X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24431
Przesłano:

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu "Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej" dla klasy II technikum ekonomicznego

Zapoznanie z podstawą programową i przedmiotowym systemem oceniania.
Prawo - informacje podstawowe.
Norma prawna a przepis prawny
Zasady obowiązywania aktów normatywnych
Klasyfikacja norm prawnych
Pojęcie i budowa normy prawnej
Akty normatywne - ćwiczenia
Stosunek prawny
Hierarchia aktów normatywnych
Wykładnia prawa
System organów państwa
Pojęcie,źródła i zasady prawa cywilnego
Stosunek cywilnoprawny
Zdolność do czynności prawnych
Przedmiot stosunku cywilno-prawnego
Rodzaje czynności prawnych
Umowy w prawie cywilnym
Rodzaje umów
Rodzaje umów
Rodzaje umów
Warunek, termin, przedawnienie roszczeń.
Ochrona praw konsumentów
Prawo ochrony konkurencji
Prawo wekslowe
Prawo wekslowe
Zasady i przebieg postępowania cywilnego
Postępowania odrębne
Sądy polubowne. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym.
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Przedmiot i źródła prawa pracy
Nawiązanie stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Czas pracy
Wynagrodzenia za pracę
Zatrudnianie młodocianych
Najważniejsze informacje z prawa ubezpieczeń społecznych
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego
Prawo administracyjne materialne i formalne
Formy działania administracji
Akty administracyjne i ich rodzaje
Postępowanie administracyjne ogólne
Zasady postępowania egzekucyjnego
Źródła prawa finansowego
Pojęcie podatku. Zobowiązania podatkowe.
Postępowanie podatkowe
System opodatkowania przedsiębiorców
Kredytowanie działalności gospodarczej
Prawo autorskie
Prawo ochrony własności przemysłowej
Prawo o ochronie danych osobowych
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Istota marketingu
Rynek, instytucje rynkowe i pozarynkowe w otoczeniu przedsiębiorstwa
Segmentacja rynku
Strategie marketingowe
Analiza potrzeb i zachowań nabywców
Badania marketingowe
Zakres badań marketingowych
Dobór jednostek do badań
Metody i techniki badań marketingowych
Przetwarzanie danych marketingowych
Wykorzystanie wyników badań marketingowych
Strategia produktu
Funkcja produktu w marketingu
Marketing mix
Strategia ceny
Dystrybucja towarów w marketingu
Promocja jako narzędzie marketingu
Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań
Przepisy prawne regulujące działalność marketingową
Podejmowanie działalności gospodarczej
Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa
Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej
Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej
Powtórzenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości
Przepisy o ochronie środowiska
Przepisy o postępowaniu z odpadami
Przepisy o ochronie przeciwpożarowej
Instrukcje przeciwpożarowe
Ogólne przepisy prawa pracy i bhp
Przepisy dotyczące bhp i ergonomii w poszczególnych branżach
Przepisy o instytucjach ochrony pracy
Przepisy dotyczące odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub ochrony zawodowej
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Rozwiązywanie testów i zadań egzaminacyjnych
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela
Godziny do dyspozycji nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.