X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24408
Przesłano:

Sprawdzian wiadomości z wos-u dla liceum - Trójpodział władzy w RP

1. Uzupełnij tekst:
Obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej funkcję prezydenta pełni ........................................ ,
zaś premiera ........................................ .
Przed głosowaniem nad ustawą muszą odbyć się ..... czytania projektu. Po przyjęciu ustawy przez sejm, trafia ona do .................... , a następnie do ............................... , który może ją a)........................................ ,
b)........................................ lub c)........................................ .
Poza sądami powszechnymi istnieją w Polsce sądy ........................................ i ........................................ .
Obok sądów w RP wymiar sprawiedliwości sprawują trybunały: ........................................ oraz ........................................ .

2 .Wyjaśnij pojęcia:

Zgromadzenie Narodowe -

Opozycja –

Koalicja -

Immunitet -

Kontrasygnata -

Próg wyborczy -

3 .Napisz, jakie instytucje sprawują poszczególne rodzaje władzy i opisz ich strukturę:

Władza ...................................

Władza ...................................

Władza ...................................


4 .Dopisz brakujące liczby i wyrazy:
Sejm RP składa się z ............. członków zwanych ................................. , kandydaci do tej izby muszą mieć co najmniej .......... lat. Senat RP składa się z ............. członków zwanych ................................... , kandydaci do tej izby muszą mieć co najmniej .......... lat. Kadencja parlamentu RP trwa lat - ...... , zaś kadencja prezydenta lat - ...... .
Kandydat na prezydenta musi mieć ukończone ........ lat. W wyborach wygrywa ten kandydat, który uzyska ....... % głosów, jeśli żaden z nich nie uzyska tylu głosów, odbywa się 2-ga tura, do której przechodzi ......... kandydatów i wygrywa ten, który uzyska ........................................ głosów.

5. Wymień:

5-przymiotnikowe zasady wyborów do parlamentu -

5 podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą -

6 .Wyjaśnij, na czym polegają poniższe zasady wymiaru sprawiedliwości:
dwuinstancyjność –

prawo nie działa wstecz -

7. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa w sądzie:

Sędzia -

Prokurator -

Adwokat -

Ławnik -

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.