X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24453
Przesłano:

Lista płac. Scenariusz lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Imię i nazwisko nauczyciela: Sebastian Kozieł
Przedmiot: Pracownia ekonomiczna
Klasa: III technikum ekonomiczne
Temat: Tworzenie listy płac
Czas realizacji: 45 min.

Cele lekcji:
- uczeń potrafi scharakteryzować listę płac
- uczeń wymienia podstawowe składniki wynagrodzeń ujęte w liście płac
- uczeń zna pojęcia i reguły związane z naliczaniem płac
- uczeń potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w zakresie tworzenia listy płac
- uczeń potrafi budować proste formuły obliczeniowe i wykorzystywać elementarne funkcje
- uczeń zna formuły służące do obliczania obowiązkowych potrąceń w liście płac pracowników

Metody i formy pracy:
- pogadanka
- ćwiczenia przedmiotowe
- praca z komputerem
- elementy gry symulacyjnej

Środki dydaktyczne:
- komputery osobiste z zainstalowanym na nich programem Microsoft Excel
- plik arkusza kalkulacyjnego zawierający elementy listy płac sporządzony przez nauczyciela
- podręcznik
- ćwiczenie opracowane przez nauczyciela
- tablica


Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i uświadomienie uczniom celu lekcji.
3. Powtórzenie potrzebnych wiadomości teoretycznych.
Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące listy płac, elementów składowych płac i podstaw ich naliczania: płaca zasadnicza i dodatki (funkcyjny, premia, inne), wynagrodzenie brutto, składki ubezpieczeniowe odprowadzane do ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, potrącenia (np. ubezpieczenie grupowe), dodatki (zasiłek rodzinny).
4. Wykonanie zadania polegającego na uzupełnieniu listy płac (zbudowanie odpowiednich formuł obliczających poszczególne elementy listy) i jednoczesne wykonanie ćwiczenia polegającego na wyliczeniu kwoty, która ma wpłynąć pracownikowi na konto osobiste (uczniowie piszą obliczenia na tablicy).
Ćwiczenie.
Jako pracownik działu kadr sporządź listę płac, która wyliczy kwotę do wypłaty pracownikowi na konto osobiste.
Alojzy Bączek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest pracownikiem miejscowym, jego płaca podstawowa wynosi 2800 zł, dostaje 100 zł dodatku stażowego i w tym miesiącu otrzymał 200 zł premii. Wiadomo dodatkowo, że pracownik ubezpieczył się dobrowolnie na życie i jego składka wynosi miesięcznie 50 zł.
5. Podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.