X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24580
Przesłano:
Dział: Języki obce

Buying things - dialogi w sklepie z pamiątkami. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy IV

Opracowała Katarzyna Stodulska
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy IV

Temat lekcji: Buying things – dialogi w sklepie z pamiątkami.
Czas trwania: 45 minut
Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa.

Cele:
Cel główny: powtórzenie i utrwalenie słownictwa związanego z przedmiotami osobistego użytku. Powtórzenie i utrwalenie liczebników głównych – ceny w sklepie. Wprowadzenie nazw walut stosowanych w Wielkiej Brytanii i w USA. Nauka czytania cen oraz wyrażeń stosowanych podczas zakupów. Tworzenie dialogu : w sklepie.

Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń powinien:
- wiedzieć w jaki sposób tworzone są zdania oznajmujące, pytające, przeczące oraz krótkie odpowiedzi z użyciem konstrukcji 'have got' - 'mieć' , w liczbie pojedynczej i mnogiej,
- znać poznane czasowniki, ich pisownię i wymowę,
- znać słownictwo związane z przedmiotami użytku codziennego,prezentami,
- znać liczebniki w zakresie 1-1000,
- zapamiętać sposób czytania ceny w walucie GB i USA czyli funtach i dolarach,
- zapamiętać zastosowanie odpowiednich wyrażeń stosowanych w komunikacji codziennej w sklepie podczas kupowania.

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- tworzyć zdania oznajmujące, pytające, przeczące oraz udzielać krótkich odpowiedzi z użyciem konstrukcji 'have got' - 'mieć' liczbie pojedynczej i mnogiej,
- sprawnie posługiwać się słownictwem w zakresie przedmiotów codziennego użytku, prezentów,
- sprawnie stosować liczebniki w zakresie 1-1000, podawać ceny produktów w walucie GB i USA,
- umieć zastosować odpowiednie wyrażenia podczas dialogu w sklepie, poprawnie zapytać o cenę produktu, prawidłowo zareagować na zadane pytanie bądź wypowiedź,
-odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego i wysłuchanego dialogu,
- umieć dopasować podane zdania do podobnych znaczeniowo występujących w tekście dialogu,
- na wzór dialogu w podręczniku umieć ułożyć podobny dialog z zastosowaniem podanych nazw przedmiotów oraz cen.

Cel wychowawczy:
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w parach i w grupie.

Metody:
- powtarzanie za nauczycielem,
- prezentacja,
- wysłuchanie prezentowanego dialogu z wykorzystaniem materiału wizualnego,
- rozmowa,
- praca w grupie polegająca na odgadywaniu produktów spożywczych znajdujących się w lodówce,
- wspólne sprawdzanie poprawności wykonanych zadań.

Procedury osiągania celów:
- zadawanie pytań uczniom,
- formułowanie przez uczniów pytań i odpowiedzi,
-wykonywanie zadań gramatycznych, translacyjnych i ze słuchu,
- gra polegająca na odgadywaniu produktów spożywczych znajdujących się w lodówce.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik Sky 2, B. Abbs, I. Freebairn, D. Sapiejewska, s.21, zeszyt ćwiczeń s.17, nagrania do podręcznika, karty obrazkowe.

Moduły lekcji:
Tok lekcji w zarysie. Metody. Pomoce.

I część – organizacyjna i powtórzeniowa.
- powitanie,
- sprawdzenie listy obecności,
- odpytanie z poprzednich lekcji,
- zapisanie tematu lekcji.

II część - zasadnicza:
- prezentacja materiału: ćwiczenie polegające na wysłuchaniu dialogu prezentowanego w podręczniku. Uczniowie słuchając śledzą tekst dialogu,
- następnie uczniowie czytają samodzielnie tekst dialogu podkreślając nieznane im słowa (takie, które pojawiły się po raz pierwszy). Nauczyciel objaśnia nieznane słowa, które następnie zostają zapisane w zeszytach. Wspólnie tłumaczymy tekst dialogu,
- po wspólnym objaśnieniu pytań dotyczących przeczytanego dialogu uczniowie odpowiadają na nie wyszukując informacji w tekście,
- prezentacja zastosowania słówek some/any oraz konstrukcji have got/has got w zdaniach oznajmujących, przeczeniach i pytaniach, zapisanie zasad stosowania wraz z przykładami zdań na tablicy oraz w zeszytach.

III część – utrwalająca:
- uzupełnianie przepisu na koktajl brakującymi wyrazami, wspólne tłumaczenie tekstu celem jego wykorzystania podczas wykonania własnego projektu w domu,
- ćwiczenie utrwalające zastosowanie słówek some/any oraz konstrukcji have got/has got w zdaniach oznajmujących, przeczeniach i pytaniach polegające na grze językowej ‘What have I got in my fridge?’ (‘Co mam w lodówce?’) – zgadywanie jakie produkty spożywcze znajdują się w lodówce poprzez zadawanie pytań z użyciem poznanych słówek i konstrukcji językowych celem ich utrwalenia.

IV część – podsumowująca:
- zadanie pracy domowej:
1. Naucz się słówek i gramatyki.
2. Wymyśl własny przepis na koktajl wzorując się na przepisie z ćw. 7 s. 21. Pracę wykonaj na kartonie A4 ozdabiając ją rysunkami.
3. Zeszyt ćwiczeń - ćw. 3a i 3b s. 17. (nauczyciel objaśnia w jaki sposób należy wykonać ćwiczenia zamieszczone w zeszycie ćwiczeń).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.