X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24428
Przesłano:

Program wychowawczy dla uczniów klasy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

ZADANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE:

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I NABYWANIE POSTAW
-rozwijanie własnych zdolności komunikacyjnych,
-kształtowanie poprawnych postaw społecznych,
-wdrażanie do samooceny,
-współpraca w grupie,
-wyrabianie dyscypliny indywidualnej i grupowej,
-nauka kontrolowania poziomu stresu i rozładowywania go.

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI
Kształtowanie umiejętności i nawyków związanych z :
-higieną osobistą,
-przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
-ubieraniem i rozbieraniem się,
-spożywaniem posiłków,
-czynnościami porządkowymi,
-przygotowywaniem prostych posiłków.

WDRAŻANIE KONCEPCJI HOLISTYCZNEJ PROMOCJI ZDROWIA
W aspekcie fizycznym:
-zaznajamianie się z budową ciała człowieka,
-nauka pożytecznych nawyków zdrowotnych (sposób oddychania, prawidłowa postawa ciała, techniki relaksacyjne, spędzanie czasu wolnego, nawyki żywieniowe),
-dbałość o zdrowie własne i innych.
W aspekcie emocjonalnym:
-podejmowanie prób zrozumienia własnych uczuć,
-umiejętność ich wyrażania werbalnie lub niewerbalnie w sposób zrozumiały dla otoczenia,
-orientacja w podstawowych ludzkich uczuciach, umiejętność ich odczytywania, rozumienia, tolerancja odmienności.
W aspekcie intelektualnym:
-poznanie źródeł informacji,
-nauka wykorzystania własnej wiedzy do zaspokojenia potrzeb własnych i innych ludzi,
-przyswajanie wiadomości i umiejętności preferowanymi przez dziecko kanałami modalnymi.
W aspekcie społecznym:
-wiedza o własnych możliwościach,
-nabywanie i doskonalenie umiejętności interakcji z ludźmi,
-podtrzymywanie więzi, szukanie pomocy u innych, dziękowanie za nią,
-rozumienie wartości drugiego człowieka (członka rodziny, ucznia, kolegi).

PIELĘGNOWANIE TRADYCJI I PAMIĘCI O OSOBACH ZNACZĄCYCH
-aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach okolicznościowych,
-obchody świąt w gronie klasowym i szkolnym, pamięć o życzeniach, upominkach,
-obchody urodzin klasowych koleżanek i kolegów.

UWRAŻLIWIANIE NA PIĘKNO I KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DO PRZYRODY
-przyzwyczajenie do szanowania roślin klasowych i zaobserwowanych w lesie lub parku,
-kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, np. dokarmianie zimą,
-przestrzegania zasad odpowiedniego zachowania się w lesie lub parku.


Opracowała: mgr Joanna Wróbel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.