X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24328
Przesłano:

Nauczyciel i terapeuta w szkole specjalnej

Temat pracy: „Nauczyciel i terapeuta w szkole specjalnej”

Nauczyciele to grupa ludzi, którzy podjęli się trudnej pracy - nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Natomiast nauczyciele specjalni to osoby, które swoją pracę poświęcili osobom niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski oraz ludziom w różnym stopniu upośledzonym.
Nauczyciel to osoba, która ma na celu nie tylko nauczanie, ale i wychowywanie dzieci, wskazywanie im prawidłowych wzorów zachowania i postaw społecznych. Powinien go cechować spokój, empatia, pozytywne nastawienie. Musi wciąż się dokształcać i pogłębiać swoją wiedzę. Umieć rozbudzić ciekawość dziecka, zwrócić jego uwagę oraz tak nim pokierować, aby mógł rozwijać swoje zainteresowania.
Nauczyciel w szkole specjalnej ma jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania. Jego praca jest ciężka i nierzadko zdarza się, że trud włożony w proces nauczania nie zostaje zwieńczony sukcesem. Ważne jest, aby nauczyciel zapewnił uczniowi niepełnosprawnemu poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. wyeliminował wszelką dyskryminację w stosunku do niego w szkole, przede wszystkim niewłaściwy stosunek rówieśników do takiego dziecka. Oddziaływania te powinny oprzeć się na dobrej znajomości środowiska wychowanka, szczególnie jego środowiska rodzinnego oraz na współpracy z tym środowiskiem. Nauczyciel ucznia niepełnosprawnego współpracuje ze specjalistami pracującymi z uczniem czyli , psychologiem, rewalidatorami, socjoterapeutami, logopedami, lekarzami specjalistami oraz z instytucjami wspierającymi, np. Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie organizacji pomocy materialnej. Współpraca pedagoga z osobami związanymi z ich wychowaniem pozwala na to, by prawidłowo ukierunkować postępowanie nauczycieli, rodziców i najbliższego otoczenia ucznia, co ma istotne znaczenie dla celów rehabilitacyjnych.
Kim jest terapeuta? Terapeuta to specjalista, który posiada przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Umie zorganizować odpowiednie zajęcia dla osób, którymi się zajmuje. Jest świadomy problemów szkolnych swoich uczniów. Robi wszystko, aby jego podopieczny mógł osiągnąć sukces, ale nie za wszelką cenę, lecz wyszukując obszary, w których może go osiągnąć. Motywuje do działania, pobudzając aktywność i wytrwałość w przezwyciężaniu nadmiaru trudności. Jest znawcą metod i technik oraz środków diagnozy i terapii, które stosuje w taki sposób, żeby angażowały uczniów w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności, wpływających na oczekiwane zmiany przewidziane w przyjętym programie terapeutycznym. W swoich efektywnych działaniach wpływa na poprawę ich umiejętności szkolnych, sprawności psychomotorycznej, komunikacji językowej, powodzenia w nauce, samopoczucia i zachowania w szkole oraz poza nią. Dzięki temu uczy ich akceptacji własnych ograniczeń.
Przyglądając się charakterystyce zadań terapeuty i nauczyciela dochodzę do wniosku, że tak naprawdę każdy nauczyciel jest po trosze terapeutą i odwrotnie-każdy terapeuta jest nauczycielem. Obaj mają podobne zadania i każdy z nich jest potrzebny dziecku niepełnosprawnemu na równi. Uważam, że nie da się określić, który z nich ma ważniejsze zadanie do wykonania, czy który jest bardziej potrzebny. Głównym celem pracy terapeutycznej jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych a przecież takie cele stawia sobie również każdy nauczyciel rozpoczynając pracę z nowym uczniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.