X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24581
Przesłano:
Dział: Języki obce

Money, money, money - pieniądze używane w Wielkiej Brytanii. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy IV

Konspekt Brzostowiec,

Opracowała Katarzyna Stodulska
Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy IV

Temat lekcji: Money, money, money- pieniądze używane w Wielkiej Brytanii.
Czas trwania lekcji:45 minut
Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa.

Cele:
Cel główny: Zapoznanie uczniów z walutami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, jak również w USA i Unii Europejskiej. Uczymy się czytać ceny produktów, kupujemy produkty: wizyta w sklepie. Powtórzenie słownictwa związanego z produktami spożywczymi.

Cele operacyjne: Na poziomie wiadomości uczeń powinien: - znać odmianę czasownika „to be’(„być”) w czasie Prezent Simple (czas teraźniejszy prosty) w liczbie pojedynczej i mnogiej
- znać czasowniki ich pisownię i wymowę
- znać liczby w zakresie od 1 do 50, wymowę i pisownię
- znać nazwy kolorów, ich pisownię i wymowę
- znać nazwy produktów spożywczych, również ich pisownię
- zapamiętać sposób określania cen i zwroty używane podczas zakupów w sklepie

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- podawać ceny produktów układając zdania typu: An ice carem is one pound twenty. Oraz Chips are one pound twenty.
- rozróżniać liczbę pojedynczą i mnoga produktów spożywczych
- układać poprawne zdania typu For 5 pounds I can buy ...( Za 5 funtów mogę kupić...)
- umieć zrobić zakupy w sklepie przy wykorzystaniu poznanych wyrażeń
- nazwać waluty obowiązujące w UK, USA i UE
- odpowiedzieć na pytania do tekstu typu prawda/fałsz
- uzupełnić tekst piosenki ze słuchu, następnie poprawnie ją wykonać

Cel wychowawczy:
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w parach i w grupie
Metody:
- powtarzanie za nauczycielem
-prezentacja
-rozmowa
-praca w grupie polegająca na zapamiętywaniu produktów zakupionych przez inne osoby celem ich powtórzenia i dodania własnego produktu- gra „Idę do sklepu i kupuję...”
- wspólne sprawdzanie poprawności wykonanych zadań
- nauka piosenki utrwalającej poznane słownictwo związane z jedzeniem
Procedury osiągania celów:
- zadawanie pytań poszczególnym uczniom
- formułowanie przez uczniów pytań i odpowiedzi
- wykonywanie zadań gramatycznych, translacyjnych i ze słuchu
- gra językowa oraz nauka piosenki celem utrwalenia zastosowania ćwiczonych struktur językowych i słownictwa

Środki dydaktyczne:
- podręcznik New English Zone 1, strona 39 i 37, zeszyt ćwiczeń do podręcznika, strona 33,
dodatkowe materiały zaczerpnięte z podręcznika Welcome 1( dla klasy IV ),
- nagrania do podręcznika

Moduły lekcji.
Tok lekcji w zarysie. Metody. Pomoce.

I część – organizacyjna i powtórzeniowa.
- powitanie
- sprawdzenie listy obecności
- odpytanie z poprzednich lekcji
- zapisanie tematu lekcji
- rozgrzewka językowa: nauczyciel pyta uczniów jakie są ich ulubione potrawy, słodycze, napoje, uczniowie zapisują odpowiedzi na tablicy w postaci mapy słów, następnie przerysowują mapę do zeszytów,
- uczniowie pracują w parach wymieniając produkty spożywcze jakie lubią jeść, wykorzystuja zwrot I like ....(Lubię..)

II część – zasadnicza
- uczniowie samodzielnie czytają tekst Money, Money, Money, ze strony 38 podkreślając nowe dla nich słówka, następie nauczyciel wypisuje na tablicy wszystkie podane przez uczniów wyrazy wraz z ich wymową i polskimi odpowiednikami, uczniowie zapisują słownictwo w zeszytach
- wspólne tłumaczenie przeczytanego przez uczniów tekstu celem zrozumienia jego treści
- odsłuchanie tekstu w oryginalnej wersji z płyty, uczniowie podczas słuchania śledzą tekst , przyswajając sobie wymowę słów
- ćwiczenie polegające na wpisaniu nazwy waluty zapisanej symbolem
- nauka wymowy cen, zapisywanie ich na tablicy i w zeszycie, sprawdzanie poprawności wykonania ćwiczenia z nagraniem
- praca z tekstem, uczniowie określaja czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe
- co Emma może kupić za swoje kieszonkowe? Układanie w parach listy produktów
- jesteśmy w sklepie, jak poprosimy o interesujące nas produkty spożywcze? Ćwiczenia na podstawie materiału dodatkowego
-gra pamięciowa: idę do sklepu i kupuję...

III część – utrwalająca
- nauka piosenki Welcome to my restaurant, uzupełnianie luk ze słuchu, wspólne śpiewanie utrwalające poznane słownictwo

IV część – podsumowująca:
-zadanie pracy domowej:
1. Naucz się nowych słowek i powtórz gramatykę.
2. Przepisz piosenke ze strony 37.
3.Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze strony 33 w ćwiczeniu.
4. Wykonaj plakat przedstawiający produkty spożywcze jakie możesz kupić za 10 zł, wzoruj się na plakacie Emmy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.