X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24429
Przesłano:

Planowanie zatrudnienia. Scenariusz lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Imię i nazwisko nauczyciela: Sebastian Kozieł
Przedmiot: Ekonomika
Klasa: II technikum ekonomiczne
Temat: Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Czas realizacji: 45 min.

Cele lekcji:
- uczeń wyjaśni istotę planowania zatrudnienia
- uczeń rozumie sposób wyliczania efektywnego czasu pracy
- uczeń wymieni i omówi elementy będące podstawą do planowania zatrudnienia
- uczeń potrafi opracować plan zatrudnienia w różnych rodzajach przedsiębiorstw
Metody i formy pracy:
- pogadanka
- praca w grupach
- ćwiczenia przedmiotowe
- elementy gry symulacyjnej
Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- ćwiczenia opracowane przez nauczyciela
- tablica

Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności
2. Zapisaniu tematu lekcji na tablicy
3. Podyktowanie punktów do tematu:
1. Istota planowania zatrudnienia
2. Podstawy do planowania zatrudnienia
3. Czas pracy pracowników
4. Plan zatrudnienia robotników przy pracach normowanych
a. sposób pierwszy
b. sposób drugi
5. Plan zatrudnienia pracowników przy pracach nienormowanych
a. Pracownicy zatrudniani na podstawie norm obsługi
b. Pracownicy zatrudniani na podstawie liczby stanowisk pracy
c. Pracownicy zatrudniani na podstawie etatów
4. Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji „Istota polityki personalnej”
5. Omówienie pierwszego punktu jako wstęp do lekcji
6. Omówienie i wypisanie na tablicy elementów stanowiących podstawę do zaplanowania zatrudnienia
7. Omówienie i zapisanie na tablicy efektywnego czasu pracy pracowników
8. Podzielenie klasy na dwie grupy i rozdanie kart z treścią ćwiczeń
Ćw 1. Opracuj plan zatrudnienia robotników przy pracach normowanych mając następujące dane:
- przedsiębiorstwo produkuje dwa rodzaje wyrobów A i B
- planowana produkcja wyrobu A wynosi 80000 szt.
- planowana produkcja wyrobu B wynosi 130000 szt.
- norma czasu pracy wyrobu A wynosi 2 h/szt.
- norma wyrobu B wynosi 4 szt./h
- planowane inwestycje techniczno – organizacyjne umożliwiają przeciętne wykonanie normy w 110%
Ćw 2. Opracuj plan zatrudnienia robotników przy pracach normowanych i nienormowanych mając następujące dane:
- przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj wyrobu
- planowana produkcja wynosi 5000 t.
- planowany roczny wskaźnik wydajności pracy wynosi 250 t./robot.
- przedsiębiorstwo ma 50 obrabiarek pracujących na 2 zmiany
- na każde 10 obrabiarek przypada jeden mechanik
- średni wskaźnik wykorzystania nominalnego czasu pracy wynosi 90%
- przedsiębiorstwo dysponuje 20 stanowiskami pracy dla pakowaczy (pracuje na 2 zmiany)
Ćw 3. Opracuj plan zatrudnienia pracowników przy pracach normowanych i nienormowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym produkującym trzy rodzaje wyrobów. Norma wyrobu A wynosi 3 szt./h, norma czasu pracy wyrobu B wynosi 3h/szt., a planowany wskaźnik wydajności pracy przy wyrobie C wynosi 100 ton na jednego robotnika. Przedsiębiorstwo pracuje na 3 zmiany. Przedsięwzięcia techniczno – organizacyjne umożliwią przeciętne wykonanie normy pracy w 125%, a wskaźnik wykorzystania nominalnego czasu pracy wynosi 92%. Przedsiębiorstwo ma 20 obrabiarek, a według norm obsługi na każde 5 obrabiarek przypada 1 mechanik. Przedsiębiorstwo dysponuje 12 stanowiskami pracy dla pakowaczy. Planowana produkcja wyrobu A wynosi 120000 szt. Planowana produkcja wyrobu B wynosi 40000 szt. Planowana produkcja wyrobu C wynosi 4000 t.
9. Grupa pierwsza rozwiązuje ćwiczenie 1, grupa druga ćwiczenie 2
10. Grupy zapisują rozwiązanie ćwiczeń na tablicy
11. Omówienie rozwiązań ćwiczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposoby obliczania planowanego zatrudnienia i elementy będące podstawą do planowania zatrudnienia
12. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 3. Grupa pierwsza zajmuje się pracownikami normowanymi obliczanymi drugim sposobem oraz pracownikami nienormowanymi. Grupa druga zajmuje się pracownikami normowanymi obliczanymi według sposobu pierwszego.
13. Przedstawiciele grup zapisują rozwiązania ćwiczeń na tablicy
14. Podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.