X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24405
Przesłano:

Scenariusz zajęć logorytmicznych "Czekamy na wiosnę"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z ZAKRESU LOGORYTMIKI


Temat: Czekamy na wiosnę

Cele ogólne:
Celem głównym zajęć jest wspieranie rozwoju mowy poprzez:
• usprawnianie funkcji mowy: fonacji, oddychania, artykulacji
• usprawnianie funkcji słuchowych: wrażliwości na dźwięki otoczenia i mowy, koncentracji, uwagi, pamięci, poczucia rytmu, analizy i syntezy
• usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej
Celem wychowawczym jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzeganie zasad.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
• wykonuje ćwiczenia oddechowe tj. nabiera powietrze nosem wypuszcza ustami,
• naśladuje dźwięki otoczenia,
• różnicuje słuchem dźwięki otoczenia i mowy,
• wykonuje ćwiczenia słuchowo - ruchowe tj. gra na instrumentach, kreśli wzory,
• współpracuje z kolegami

Metody pracy: oglądowe, słowne, praktycznego działania

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: symbole PCS do planu zajęć oraz symbole do oceny zachowania– „buźki”, makieta łąki, loteryjka logopedyczna, odtwarzacz CD, nagranie piosenki „Rysujemy pogodę”, nagrania dźwięków przyrody, instrumenty muzyczne, obrazki ilustrujące zjawiska pogodowe, mazaki, karty pracy z wzorami do kreślenia- spirala, zygzak, kreski.

Czas trwania: ok. 45 minut

Prowadzący: Katarzyna Naczas

Charakterystyka grupy:

Grupę stanowi 7 uczniów klasy II szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym. Poziom rozwoju mowy uczniów jest zróżnicowany. Część z nich buduje dość złożone wypowiedzi posługując się zdaniami rozwiniętymi, część porozumiewa się głównie za pomocą pojedynczych wyrazów wspieranych pozawerbalnymi metodami komunikacji tj. gesty Makaton, symbole graficzne. W wypowiedziach uczniów obserwuje się wiele zaburzeń, których przyczyną jest między innymi nieprawidłowe funkcjonowanie i budowa aparatu mowy oraz analizatora słuchowego.

Przebieg zajęć.

I. Powitanie, przedstawienie treści i tematyki zajęć
Dzieci układają plan zajęć z symboli PCS a następnie witają się siedząc w kole. Prawa dłoń ułożona jest na dłoni sąsiada, lewa dłoń trzyma prawą dłoń sąsiada. Wypowiadają rymowankę (sylabizując) z jednoczesnym klaśnięciem w prawą dłoń sąsiada.

„I-dzie jeż, i-dzie jeż, mo-że cie-bie u-kłuć też”

Nauczyciel prowadzi krótką pogadankę na temat zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wiosny.

II. Zajęcia główne

1. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego oraz artykulacyjne „Łąka”
Dzieci umieszczają na makiecie przedstawiającej łąkę kolejne elementy, wykonują odpowiednie ćwiczenia aparatu mowy, różnicują i naśladują dźwięki otoczenia.

kwiaty- naśladowanie wąchania kwiatów tj. głęboki wdech nosem i wydech ustami
dmuchawiec- naśladowanie zdmuchiwania dmuchawca
muchy- długie wymawianie bzzzzz....
wąż- długie wymawianie sssss......
świerszcz- wypowiadanie w sposób przerywany c,c,c,c.....
wiatr- długie wymawianie fffff......
trzmiel- długie wymawianie wwww......
drzewo- długie wymawianie szszsz......
piła- długie wymawianie źźźź......- ćwiczenia fonacyjno- oddechowe, artykulacyjne „Muszle ślimaków”
Dzieci na „raz” rozchylają ręce i wdychają powietrze, na „dwa” podczas długiego wydechu wymawiają głoskę ś..... jednocześnie kucają, obejmując rękoma kolana, jakby zamykały się w muszlach ślimaków.

2. Ćwiczenia słuchowo- ruchowe

- ćwiczenia uwagi i wrażliwości słuchowej „Wiosenna pogoda”.
Dzieci słuchają dźwięków otoczenia (wiatr, deszcz, burza). Gdy usłyszą odpowiedni dźwięk ilustrują go umówionym ruchem: kołyszące się drzewo, chodzenie na paluszkach między kroplami deszczu, podskok.

- ćwiczenia uwagi i wrażliwości słuchowej „Orkiestra”
Dzieci dzielą się na trzy grupy. Na umówiony znak (nauczyciel podnosi zdjęcie) grają na instrumentach, ilustrując zjawiska pogodowe. Prowadzący pokazuje na początku pojedyncze zdjęcia, potem po 2 lub 3 zdjęcia jednocześnie.

dzwoneczki- deszcz
marakasy- wiatr
bęben, talerze- burza

- ćwiczenia wzrokowo- słuchowo- ruchowe „Rysujemy pogodę”
Rytmiczne kreślenie spirali- wiatr, kresek-deszcz, zygzaków-burza mazakiem z jednoczesnym śpiewaniem fragmentów piosenki „ Rysujemy pogodę”

Pada, pada, pada, wieje, wieje, grzmi
Pada, pada, pada, wieje, wieje, grzmi
Szybko zamknij okno, szybko zamknij drzwi
W domu zostać trzeba, pada deszczyk z nieba
Burzę, wiatr i wodę narysować mogę
Narysujemy kropelki deszczu
Narysujemy wietrzyk
Narysujemy burzę.


„Śpiewanki pokazywanki do śpiewania, słuchania, nauki i zabawy”


III. Zakończenie, podsumowanie

Dzieci wraz z nauczycielem oceniają swoje zachowanie. Umieszczają odpowiednie „buźki” na tablicy motywacyjnej. Wskazują najciekawsze elementy zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.