X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24584
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski - kl. IV-VI - zajęcia dodatkowe

Katarzyna Stodulska – język angielski – zajęcia dodatkowe.

Zadania, cele i formy pracy podczas zajęć dla uczniów klas V – VI rozbudzających ich zainteresowania oraz utrwalających poznany materiał gramatyczny – zarys.


Prowadzone przeze mnie zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo ukierunkowane na rozbudzanie zainteresowań uczniów mają na celu zmotywowanie dzieci do nauki języka angielskiego poprzez powtórzenie i utrwalenie poznanego na lekcjach materiału gramatycznego oraz uzupełnienie i objaśnienie problematycznych kwestii.

Objęte programem nauczania struktury oraz zagadnienia gramatyczne zostaną wspólnie powtórzone, omówione, objaśnione a następnie przećwiczone przez uczniów samodzielnie, w parach bądź grupach z wykorzystaniem programów komputerowych oraz dostępnych materiałów dydaktycznych do kopiowania w formie ćwiczeń leksykalnych, komunikacyjnych oraz gramatycznych typu: dryl językowy (transformacja, substytucja, rozwijanie, uzupełnianie zdań); budowa zdań na podstawie modelu; ćwiczenia wielokrotnego wyboru; wstawianie podanych wyrazów w odpowiedniej formie w zdaniach; układanie dialogów, historyjek z zastosowaniem danej reguły gramatycznej; analizowanie zagadnień gramatycznych i formułowanie reguł.

Część zajęć, prowadzonych w formie konsultacji, chciałabym poświęcić na pracę z uczniami przejawiającymi trudności w przyswajaniu materiału gramatycznego prezentowanego i wymaganego na lekcjach języka angielskiego. Podczas tych zajęć, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych będę służyła pomocą w odrabianiu prac domowych, zrozumieniu problematycznych zagadnień oraz przygotowaniu do sprawdzianów.


Tematy i rozkład godzinowy zajęć:

1. Liczba mnoga rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,
regularnych i nieregularnych.
2. Zaimki osobowe w funkcji podmiotu. Czasownik „to be’- ‘być’.
3. Przedimek nieokreślony a/an. Przedimek określony ‘the’. Zaimki: ‘this’,
‘tha’t, ‘these’, ‘those’.
4. Czasownik ‘have got’- ‘mieć’.
5. Czasownik ‘can’ – ‘móc, umieć’.
6. Formy dzierżawcze.
7. Powtórzenie omawianych wiadomości, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
8. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
9. Czas Present Continuous – Teraźniejszy Ciągły.
10. .Czas Present Continuous – Teraźniejszy Ciągły – ćwiczenia utrwalające.
11. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
12. Zaimki w funkcji dopełnienia. Tryb rozkazujący.
13. Konstrukcja ‘there is/there are’- ‘jest, znajduje się/są, znajdują się’.
14. Określenia ‘some’, ‘any’, ‘no’.
15. Czas Present Simple – Teraźniejszy Prosty.
16. Czas Present Simple – Teraźniejszy Prosty - ćwiczenia utrwalające.
17. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
18. Wyrażenia ‘a lot of’, ‘much’, ‘many’.
19. Powtórzenie omawianych wiadomości, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
20. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
21. Czas Past Simple – Pzeszły Prosty – czasownik ‘to be’- ‘być’, ‘have’ - ,mieć’.
22. Czas Past Simple – Przeszły Prosty – czasowniki regularne i nieregularne.
23. Czas Past Simple – Przeszły Prosty – czasowniki regularne i nieregularne - ćwiczenia utrwalające.
24. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
25. Czas Present Perfect.
26. Czas Present Perfect - ćwiczenia utrwalające.
27. Przyimki czasu, miejsca, kierunku.
28. Czas Future Simple – Przyszły Prosty.
29. Czas Future Simple – Przyszły Prosty - ćwiczenia utrwalające.
30. Powtórzenie omawianych wiadomości, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
31. Praca z programem komputerowym – ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.
32. Przymiotniki/przysłówki. Stopniowanie.
33. Pytania o podmiot/dopełnienia. Układanie pytań.
34. Czasowniki modalne ‘can/could’, ‘must/mustn’t’, ‘shall/will’.
35. Wyrażenia ‘too’ – ‘zbyt’, ‘enough’- ‘dość’, ‘too many’, ‘too much’ – ‘za dużo’.
36. Powtórzenie omawianych wiadomości, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.

+ 35 godzin lekcyjnych przeznaczonych na konsultacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.