradnię.

3. Konsultuję się z pedagogiem szkolnym pod kątem wydolności wychowawczo – opiekuńczej i sytuacji materialnej rodzin moich podopiecznych. Uczniowie otrzymują bezpłatne obiady, dostają nieodpłatnie podręczniki, dzieci z rodzin wielodzietnych zwolnieni są z opłat za ubezpieczenie.

4. Współpracuję z psychologiem szkolnym i wspólnie analizujemy zaistniałe trudności wychowawcze. W razie potrzeby organizuję dla swych uczniów zajęcia psychoedukacyjne z udziałem pani psycholog. Mają one na celu zintegrowanie i podniesienie umiejętności współpracy w grupie.

5. Systematycznie kontaktuję się z przedstawicielami wydawnictw: Nowa Era i WSIP. Dzięki temu uczestniczyłam w szkoleniach zorganizowanych przez wydawnictwa i na bieżąco jestem informowana o nowościach wydawniczych. Od wydawnictw otrzymywałam pomoce
dydaktyczne i metodyczne.

6. Od kilku lat utrzymuję kontakt z wydawnictwem OLIMP. Dzięki temu organizuję zakup dla moich wychowanków zeszytów do ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania, a także książek do ćwiczeń dla uczniów klas najmłodszych.

7. Współpracuję z Biurami Turystycznymi ,, Piotrek Tour” oraz ,, Proton”. Za pośrednictwem tych biur organizuję moim uczniom ciekawe i atrakcyjne wycieczki krajoznawcze.

8. Kontaktuję się z Pasieką Smolecką za pośrednictwem, której organizuję ciekawe zajęcia przyrodnicze na temat życia pszczół i wartości odżywczych miodu. Dzieci mają możliwość zaobserwować z bliska ul i uczestniczyć w warsztatach, gdzie własnoręcznie wykonują świeczkę.

9. Współpracuję z Wrocławską Akademią Żywienia.

Wiele schorzeń cywilizacyjnych ma swoje uwarunkowania w utrwalonych w dzieciństwie błędnych nawykach żywieniowych. Rozpoczęcie edukacji żywieniowej już na etapie wczesnoszkolnym ma więc ogromne znaczenie. Dlatego tak ważna jest dla mnie edukacja żywieniowa, która niewątpliwie stanowi podstawowy element edukacji zdrowotnej. W związku z tym zorganizowałam moim uczniom udział w warsztatach żywieniowych, opracowanych przez dietetyka żywieniowego. Celem warsztatów było zaszczepienie dzieciom konieczności zdrowego odżywiania.

10. Nawiązałam współpracuję z Centrum Edukacyjnym ,, Technoludek”. Dzięki temu stworzyłam dzieciom z oddziału zerowego możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach warsztatowych, poświęconych różnym dziedzinom wiedzy, techniki i przyrody.

11. Kontaktuję się z Ligą Ochrony Przyrody we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Grunwaldzkiej 90. Za jej pośrednictwem przygotowałam dla uczniów spotkania z przyrodnikiem Tadeuszem Domańskim.

12. Nawiązałam współpracę z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. Za sprawą tej firmy zorganizowałam dzieciom wycieczkę i spotkanie z biologiem.

13. Współpracuję z Radą Rodziców naszej szkoły. W ramach współpracy zorganizowałam dzieciom Mikołajki, uczniowie otrzymali upominki za udział w konkursach Rady Rodziców oraz nagrody podczas Dnia Dziecka.

14. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych:

pomoc dla Domu Samotnej Matki z dzieckiem”,
zbiórka nakrętek na rzecz dzieci z chorobą nowotworową,
pomoc dla dzieci z Domów Dziecka - ,, Góra Grosza”,
paczka od św. Mikołaja,
pomoc dla zwierząt przy ulicy Skarbowców we Wrocławiu,
akcja ,, Dzieci – Dzieciom” - pomoc dzieciom z ubogich
rodzin i Domów Dziecka,
Akcja ,, Warto być dobrym”,
Akcja ,, Iskierka”- pomoc dzieciom - - zbiórka przyborów szkolnych, zabawek
projekt ,,Wszystkie Kolory Świata” – zbiórka funduszy na rzecz ratowania dzieci z Czadu,
akcja ,, Zbieramy makulaturę – chronimy ziemię,

15. Współpracowałam z biblioteką szkolną i Biblioteką Miejską przy Bulwarze Ikara.

Najlepiej zacząć kształtować zainteresowania dzieci już od
przedszkola. Wspólnie z koleżanką – bibliotekarką,
uznałyśmy, że forma szkolnego Klubu Filmowego Przedszkolaka najlepiej pozwoli rozwinąć zainteresowania filmem i literaturą dziecięcą, a prowadzącym zajęcia umożliwi kształtowanie świadomych małych odbiorców.

Organizowałam zajęcia biblioteczne raz w tygodniu.

Przygotowałam spotkania z bajkopisarką panią Wiesławą Kuciębą oraz niewidomą pisarką panią Haliną Kuropatnicką - Salamon.
Moi uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych organizowanych przez wspomniane biblioteki.

Zaangażowałam się w akcję ,, Cały Wrocław czyta dzieciom”.W związku z tą akcją przeprowadziłam szereg działań.

Zorganizowałam w bibliotece ,, Dzień Pluszowego Misia”.

Prowadziłam Wolontariat, starsze uczennice z naszej szkoły czytały moim dzieciom bajki oraz prowadziły zabawy ruchowe.

W ramach programu realizowanego razem z biblioteką szkolną ,, Starszy czyta młodszemu” uczniowie z Gimnazjum NR 18 prowadzili z moimi wychowankami zajęcia czytelnicze.

Sama również czytałam dzieciom przy każdej nadarzającej się okazji.

16. Współpracowałam z Wrocławskim Centrum Zdrowia przy pl. Dominikańskim 6. Uczestniczyłam w zorganizowanych szkoleniach. Realizowałam w roku szkolnym 2011/2012 - Program Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie pt. ,, Profilaktyka nadwagi i otyłości – uczeń w formie''.

EFEKTY:

promocja szkoły,
poznanie przyczyn niepowodzeń uczniów,
efektywniejsza praca z dziećmi,
uzyskanie informacji o nowościach wydawniczych,
przygotowanie dzieci do nauki pisania,
poznanie przez uczniów piękna Dolnego Śląska,
uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych,
wzbudzanie empatii dla potrzeb innych,
integracja uczniów szkoły poprzez udział w akcjach charytatywnych,
rozwijanie zainteresowania dzieci filmem i literaturą dziecięcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.