X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24403
Przesłano:

Scenariusz zajęć logorytmicznych "Co słychać u pana szpaka?"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z ZAKRESU LOGORYTMIKI


Temat: Co słychać u pana szpaka?

Cele ogólne:
Celem głównym zajęć jest wspieranie rozwoju mowy poprzez:
• usprawnianie funkcji mowy: fonacji, oddychania, artykulacji
• usprawnianie funkcji słuchowych: wrażliwości na dźwięki otoczenia i mowy, koncentracji, uwagi, pamięci, poczucia rytmu, analizy i syntezy
• usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej
Celem wychowawczym jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzeganie zasad.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
• wykonuje ćwiczenia oddechowe,
• naśladuje dźwięki otoczenia,
• porusza się w rytm bębenka,
• ilustruje ruchem treść piosenki
• współpracuje z kolegami

Metody pracy: oglądowe, słowne, praktycznego działania

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: symbole PCS do planu zajęć oraz symbole do oceny zachowania– „buźki”, kostka All Turn It z odpowiednimi symbolami, grube słomki, piórka, szeroka miska, bębenek, szarfy, woreczek z kaszą, odtwarzacz CD, nagranie piosenki „Kukułeczka”

Czas trwania: ok. 45 minut

Prowadzący: Katarzyna Naczas

Charakterystyka grupy:

Grupę stanowi 7 uczniów klasy II szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym. Poziom rozwoju mowy uczniów jest zróżnicowany. Część z nich buduje dość złożone wypowiedzi posługując się zdaniami rozwiniętymi, część porozumiewa się głównie za pomocą pojedynczych wyrazów wspieranych pozawerbalnymi metodami komunikacji tj. gesty Makaton, symbole graficzne. W wypowiedziach uczniów obserwuje się wiele zaburzeń, których przyczyną jest między innymi nieprawidłowe funkcjonowanie i budowa aparatu mowy oraz analizatora słuchowego.

Przebieg zajęć.

I. Powitanie, przedstawienie treści i tematyki zajęć
Dzieci układają plan zajęć z symboli PCS a następnie witają się siedząc w kole. Prawa dłoń ułożona jest na dłoni sąsiada, lewa dłoń trzyma prawą dłoń sąsiada. Wypowiadają rymowankę (sylabizując) z jednoczesnym klaśnięciem w prawą dłoń sąsiada.

„I-dzie so-bie dro-gą szpak
i-dąc my-śli so-bie tak.....”

Nauczyciel prowadzi krótką pogadankę na temat zachowania i zwyczajów ptaków wiosną.

II. Zajęcia główne

1. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych
Dzieci kolejno losują z użyciem kostki All Turn It obrazki, którym odpowiadają ćwiczenia warg i języka. Wykonują dane ćwiczenie.

Piórko - parskanie
Jajko – nabieranie i powolne wypuszczanie powietrza z policzków
Gniazdo- oblizywanie górnej i dolnej wargi przy szeroko otwartych ustach
Dziób- wysuwanie warg do przodu i rozciąganie w uśmiechu
Pazur- naśladowanie ssania cukierka czubkiem języka
Skrzydło- kierowanie języka na boki przy szeroko otwartych ustach

- ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, usprawniające pracę podniebienia miękkiego „Piórka”
• Dzieci z użyciem grubych słomek dmuchają na piórka umieszczone w szerokiej misce a następnie zasysają je
• Dzieci wypowiadając różne głoski [p b m a f w s z] próbują zdmuchnąć piórka umieszczone na dłoni

2. Ćwiczenia słuchowo- ruchowe:

- ćwiczenia uwagi słuchowej „Ptaki do gniazdek”
Dzieci poruszają się po sali w rytm bębenka, gdy bębenek przestanie grać szukają gniazdek (rozłożone na podłodze szarfy). Za każdym razem nauczyciel zabiera jedno gniazdo. Wygrywa ta osoba, która za każdym razem zdąży znaleźć puste gniazdo.

- ćwiczenia uwagi słuchowej „Przyjaciele szpaka”.
Dzieci słuchają krótkiego opowiadania. Gdy usłyszą nazwę ptaka wstają i naśladują wydawany przez niego głos.

- zabawa ruchowa do piosenki „Kukułeczka”
Dzieci – ptaszki siedzą po turecku w kole twarzami do siebie. Śpiewają piosenkę i jednocześnie rytmicznie klaszczą, uderzają dłońmi w uda. Na zewnątrz koła chodzi kukułeczka z jajeczkiem (woreczkiem z kaszą). Na umówiony znak kukułeczka kładzie jajeczko za wybranym przez siebie kolegą. Każde dziecko sprawdza, czy to jemu kukułka zostawiła jajeczko. Ten, kto je znajdzie wciela się w rolę kukułki.

„Kukułeczka”

Lata sobie kukułeczka,
bo szuka gniazdeczka,
a jak znajdzie gniazdko w lesie,
to jajeczko zniesie.

Wpadło jajko do gniazdeczka,
wykluje się kukułeczka!
Wpadło jajko do gniazdeczka,
wykluje się kukułeczka!

„Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy z piosenką.” Wydawnictwo Harmonia


III. Zakończenie, podsumowanie

Dzieci wraz z nauczycielem oceniają swoje zachowanie. Umieszczają odpowiednie „buźki” na tablicy motywacyjnej. Wskazują najciekawsze elementy zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.